Novostavba Mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 196x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelRONELI Stavby SE, Praha
MajitelMěsto Havlíčkův Brod
ProvozovatelZákladní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884
Hlavní architektMichal Topolovský, PROJEKT efekt s.r.o., Havlíčkův Brod
Hlavní projektantMichal Topolovský, PROJEKT efekt s.r.o., Havlíčkův Brod
Hlavní zhotovitelRONELI Stavby SE, Praha

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba je umístěna v rozvojové ploše v areálu stávající základní školy. Poloha budovy byla zvolena tak, aby vhodně navazovala na prostorové členění stávajících objektů v areálu s přihlédnutím k předpokládané budoucí rekonstrukci části stávajícího komplexu. Umístění vychází především z požadavků provozu a respektování stávajících komunikačních tras.

 • Architektonické řešení

  Hmotové řešení objektu vychází z funkčních potřeb plánovaného provozu. Architektonické řešení je koncipováno jako hmota jednoduchého hranolu s pásovými okny. Materiály a barevnost - soklová omítka mrazuvzdorná šedá barva, fasádní omítka, silikonová zrnitost 1,5 mm, bílá (krémová), fasádní omítka, silikonová zrnitost 1,5 mm, červená, klempířské prvky, plech, barva antracit, otvorové výplně, hliníkové a plastové, barva antracit, otvorové výplně, hliníkové a plastové, barva červená, zámečnické výrobky přírodní pozink

 • Dispoziční řešení

  Hlavní vstup je umístěn na východní straně objektu v návaznosti na navržené parkoviště a rozptylové plochy v areálu školy, s přihlédnutím ke komunikačním návaznostem v případě možné budoucí rekonstrukce ostatních budov v areálu. Tento vstup ústí do prostorného zádveří s návazností na jídelnu a vstupní halu. Další vstup s malým zádveřím je umístěn na západní straně a zpřístupňuje objekt od stávajícího parkoviště podél ulice U Školy. Zároveň slouží jako východ na zahradu mateřské školy. V hale je umístěno schodiště a výtah do 2. np. Z haly se vstupuje do oddělení mateřské školy č. 3 pro děti od dvou let. Navíc jsou zde samostatné dveře pro dopravu jídla přímo do herny. K tomu je zřízen průchod z haly do prostor kuchyně. Všechna oddělení mateřské školy jsou uspořádána obdobně: z haly vstupujeme prosklenými dveřmi do šatny, a dále do herny, nebo umývárny. Herma má tvar L a je rozčleněna na část se zázemím pro učitelku a servírování jídla, střední část pro univerzální využití a zadní část v patě „L“ určená převážně pro odpočinek. Schodiště a výtah v centrální hale ústí do prostorné chodby ve 2. np. Na koncích této chodby jsou dveře do oddělení č. 1 a 2. Naproti schodišti je vchod do samostatného skladového prostoru se střešním světlíkem. Vedle něj se nachází předsíň a prostorná přípravna jídla pro horní dvě oddělení. Jídlo do této přípravny je dopravováno z kuchyně nákladním výtahem. Kuchyň je umístěna v jihozápadní části objektu. Je vybavena vlastním zásobovacím vchodem ze západní strany. Ten ústí do místnosti zásobování a dále do páteřní chodby, na níž navazují sklady další zázemí kuchyně. Nachází se zde suchý sklad, chlazený sklad a příruční sklad. Je tu také šatna zaměstnanců s WC a sprchou a úklidová místnost. Na severní straně je umístěn nákladní výtah pro dopravu jídla do 2. np s malou přípravnou k pohodlné manipulaci s vozíkem pro gastronádoby. Páteřní chodbou se vstupuje do samostatného prostoru kuchyně. Jídelna je přístupná z hlavního zádveří a je dostatečně prostorná pro usazení požadovaného počtu dětí. Je vybavena umyvadly, výdejním pultem a okénkem pro odevzdání použitého nádobí. V přední části jsou dveře a okénko do jednací místnosti pro vyřízení administrativních záležitostí během obědů. Jednací místnost je průchozí z kuchyně do páteřní chodby kuchyně

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Spodní stavba je tvořena základovými pasy a deskou podkladního betonu s fóliovou hydroizolací. Svislé konstrukce mají nosnou konstrukci z železobetonových pilířů podpírajících průvlak. Část nosných konstrukcí je zděná. Celá budova je opatřena kontaktním zateplením. Vnitřní část objektu tvoří systém s nosnými zdmi a železobetonovými pilíři podpírajícími průvlaky. Vnitřní příčky jsou keramické. Strop je tvořen předepjatými železobetonovými panely. Schodiště je železobetonové prefabrikované. Střešní plášť ploché střechy - tepelná izolace z polystyrenu, živičná parozábrana a krytina z mPVC fólie. Omítky v celém objektu jsou vápenocementové, štukované, v prostorech s pohybem dětí opatřené omyvatelnými nátěry na celou výšku, v hygienických zařízeních a kuchyni obklady na celou výšku. Všechny prostory jsou vybaveny kazetovými podhledy. Podlaha v zádveřích je řešena jako celoplošná čistící zóna, v hlavních komunikačních prostorech je keramické dlažba. V odděleních mateřských školek je použita vinylová krytina, v umývárnách protiskluzná. V celém provozu kuchyně je protiskluzná vinylová podlaha. V jídelně pak odolná vynilová krytina s akustickým útlumem.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba vhodně doplňuje areál stávající ZŠ a rozšiřuje jej o budovu MŠ, navíc je součástí dlouhodobé vize revitalizace areálu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru