Domov pro seniory se zvláštním režimem Kamenice nad Lipou

Zobrazeno: 888x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Objekt DZR Kamenice nad Lipou je společně s přístavbou situován v zastavěné části města Kamenice nad Lipou a přiléhá k hlavní komunikaci v ulici Masarykova. Nové vedlejší vstupy jsou situovány do ulice Tyršova a 28. Října. Areál se nachází ve středu města v blízkosti autobusového nádraží. Hlavní vstup do objektu byl zachován a společně s nově provedeným bezbariérovým řešením tvoří dominantu stavby. Celkové tvarové a materiálové řešení původního objektu bylo v co největší míře zachováno. Objekt přístavby je řešen jednoduchým blokem, který je provozně napojen na stávající objekt.

 • Architektonické řešení

  Stávající objekt byl postaven ve 30 letech minulého století pro účely soudu. Po roce 1990 byl provozován jako sklářský provoz a od roku 2010 jako rodinný zábavný park Fábula. Nyní slouží objekt jako Domov se zvláštním režimem pro seniory. Barevné řešení fasády vychází z původního řešení stavby soudu, kde byla zachována odlišná barva profilovaných částí kolem oken a dalších profilací, které jsou opraveny. Stávající kamenný sokl je zachován. Krytina střechy je vyměněna za novou, použita je pálená taška. Stávající okna jsou vyměněna za nová plastová s izolačními dvojskly, které jsou stejné vizáže jako stávající okna, rámy oken jsou tmavě hnědé barvy. Dveře hlavního vstupu byly pouze repasovány. Změny stávajícího objektu probíhaly převážně v dispozičním členění uvnitř objektu. Na hlavním schodišti byly zachovány všechny původní prvky (zábradlí, schodišťové stupně, vitrážová okna, zdobené stropy,…). Přístavba je moderní třípodlažní stavbou s plochou střechou (na které je umístěna fotovoltaická elektrárna), fasáda je bílá, výplně otvorů plastové s izolačními dvojskly s barvou rámů antracitovou.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní vstup do objektu byl zachován, situován je ze západu, od Masarykovy ulice. Vstup slouží klientům a veřejnosti. Nové vedlejší vstupy jsou z ulice Tyršova (vstup pro zaměstnance kuchyně), z ulice 28. Října (vstup pro zaměstnance DZR) a vedlejší vstupy ze dvora pro zásobování a vstupy pro klienty. Hlavním vstupem se dostaneme do 1.NP. Za vstupem je umístěna recepce a dále chodba, která prochází přes celé podlaží. Z chodby jsou pak přístupné jednotlivé místnosti a přístup k výtahu a schodišti. Toto podlaží je téměř totožné s 2.NP. Nachází se zde samostatné ubytovací jednotky se sociálním zázemím, společenská místnost s kuchyňským koutem, dvě sesterny, sklad čistého a špinavého prádla, hygienické zázemí pro zaměstnance a úklidová komora. V přístavbě se nachází další ubytovací jednotky, druhý výtah a schodiště. V suterénu objektu se nachází šatny pro zaměstnance včetně hygienického zázemí, úklidové a skladové prostory jak pro prádlo, tak pro mobiliář, sesterna, inspekční pokoj pro lékaře, technické zázemí, kanceláře a místnost pro zemřelé. V přístavbě je vybudována moderní kuchyně se zázemím a společná jídelna s bezbariérovým vstupem na terasu. Nejnižší podlaží je zpřístupněno vedlejším vstupem pro zaměstnance z jižní strany a dvěma vedlejšími vstupy ze dvora pro klienty a zásobování. Stávající objekt je provozně propojen s přístavbou. Chodby procházejí vždy celým podlažím a pokračují do přístavby.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  SO 01 Stávající obvodové zdivo tvořené kamenným a cihelným zdivem bylo porušeno pouze v rámci výměny oken a napojení objektu na přístavbu. Hlavní zásah do konstrukcí se týkal vnitřního nenosného zdiva, na které bylo použito nové keramické zdivo v suterénu, v nadzemních podlažích jsou příčky sádrokartonové, s ohledem na únosnost stávajících dřevěných stropů. Stávající strop v 1.PP je zachována a tvoří z části cihelné klenby do klenáků a z části železobetonová deska na chodbách nebo v místnostech železobetonový trámečkový strop. V prvním a druhém nadzemním podlaží je nosná stropní konstrukce dřevěná trámová do válcovaných profilů. Na chodbách je železobetonová deska. Zastřešení je řešeno původním dřevěným tesařsky vázaným krovem s valbovou střechou s novou keramickou taškovou krytinou červené barvy. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. SO 02 Přístavba objektu je monolitická, tvořena systémem ztraceného bednění VELOX ze štěpkocementových desek s vkládanou tepelnou izolací z polystyrenu. Vnitřní schodiště je železobetonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Objekt je zastřešen plochou střechou s krytinou z PVC folie, zasypanou kačírkem. Vnitřní i venkovní omítky obou objektů jsou vápenocementové štukové. Vnitřní nášlapné vrstvy podlahy jsou z marmolea, v technických prostorech z keramické dlažby. Objekt je primárně vytápěn plynovými kotli s kombinovaným ohřevem teplé vody pomocí FVE.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

V rámci citlivé rekonstrukce se podařilo obnovit původní hodnoty historického objektu, který může zároveň poskytnout moderní zázemí pro seniory v symbióze s moderní přístavbou.

Ocenění

Čestné uznání

za přestavbu budovy bývalého soudu s novou přístavbou na komplex péče o seniory.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru