Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť

Zobrazeno: 718x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Vzhledem k tomu, že projekt zpracovával stavební úpravy stávající budovy zapsané v rejstříku nemovitých kulturních památek, zůstalo urbanistické řešení stávající/ bez zásahu. Samostatně stojící objekt původně renesančního zámku je obklopen drobnějšími stavbami hospodářského charakteru se zasazením celku do rozsáhlého parku anglického typu. Hlavní vstup do objektu se nalézá na západní fasádě, podružné/ pomocné na severní a jižní.

 • Architektonické řešení

  Historie objektu sahá až do roku 1513, kde na místě středověké tvrze vznikl renesanční zámek. Půdorysně čtyřkřídlý objekt s uzavřeným atriem má tři nadzemní podlaží, obytné podkroví a je částečně podsklepen. Do roku 1626 patřil české šlechtě a poté přešel do majetku šlechty rakouské, která jej vlastnila až do roku 1945. Poválečná léta se nesla v duchu různorodého využití přes místní muzeum, galerii až po internát. Od roku 1984 je zámek i s přilehlým parkem majetkem Akademii věd České republiky, kdy poslední rozsáhlou rekonstrukcí, která již řešila havarijní stav objektu, byla cca v roce 1986 zahájena adaptace objektu na zámecký hotel se zahájením provozu v roce 1994. Vzhledem k tomu, že předešlé stavební úpravy byly poplatné své době a využívaly technologie nevalné kvality, dospěla situace zhruba v roce 2015 opět do bodu, kdy objekt vyžadoval další revizi. Projekt zpracovaný v roce 2016 (Penta projekt s.r.o.) počítal se čtyřmi etapami stavebních úprav, které se primárně soustředily na dispoziční a stavební úpravy na úrovni 1.NP a 1.PP, revizí vnitřních rozvodů a instalací na ostatních podlažích, kompletní výměnou okenních výplní celého objektu a zateplení konstrukce krovu spojenou s výměnou vyžilé střešní krytiny. Po vyřízení povolení stavby na částečnou rekonstrukci investor v roce 2018 přistoupil k přepracování již hotového projektu jiným projektantem (Archina design s.r.o.), v rámci kterého došlo ke sloučení předchozích navržených etap do jedné a rozšíření stavebního záměru do celkové generální rekonstrukce celého objektu. V roce 2019 byl dokončený projekt opět vrácen původnímu projektantovi (Penta projekt s.r.o.) za účelem zpracování technické revize proběhlých prací, zejména v kontextu požadavků HZS, památkové péče a dále z důvodu kompletního přepracování projektu interiéru, který v původně zpracované podobě přestal uživateli vyhovovat. Konečnou kombinací všech tří projektů vznikl v rámci náročné rekonstrukce probíhající mezi lety 2020- 2022 čtyřhvězdičkový boutique konferenční hotel designově propojený se spisovatelem Franzem Kafkou, který v Třešti pobýval v letech 1900-1907 a jehož rukopis a ilustrace se promítly do grafického designu zámku – to vše při zachování památkově hodnotných prvků historické stavby.

 • Dispoziční řešení

  Dispoziční řešení v podstatě přebralo a pouze lokálně revidovalo funkční schéma založené v osmdesátých/ devadesátých letech minulého století s tím, že se úpravy soustředily primárně na odstranění provozně kolizních míst. Na úrovni 1.NP byl zachován provoz zámecké restaurace, nově doplněné o lobby bar. Provozní blok zámecké kuchyně byl sloučen do logického celku se zázemím hotelového personálu a vybaven nejnovější technologií gastro umožňující hotelu poskytovat špičkové služby v gastronomii. Nedílnou součástí vstupního podlaží je i nová recepce se zázemím její obsluhy, vstupní výtahová hala a kanceláře vedení hotelu. Patro objektu, stejně jako v minulosti, patří soustavě velkých a malých sálů umožňujících vyhovět širokému spektru požadavků kongresové turistiky s hlavním sálem až pro 120 lidí. Třetí a čtvrté nadzemní podlaží (obytné podkroví) je vyhrazeno celkem 32 pokojům v kategorii apartmán, deluxe a superior s celkovou kapacitou 63 lůžek, doplněnou o malé wellness na úrovni 3.NP.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Svislé nosné konstrukce historické budovy jsou tvořeny v rámci 1.NP a 1.PP původním kamenným zdivem přecházejícím ve vyšších patrech do zdiva cihelného. Horizontální nosné konstrukce jsou na vstupní úrovni původní/ klenuté, na úrovni 2.NP a 3.NP, mimo několika málo historických klenutých salonků, již z novodobých keramických desek Hurdis. Krov, částečně novodobý, je opatřen vestavbou obytného podkroví s vikýři ve směru méně důležitých fasád. Střešní krytinu tvoří tmavé šablony na bázi cementovlákna, doplněné o klempířské detaily z měděného plechu, který se ve formě krytiny uplatňuje i na tvarově komplikovaných báních čtveřice nárožních a jedné hlavní věži. Vnitřní dělící konstrukce byly provedeny z keramických tvárnic P+D, ve vyšších patrech z SDK. Venkovní výplně otvorů byly nahrazeny kompletně novými s historizujícím členěním, vnitřní nahrazeny novými, provozně a vzhledově akceptovatelné repasovány. Součástí zadání byl i stratigrafický průzkum omítek se snahou o maximální zachování původního řešení v místech, kde se předpokládalo historické souvrství. Vnitřní povrchové úpravy respektují historický ráz budovy a zároveň nový designový styl hotelu.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba je ukázkou možné symbiózy mezi moderním hotelovým provozem a památkově chráněným objektem.

Ocenění

Čestné uznání

za sepjetí a kompaktnost jednotlivých částí zámku a jejich interiérů.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru