Bytový dům pro seniory, Velké Meziříčí

Zobrazeno: 1372x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelBUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., Velké Meziříčí
MajitelMěsto Velké Meziříčí
Hlavní architektIng. arch. Eva Uchytilová, Velké Meziříčí
Hlavní projektantIng. Bohumil Beroun, Třebíč
Hlavní zhotovitelBUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., Velké Meziříčí

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Předmětem řešení byla budova bývalého internátu Střední školy řemesel a služeb ve Velkém Meziříčí. Budova je umístěna v areálu bývalé školy v jeho dvorní klidné části. Budova před rekonstrukcí byla již pro svůj původní účel nevyužívána. V objektu byl nově zřízen dům pro seniory s kapacitou 30 bytů. Objekt je umístěn v těsné návaznosti na centrum města v památkové zóně. Dopravní obslužnost, pěší napojení na centrum města, občanskou infrastrukturu i lékařskou péči je vynikající. Objekt se nachází v zástavbě rodinných a bytových domů. Dopravně je napojen z ulice Světlá. Toto napojení zůstane beze změn. Nově bude vybudováno 27 parkovacích míst, navrženy byly venkovní úpravy umožňující odpočinek, provedeno nové napojení na inženýrské sítě.

 • Architektonické řešení

  Celkové architektonické řešení je střízlivé za použití kvalitních materiálů a respektuje požadavky památkové péče. Hmotové řešení vychází ze stávajícího stavu, provedena byla přístavba a nástavba objektu tak, aby objekt vhodně zapadl do stávající zástavby. Nad hlavní hmotou byla navržená střecha sedlového tvaru o sklonu 40°, střechy přístavby jsou ploché. Na západní straně byly k objektu přistavěny balkony. Celkové výtvarné řešení je střízlivé při použití méně výrazných barev v šedých a zemitých odstínech, použití kvalitních materiálů a detailů. Hlavní hmota je řešena v kombinaci bílé omítky, dřevěných výplní otvorů a střešní krytiny z falcovaného pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. Hmoty přístaveb jsou obloženy kazetovým ocelovým obkladem. Materiálové řešení exteriéru se odrazilo i v návrhu materiálu interiéru. Návrh celého areálu byl proveden s ohledem na zajištění kvalitního bydlení pro seniory a prožití důstojného stáří.

 • Dispoziční řešení

  Stávající internát SŠŘS byl kompletně přestavěn na objekt bytového domu pro seniory +65 o celkem 30-ti 1+kk a 2+kk bytech. Stavebně upraveno bylo stávající 1.-3.NP, stávající střešní konstrukce byla demontována a provedena nástavba s novou sedlovou střechou s vestavbou 4.NP. Byty jsou navrženy jako bezbariérové, či upravitelné. Dále byla provedena přístavba únikového schodiště a osobního imobilního výtahu na severní straně a přístavba evakuačního výtahu na straně jižní. Stávající dopravní napojení zůstalo zachováno. Zřízeno bylo nové parkoviště v areálu o celkem 27 parkovacích stáních, parkově upraveny stávající zelené plochy a zřízena venkovní relaxační zóna pro klienty bytového domu.V 1.NP stávající části je zřízeno celkem 5 bytů 1+kk a 2+kk, sklepní kóje, sklady, šatny a sociální zařízení pro úklid a technická místnost. Vstup do objektu je zachován na původním místě. Stávající vstupní prostory byly upraveny tak, aby byly bezbariérové. V jižní přístavbě byl zřízen evakuační výtah v bezprostřední návaznosti na vstupní prostory. Na severní straně objektu je navržena přístavba komunikačního jádra s osobním imobilním výtahem a druhým únikovým schodištěm s přímým výstupem z objektu. Ve 2.-3.NP je situováno celkem 18 bytů 1+kk, byty na západní straně mají balkon. Dále je zde ke každému bytu zřízena sklepní kóje. V půdní vestavbě 4.NP je situováno celkem 7 bytů 1+kk a dále stejný počet sklepních kójí.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stavební úpravy zahrnují dispoziční změny v celém objektu. Stávající objekt byl cihelný, stropní konstrukce panelové – zůstaly zachovány. Vzhledem ke statickým parametrům stávajícího objektu byly konstrukce nástavby – půdní vestavby 4.NP zděné z pórobetonových tvárnic. Střecha a krov v části vestavby je sedlového tvaru se sklonem 40°. Krov je klasický krokevní tvořený dvojicí šikmých krokví, osazených na vodorovných vaznicích a pozednicích. Na západní straně objektu je navržen zděný střešní vikýř. Střešní krytina je z falcovaného žárově zinkovaného plechu s povrchovou úpravou. Střecha vikýře a přístaveb je plochá. V celém objektu jsou vyměněny stávající dřevěná zdvojená okna za nová dřevěná okna z masívního profilu zasklená izolačním trojsklem. Vnější fasáda stávajícího objektu, nástavby i přístaveb byla opatřena kontaktním zateplovacím fasádním systémem. Část fasády je obložena ocelovým kazetovým obkladem s imitací Corten – vstup, přístavby s výtahy a střešní zděný vikýř na západní straně objektu.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Přestavbou nevyužívané budovy internátu na bytový dům pro seniory ve Velkém Meziříčí, došlo ke zdařilé realizaci krásné a funkční stavby v klidném prostředí s příjemnou atmosférou a s venkovní relaxační zónou, obklopenou zelení, kde naši spoluobčané mohou prožít důstojné stáří.

Ocenění

titul Stavba roku Kraje Vysočina 2022

za kultivovanou přestavbu budovy internátu na malometrážní byty s venkovní relaxační zónou.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru