Oprava kaple Panny Marie Bolestné u hradu Kámen

Zobrazeno: 1078x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Kaple Panny Marie Bolestné se nachází na okraji obce Kámen na Pelhřimovsku nedaleko dominanty obce, stejnojmenného hradu Kámen, s nímž tvoří logický a ucelý historický komplex obce. Po své přestavbě v letech 1667–1671 měla sakrální stavba okolo ohradní zeď se čtyřmi kaplemi. Tato ohradní zeď a její čtyři kaple se do dnešní podoby nedochovaly, byly zničeny při stavbě silnice na směrem na Tábor okolo roku 1830. Tento zásah do architektonického a urbanistického organizmu kaple je velkou ztrátou zvláště vůči do nedávna frekventované okolní silnici. Původní ohrazení bylo dochováno hraničně, což je patrné z mapového opisu katastrální hranice obecního pozemku okolo kaple, se najihu kryje s jižní ohradní zdí, která ukrývá hřiště sousední mateřské školky. Kaple se nachází na pozemku o výměře cca 1 200 m2 při vlastní zastavěné ploše 188 m2.

 • Architektonické řešení

  Architektonicky je kaple řešena jako jednolodní obdélníková stavba s pravoúhle uzavřeným presbytářem, čtvercovou sakristií a s oratoří v patře. Má minimum architektonických prvků. Západní průčelí kaple je rozděleno čtyřmi pilastry na tři pole. V rámci rekonstrukce bylo na základě průzkumu voleno jednobarevné pojetí vnější výmalby, doplněny byly šambrány u oken v proporcích dle archivních fotografií. Nová podoba oken vychází taktéž a archivní dokumentace a jediného zachovalého barokního okna do oratoře. Nahradily tak novodobá okna neodpovídající členěním ani proporcím původním výplním. Současná střešní krytina byla nahrazena novou pálenou krytinou malým prejzem. Další výrazné zásahy do architektury objektu nebyly v rámci rekonstrukce řešeny.

 • Dispoziční řešení

  Ponecháno bez významných zásahů či úprav.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  S ohledem na charakter objektu, zapsanou kulturní památku, byly zachovány některé stávající historické konstrukce, případně byly dotčeny pouze lokálními úpravami. Dále byla provedena rekonstrukce a obnova historicky hodnotných stavebních konstrukcí a výměna technicky degradovaných, případně materiálově či tvarově nevhodných novodobých povrchových úprav. Zejména se jednalo o statickou sanaci či výměnu narušených a dožilých nosných konstrukcí, opravu. Významné zásahy do konstrukčního a materiálového řešení lze spatřit v části restaurování historického mobiliáře, zejména na hlavním oltáři. Doplněny například byly chybějící nebo zničeného části řezeb, či jiná původní dřevní hmota. Provedeny byly konstrukční opravy oltáře a doplnění chybějících či silně destruovaných částí s použitím adekvátního materiálu a reverzibilních pojidel, obnovena politura, pozlacení apod.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění 

Díky rekonstrukci objektu a vysoce profesionálně provedeným restaurátorským pracím byla zachráněna a může být široké veřejnosti prezentována ranně barokní kaple mimořádného významu nejenom z důvodu velké míry autenticity původního dochování, ale i ojedinělosti své původní funkce a dochování fyzických částí castra doloris v částech bočních oltářů a kazatelny.

Ocenění

titul Stavba roku Kraje Vysočina 2022
za citlivou záchranu historického objektu a vytvoření kvalitního interiéru.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru