Dostavba biatlonového areálu – Vysočina Aréna, Nové Město na Moravě

Zobrazeno: 325x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelSPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.
Hlavní architektAkad.arch. Milan Navara, Studio 97 A s.r.o., Zlín
Hlavní projektantIng. Milan Pelikán, Ždár nad Sázavou
Hlavní zhotovitelSdružení firem
Druhý zhotovitelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou
Třetí zhotovitelPS BRNO, s.r.o.

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Dostavba biatlonového areálu je rozdělena několik menších stavebních objektů v rozloze celého areálu Vysočina arény s dominantou nové tribuny E, která je orientována při západní straně celého areálu. Dalším objektem dostavby je menší stavební objekt při budově press centra a zázemí sportovního klubu, který je orientován v severní části areálu. Přeměnou prošla i hlavní tribuna s komentátorským stanovištěm pro média, ten je orientován na jižní straně areálu.

 • Architektonické řešení

  Nejdůležitější úpravou Vysočina Areny je výstavba nové tribuny E, ve které najdou kompletní zázemí jak závodníci, tak diváci. Na vybudované prefabrikované konstrukci tribun je ukryto hlavní objekt a zázemí. Ten je opatřen hliníkovou fasádou společně s hliníkovou treláží z tyčí v různých odstínech barev. Opravovaly se ale také tribuny, tratě, některé stavby už byly zastaralé. Areál prošel v podstatě kompletní rekonstrukcí.

 • Dispoziční řešení

  Objekt nové tribuny E má celkem tři podlaží. V suterénu se nachází servisní zóna pro závodní týmy. V 1.NP je orientován hlavní gastro provoz společně se zasedacími místnostmi případně jídelnou, na stejném podlaží jsou i moderní pokoje pro ubytování závodníků. 3.NP slouží rovněž coby ubytovací část pro závodníky.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nový objekt zázemí a tribuny E je založen na hlubinných pilotách. Každá pilota je zakončena hlavicí s kalichem pro vetknutí sloupů. Svislé konstrukce hlavního objektu jsou opatřeny sloupy pravoúhlého průřezu. Sloupy jsou převážně řešeny jako patrové, stykované v místě stropních konstrukcí a jsou opatřeny konzolami pro uložení stropních průvlaků. Ve spodní části jsou sloupy vetknuty do kalichů pilotového založení. Obvodové stěny jsou zděné z porobetonu Dělící stěny mezi pokoji ve 3. NP jsou zděné z akustických keramických tvarovek. Nosné stěny okolo vnitřních vstupů na tribunu a na spodním vnitřním okraji tribuny jsou železobetonové. Na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru jsou opatřené kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny. Stropní konstrukce jsou tvořeny stropními průvlaky v příčných osách a předpjatými dutinovými panely uloženými kolmo na průvlaky na konzoly jednotlivých průvlaků. Část podlah v 1. NP bude tvořena strojně hlazenou betonovou mazaninou s minerálním vsypem a rozptýlenou výztuží na vrstvě tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Střešní konstrukce je tvořena samotnou tribunou. Tribuna je vynášena šikmými železobetonovými nosníky s ozubem pro uložení stropních předpjatých dutinových panelů na obě strany. Stropní panely tvoří nosnou konstrukci, na které bude provedena tepelná izolace PIR a hydroizolace měkčeného PVC. Nad těmito vrstvami bude uložena vlastní konstrukce tribuny tvořená L-dílci. V místě schodišťových stupňů budou L-dílce provedeny i se schodišťovými stupni.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění 

Nová dostavba biatlonového areálu neslouží jen vrcholovým akcím, ale slouží také k tréninku sportovcům, a to nejen v zimních sportech, z tohoto hlediska se jedná o jedno z nejvýznamnějších sportovních center v Česku s je správné, že vzniknul supermoderní areál, který snese nejpřísnější měřítka pro světové akce.

Ocenění

titul Stavba roku Kraje Vysočina 2023

za citlivé doplnění stávajících tribun, které v sobě integruje adekvátní zázemí pro sportovce a návštěvníky.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru