Výstavba školní tělocvičny ve městě Golčův Jeníkov

Zobrazeno: 996x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba se nachází ve školním areálu poblíž centra města Golčův Jeníkov. Návrh haly respektuje stávající objekty v areálu a vhodně je doplňuje tak, aby byla co nejjednodušší přirozená komunikace mezi jednotlivými objekty a současně plně zachovává rozvojové plochy pro další záměry v areálu a pracuje s možností budoucího propojení. Do budoucna je počítáno s možnou přístavbou hlavní budovy školy a propojením se sportovní halou krčkem.

 • Architektonické řešení

  Architektonický výraz stavby vychází z požadavku investora na vytvoření co nejvyššího sportovního standardu s co nejúspornějším řešením zázemí. Tim se dominantní hmotou stala vlastní kubická hmota haly, ke které přiléhá nízká přístavba zázemí. Toto zázemí spolu s ocelovými konstrukcemi pro pnoucí rostliny již jen rozráží surovou, strohou, kubickou hmotu haly z hlavní pohledové strany od školní budovy. Hmotově je objekt rozdělen do dvou vizuálně, materiálově a barevně oddělených částí: hlavní hmota sportovní haly světle šedé barvy a nízká přístavba zázemí s dřevěným obkladem. Současně bylo investorem kladen požadavek i na ekonomickou náročností realizaci stavby, kdy byly preferovány jednoduché tvary a běžné, ekonomicky zajímavé materiály.

 • Dispoziční řešení

  Centrálním prostorem přízemní dispozice je vlastní sportovní hala o rozměrech 42,35 x 25,4 m, ve které byla realizována sportovní plocha o rozměrech 20*40 s umělým povrchem umožňující hru většiny halových sportů. Součástí haly je i tribuna řešená formou vyvýšených stupňů bez sedaček, která umožňuje sezení na volné hraně a současně její využití i jako sportovního vybavení. Sportovní plocha je přirozeně osvětlena ze severního a jižního průčelí, prosklená stěna z jižní strany je kompletně vybavena elektricky ovládanými stínícími žaluziemi. Ke sportovní ploše přiléhá přes obslužnou chodbu sekce čtyř šaten pro sportovce s umývárnami v celkové kapacitě 80 míst, šatny pro rozhodčí, vstupní hala a prostory nezbytného hygienického a technického vybavení. Návrh pracoval i s možností budoucí nástavby na zázemí.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Z konstrukčního řešení hlediska je stavba rozdělena do dvou hlavních částí. První částí je hala zastřešující sportovní plochu s tribunou. Druhou částí je pak zděná přístavba zázemí. Založení bylo realizováno jako plošné. Nosnou konstrukci haly tvoří přiznaný prefabrikovaný železobetonový skelet s železobetonovými obvodovými stěnovými panely s vnějším kontaktním zateplením. Zastřešení haly je řešeno formou plnostěnných, dřevěných, sedlových vazníků s mírným sklonem z lepeného dřeva s krokvičkami a zaklopením palubkami s OSB, polystyrenovou izolací a foliovou střešní krytinou. Konstrukční systém přístavby zázemí je řešen jako stěnový systém z cihelných bloků. Vodorovné konstrukce jsou z prefabrikovaných, železobetonových, předepjatých dutinových panelů. Zastřešení přístavby plochou, jednoplášťovou střechou s PVC krytinou. Obálka přístavy je zateplena provětrávanou fasádou s dřevěným obkladem. V prostoru haly byla zachována surovost železobetonového skeletu, který byl doplněn obklady z dřevoštěpkových desek s přiznanou strukturou.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Díky realizaci sportovní haly má Golčův Jeníkov konečně kvalitní prostory jak pro školní výuku, sportovní vyžití místních sportovců, tak i návštěvníků města z řad amatérských i profesionálních sportovců.

Ocenění

Čestné uznání

za jednoduchou, účelnou, čitelnou architekturu včetně jejího interiéru.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru