Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 745x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Umístění stavby bylo dáno již dávnou minulostí. Dvojkolejná trať Brno – Havlíčkův Brod vedená přes Žďár nad Sázavou byla dokončena již v roce 1958. Stavba proto byla situována polohou drážního tělesa a hranicí dráhy dle původní železnice. Projektová dokumentace toto umístění v maximální možné míře respektovala i přes přijetí současných technických a technologických požadavků. Území v místě stavby se tedy nacházelo na pozemcích dráhy a zábor mimodrážních pozemků byl minimální.

 • Dispoziční řešení

  Po rekonstrukci žst. Žďár nad Sázavou nedošlo ke změnám traťových oddílů a traťový úsek Žďár - Sázava zůstává dvoukolejný. Rekonstrukcí kolejových spojek a umístěním výhybek dojde ke zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdní doby vlaků. Po rekonstrukci mezistaničního úseku Sázava – Žďár bude možné zvýšit traťovou rychlost na 140 km/h.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Pro zesílení konstrukce pražcového podloží byla použita technologie deep soil mixing reprezentující pilíře průměru 600mm s promíchávanou cementovou suspenzí, popřípadě proběhla sanace podloží pomocí vrstev štěrkodrtě. Na mostech v rekonstruovaném úseku byly vybetonované nové železobetonové desky se zabetonovanými nosníky včetně nových říms s ocelovým zábradlím. Na železničním svršku došlo ke kompletní výměně betonových pražců a výhybek, včetně nových kolejnic, upevnění a prvků zabezpečovacího zařízení. Součástí zajištění svahu v části úseku slouží nové opěrné zdi z gabionů. V úseku skalního zářezu došlo k odtěžení veškerých nestabilních hornin a aplikaci vysokopevnostní ocelové sítě fixované pomocí kotevních tyčí.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Skloubením nových moderních technologií a technicko architektonických prvků použitých při rekonstrukci stávajícího úseku historické železniční tratě došlo, bezvadně provedenými stavebními pracemi, ke zkvalitnění technických parametrů pro nové potřeby rychlostních tratí.

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2021

za kvalitní a technicky náročné provedení úseku rychlostní tratě

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru