Novostavba výrobní a skladové haly společnosti Wera Werk s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem

Zobrazeno: 633x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Výrobní areál společnosti Wera Werk se nachází v průmyslové zóně města Bystřice nad Pernštejnem. Nová výrobní hala se nachází v zastavěném území na ploše s funkčním využitím plochy výroby a skladování – stabilizovaná plocha. Nejbližší souvislý les ke kterému je možné výšku zástavby vztáhnout nese místní název Ochoz a nachází se přibližně ve vzdálenosti 300 metrů jižním směrem. Špičky stromů v nejvyšších partiích dosahují zhruba do výšky 595 m.n.m. Výrobní hala se skládá ze dvou hmot. Přízemního halového objektu s výškou atiky 583 m.n.m. a ze čtyřpodlažní administrativní části s atikou ve výšce 589 m.n.m. Žádná z částí budovy tedy nepřesahuje přes stanovenou výškovou úroveň. Jedním z podstatných důvodů rozšíření areálu byla optimalizace technologické návaznosti při zpracování materiálu a doplnění výrobní linky o opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti a produkce odpadů. Vzhledem k tomu, že do vzniklé haly byly stěhovány stávající technologické celky, které není možné velikostně žádným způsobem upravit, byla její výměra daná.

 • Architektonické řešení

  Stavba nové výrobní haly zahrnovala výstavbu dvoulodní výrobní haly o zastavěné ploše 4 949 m2, propojovacího krčku mezi novou H5 a stávající halou H2, čtyřpodlažní administrativně sociální částí o zastavěné ploše 567 m2, venkovní technologii kalírny a to technologii chlazení 110 m2 a zásobníky tekutého dusíku 53 m2, zásobníky metanol 57 m2, vstupní objekt vrátnice a kolostavu 46 m2, úprava oplocení 65 bm a provedení nového s posuvnou bránou 603,5 bm, stavební úpravy a změna užívání části stavby na novou kompresorovnu 29 m2 (hala H2) v areálu společnosti Wera Werk s.r.o. vč. potřebných inženýrských sítí. V hale je nyní umístěna nová technologie kalení, dále do ní byly přesunuty některé výroby a montáže ze stávajících výrobních hal.

 • Dispoziční řešení

  Vnitřní členění haly je provozně rozděleno na tři části, kalírnu, vnitřní dvoupodlažní vestavbu a východní část provozu kde jsou ruční práce, mokré tryskání, pískování, kovoobrábění, montáž strojů, příruční sklady, svařovna a lakovací box. Provoz kalírny potřebuje technologii, která je z provozních a bezpečnostních důvodů umístěna venku. Jedná se o SO09a - Technologie chlazení, SO09b – Technologie dusíku, SO09a – Technologie metanolu. V prostoru 1.17 je umístěna montáž strojů, údržba je umístěna jeřábová dráha s nosností do 5t, ostatní výrobní provozy mají příruční otočné sloupové jeřáby s nosností 1 tuny umístěny dle potřeb technologie.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Výrobní objekt je jednopodlažní dvojlodní hala z prefa betonové konstrukce založená na pilotách. Objekt je z části podsklepen v prostoru kalírny. Opláštění je zateplené z C-kazeta vyplněných kamennou vlnou zakrytých vlnitým plechem. Střecha taktéž zateplená kamennou vlnou, krytina z fólie. Trapézové plechy jsou uloženy na vazníky.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Nová výrobní hala je postavena v plně funkčním a moderním stylu, který esteticky ladí s okolím za použití kvalitních a moderních materiálů a technologií. Společnost Wera Werk trvale dbá na komfort a profesionální prostředí svých zaměstnanců pro nejlepší podmínky zhotovení špičkových produktů a ze stejného důvodu byla realizována i stavba této nové výrobní haly.

Ocenění

Čestné uznání

za realizaci průmyslového objektu s funkční dispozicí.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru