Komunitní centrum Kamenice nad Lipou

Zobrazeno: 596x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Areál komunitního centra se nachází na náměstí v Kamenici nad Lipou. Je součástí městské památkové zóny města Kamenice nad Lipou a svou polohou tvoří jednu z dominant náměstí jeho severovýchodní části. Jižní štít je orientován směrem do náměstí, východní boční podlouhlá fasáda směrem ke klasicistnímu zámku, severní štít k Zámeckému rybníku a západní fasáda do dvora.

 • Architektonické řešení

  Z architektonického hlediska je respektováno původní vzezření objektu. Od 17.století sloužila stavba jako špýchar a konírna, které byly součástí hospodářského dvora místního zámku. Objekt byl znehodnocen necitlivými úpravami v 50. letech minulého století. Od roku 1951 provozován jako městské kino, které bylo posledních několik let mimo provoz. V rámci obnovy stavby došlo k prolnutí původního charakteru s prvky současné architektury, které spolu s novými technologiemi a funkcemi vytvářejí dnešní význam a výraz stavby.

 • Dispoziční řešení

  Objekt má jedno přízemní podlaží, 2 nadzemní podlaží a neobytné podkroví. Má obdélníkový půdorys, zastřešený šikmou střechou s polovalbami v obou štítech. Původní městské kino je zrekonstruováno, kapacita hlediště 103 míst. Před promítacím plátnem je i prostorné jeviště pro konání divadel, koncertů či přednášek. Využití objektu je rozšířeno o klubovny místních spolků s nezávislými vchody (Svaz tělesně postižených, Klub důchodců, mateřské centrum Medvídek, Skauti a spolek výtvarníků), víceúčelový sál, cvičební sál, pracovní dílnu, 10 m vysokou lezeckou stěnu a byt správce. Vše s odpovídajícím hygienickým a technickým zázemím. Bezbariérové využití objektu zajišťuje nová prosklená přístavba výtahu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Během rekonstrukce byl kladen důraz na zachování hodnotných částí stavby, materiálů a konstrukčních řešení. Původní vrstvy omítek a nášlapných vrstev jsou odstraněny. Vnitřní dispozice je upravena vybouráním původních příček a výstavbou nových. Všechny schodiště jsou původní, během stavby ochráněné, na závěr opískované. Zůstaly zachovány i všechny původní klenby, které byly sanovány a znovu omítnuty. Nevyhovující část stropní konstrukce a kompletní konstrukce krovu jsou nahrazeny novými prvky. S ohledem na nevyužívané podkroví, rychlost výstavby a ekonomickou náročnost jsou pro zastřešení použity dřevěné vazníky. Střešní krytina je z režné bobrovky. Skladby podlah a povrchové úpravy povrchů jsou ve všech prostorech nové. Omítky vápenocementové. Nášlapné vrstvy podlah dle využití místností z keramických dlažeb, koberců, ale i lité stěrky. V promítacím sále jsou doplněny akustické obklady, pohodlná sedadla a moderní audiovizuální technika. Výplně otvorů jsou izolační převážně dřevěné jednoduché bez moderních prvků a špaletové, vhodně doplněné velkorysejšími modernějšími hliníkovými výplněmi. Vytápění je zajišťováno plynovým kondenzačním kotlem a ocelovými deskovými otopnými tělesy. Větrání sálu je řešeno přes vzduchotechnickou jednotku, z ostatních prostor pak ventilátory.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Během rekonstrukce se podařilo citlivým způsobem oživit pozici budovy na historickém náměstí v kontextu se zámkem, pivovarem a ostatními historickými budovami a zároveň naplno využít její náplň, pro kterou je hojně navštěvovaný občany města a širokým okolím.

Ocenění

Cena hejtmana Kraje Vysočina

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru