Stavební úpravy a přestavba fotbalových kabin Sobíňov

Zobrazeno: 1185x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelTJ Sokol Sobíňov, z.s.
MajitelTJ Sokol Sobíňov, z.s.
Hlavní architektIng. arch. Roman Kučírek, Ing. arch. Jan Komárek, 3K Architects s.r.o., Pardubice
Hlavní projektantLukáš Dohnal, Krucemburk
Hlavní zhotovitelSTAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., Havlíčkův Brod

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Nové fotbalové zázemí je postaveno na místě původních fotbalových kabin, které musely být kvůli technickému stavu zdemolovány. Řešení vychází z jasného umístění budovy na ose hřiště a malého odstupu od sousedních pozemků rodinných domů.

 • Architektonické řešení

  Objekt fotbalového zázemí je dvoupodlažní zastřešený pultovou střechou. Díky možnosti jednostranného osvětlení vnitřních prostor vzniklo zajímavé hmotové řešení. Do základní hmoty s pultovou střechou byla vložena dvojice vyvýšených hmot s opačným sklonem zastřešení. Nižší podlouhlá část s čelním prosklením tvoří nadsvětlík vnitřních šaten sportovců a přináší dostatek přirozeného světla do nitra dispozice. Druhá výrazně prosklená hmota je vyvýšená klubovna s dechberoucím výhledem na hrací plochu fotbalového hřiště. Střídáním sklonů pultových střech vznikla zajímavá hra světla a stínů nejen uvnitř budovy. Netradiční hmotové řešení a fasáda strukturovaná dřevěným obkladem a tenkovrstvé omítky komunikuje s venkovským prostředí původní zástavby obce a zároveň vytváří výraznou dominantu nejen fotbalového areálu.

 • Dispoziční řešení

  1. NP
  V přízemním podlaží se nachází téměř veškeré zázemí, které je tvořeno hlavním vstupem do objektu kde se nachází veřejná část a schodiště propojující přízemí se společenskou místností. Tato část je tvořena sociálním zázemím pro veřejnost a bufetem se zastřešenou terasou. Druhá část přízemí je tvořena šatnami sportovců s vlastním sociálním zázemím a skladové prostory pro sportovní pomůcky s oddělenými vstupy do těchto prostor.

  2. NP
  Na tomto nadzemním podlaží se nachází výrazně prosklená společenská místnost s výhledem na hrací plochu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Jedná se o dvoupodlažní zděnou stavbu v souladu s vyhláškou pro bezbariérové užívání stavby, která je vystavěna na podkladní betonové desce. Stavba je založena na monolitických základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Svislé obvodové konstrukce a příčky jsou tvořeny z páleného cihelného zdiva s dobrou izolační a akumulační schopností. Vodorovné konstrukce nad přízemím jsou tvořeny z keramických stropních nosníků a vložek. Konstrukce střešního pláště je tvořena ze střešních lepených vazníků se spodní a vrchní pásnicí s bedněním z OSB desek. Krytina je tvořena z drážkovaného falcovaného plechu. Fasáda objektu je tvořena jádrovou omítkou s finální silikonovou omítkou a provětrávaným dřevěným obkladem z vertikálně montovaných palubek ze sibiřského modřínu. Římsy jsou navrženy z cementovláknitých desek. Výplně otvorů oken a dveří jsou plastové ze šesti-komorových profilů zasklené izolačními dvojskly.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Unikátní architektonické řešení stavby provedené ve vysoké kvalitě s využitím moderních technologií a materiálů, které je příkladem moderního řešení sportovního a společenského prostoru v srdci malebné obce na Vysočině, kde by člověk tak zajímavou stavbu nečekal.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2021

za neotřelé pojetí zázemí pro sportovní aktivity v obci

CENA VEŘEJNOSTI - STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2021

CENA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru