Novostavba budovy obvodního oddělení Policie České republiky Velké Meziříčí

Zobrazeno: 585x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Areál Policie České republiky tvoří vymezené území občanské vybavenosti ve městě. Plochy jsou lemovány novými opěrnými zdmi podél ulice v oblouku. Poloha areálu je v blízkosti městského centra, které se nachází níže, za řekou Balinkou. Směrem od centra stoupá k řešenému území ulice Třebíčská. Území je bývalým areálem technických služeb města Velké Meziříčí. Stávající objekty byly odstraněny. Část materiálu z demolic je rozprostřena na pozemku. Svažitý pozemek umožnil využít výškové rozdíly pro návrh dispozice budovy. V každém ze tří podlaží se nachází odlišná funkční náplň. Záměrem bylo realizovat budovu se vztahem k městskému centru, a to z hlediska celkového architektonického vyznění. S tím souvisí záměr rozšíření centrální části města.

 • Architektonické řešení

  Záměrem urbanistického a architektonického řešení bylo vytvořit kvalitní prostředí v bývalé lokalitě, kde provoz a vzhled měl charakter periferie a provizoria. Navržená administrativní a provozní budova policie je kompaktním kubusem, který je optimálním z hlediska prostorových podmínek i parametrů energetické náročnosti. Přehlednost a otevřenost v prostoru byla záměrem návrhu, současně s přirozeným denním osvětlením ústřední třípodlažní centrální haly. Optické propojení hlavních prostor budovy je kombinováno s místnostmi pro soustředěnou práci. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit návrh budovy pro policii s charakteristickým snadno zapamatovatelným výrazem technicistního charakteru. Celkový výraz budovy koresponduje se špičkovým vnitřním vybavením.

 • Dispoziční řešení

  Vnitřní dispozice i venkovní provoz, vycházejí z osazení budovy ve svahu. Všechny části budovy a areálu jsou pro policisty jednoduše dosažitelné. Schodiště uprostřed dispozice je tomu nápomocné. Konstrukční systém monolitického železobetonového skeletu vytváří předpoklad pro variabilitu a flexibilitu v budoucnu. Byly zvoleny lité podlahy a stěrky v pastelové šedomodré barvě. Jedná se o jediný sjednocující prvek v barvě, která evokuje profesi policistů. Vstup pro veřejnost je v prostředním podlaží. Na vstup navazují venkovní plochy, které byly vybaveny se záměrem vytvořit přátelské prostředí pro návštěvníky. U vjezdu a vstupu do areálu je proto situován nízký baner v zeleni a vstup je doplněn prvky městského mobiliáře. Požárně bezpečnostní řešení tohoto typu budovy umožnilo vytvořit z hlavních prostor pouze jeden požární úsek pro všechna tři podlaží. Tím se stala dispozice záměrně otevřenou a přehlednou, bez předělů požárně dělícími příčkami a dveřmi. Jedná se zde o nadčasové typologické řešení policejní budovy malé až střední velikosti.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nosnou konstrukcí budovy je monolitický železobetonový skelet, kombinovaný s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Materiálové řešení je charakteristické použitím zavěšeného, provětrávaného lehkého obvodového pláště ve dvou podlažích. Byl zvolen odstín kašmírové kovové metalízy, které teplý barevný tón navozuje sametový efekt. Kompozici budovy doplňují kovové předsazené arkýře, které mají ochrannou, účelovou i stínící funkci. Součástí celkového návrhu jsou opěrné monolitické zdi s oplocením z ocelových pororoštů. Jedná se o shodný prvek použitý na arkýřích budovy. Velká venkovní přestřešení byla zvolena jako ochrana policejní techniky a lidí před drsnějším klimatem Českomoravské vrchoviny.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Realizací architektonického záměru byl zhmotněn nekonvenční přístup k návrhu a typologii tohoto druhu budovy s veřejnou funkcí.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2021

za kvalitní architekturu a dispozičně-provozní řešení.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru