Mateřská škola Podhrad v Humpolci

Zobrazeno: 978x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Školka v parku a pod hradem. Pro novou školku byl vybrán park na východním okraji Humpolce, v blízkosti základní školy a bytových a rodinných domů, pod kopcem Orlík se zříceninou hradu. Stavba musela citlivě reagovat zejména na polohu stromů v parku. Koncept „vily v zahradě“ s několikrát zalomenou fasádou, která se velkými okny otevírá do severní a západní části parku s největším počtem stromů, je výsledkem složitého hledání. Tvarování domu a jeho umístění v jihovýchodní části parku se vyhýbá kořenovým systémům cenných stromů, které se staly největším bonusem školní zahrady - poskytují dětem stín a přirozená herní zákoutí. Zahrada zabírá polovinu parku, druhá polovina zůstala volně průchozí. Pro dopravní obsluhu slouží stávající komunikace vedoucí k sousedním bytovým domům, která byla doplněna o parkovací stání.

 • Architektonické řešení

  Záměrem bylo navrhnout dům, který racionálním i atraktivním způsobem zužitkuje kvalitu místa a bude zábavný a podnětný pro děti i pedagogy. Pevná forma, kterou se bílá stavba s plochými střechami prezentuje do ulice, se směrem do zahrady rozpadá v několika zalomeních. Každá třída se tak velkými okny otevírá do 3 světových stran. Na zelených střechách jsou dřevěné terasy. Stavba byla v západní části zapuštěna do svažitého terénu, travnaté svahy se tak stávají dalším herním prvkem

 • Dispoziční řešení

  Objekt školky má 3 nadzemní podlaží (NP) a není podsklepený. Hmota 3. NP, které je určeno pro administrativu a pedagogy, je výrazně ustoupena na nároží objektu. Vnitřní schodiště jsou doplněna výtahem. zastavěná plocha: 528,1 m2 užitná plocha: 1027,2 m2 (1.NP: 446 m2, 2.NP: 466,5 m2 , 3.NP: 114,7 m2) dřevěné terasy na terénu mimo zastavěnou plochu objektu: 97 m2 dřevěné terasy na střeše objektu: 35,8 m2 plocha pod zastřešenou pergolou u vstupů do objektu: 42,6 m2 Kapacita mateřské školy: - 4 třídy pro 4 x 24 dětí ve 2 nadzemních podlažích, s odpovídajícím hygienickým zázemím - 1 multifunkční prostor („pátá třída“) pro hudební, výtvarné a divadelní aktivity dětí - provozní a technické zázemí se samostatným vstupem - administrativní zázemí s denní místností pro zaměstnance ve 3. NP - zelené střechy se 2 terasami

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Jedná se o konstrukčně jednoduchou stavbu – stěny jsou cihelné, stropy a schodiště z monolitického betonu. Navržené cihly s integrovanou tepelnou izolací jsou pro kvalitu vnitřního prostředí školky výborným řešením. Světlá hladká omítka je na fasádách kombinována jen s velkými – většinou čtvercovými – formáty dřevěných oken. Ploché střechy jsou řešeny jako zelené. Terasy na terénu i na střeše jsou dřevěné. Plot zahrady mateřské školky má v části navazující na chodníky výraznou podezdívku z režných betonových cihel. V interiéru jsou použity převážně přírodní materiály.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba v moderním a funkčním designu poskytuje otevřené prostředí, přímý kontakt s přírodou a efektivní uspořádání prostoru pro správný rozvoj předškolních dětí.

Ocenění

Čestné uznání

za architektonicko-dispoziční řešení a citlivé osazení v městském parku.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru