Hala kompletace lokomotiv, CZ LOKO, a.s. v Jihlavě

Zobrazeno: 379x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelCZ LOKO, a.s., Česká Třebová
MajitelCZ LOKO, a.s., Česká Třebová
Hlavní architektIng. Slavomír Langmajer, ATELIER ALFA, spol. s r.o., Jihlava
Hlavní projektantIng. Milan Trnka, ATELIER ALFA, spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelAGROSTAV JIHLAVA, akciová společnost

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Novostavba haly je navržena na pozemcích firmy, které se nachází v průmyslové zóně v Jihlavě - Bedřichově. Umístění objektu haly vychází ze specifického umístění areálu firmy CZ LOKO, a.s. mezi firmy Kronospan a ČD (hlavním vlakovým nádražím) v Jihlavě. Hala je umístěna v jižní části areálu firmy. Navazuje na stávající výrobní objekty a je s nimi technologicky propojena přesuvnou kolejových vozidel. Areál firmy je dopravně napojen na ulici Pávovská. Hala napojena na areálové komunikace a na technologické koleje. Součástí výstavby haly jsou nezbytné inženýrské sítě, komunikace a zpevněné plochy, rekonstruované kolejiště, ČOV, požární nádrž a retenční nádrž.

 • Architektonické řešení

  Architektonické řešení novostavby haly je podřízeno funkcí objektu. V zásadě s jedná o obdélníkovou halu s otevřeným přístřeškem, kde je umístěna kolejová váha. Hala je vybudována na rovinatém terénu. Před zahájením stavby bylo nutno odstranit stávající kolejiště a také drobné objekty. Jedná se obdélníkový půdorys o rozměru 60,90 x 53,45 m. Výška haly je 16,50 m. Montážní hala je dvoulodní jednopodlažní, přístavba je třípodlažní. Fasády haly jsou provedeny ze stříbrných fasádních sendvičových panelů v kombinaci s doplňkovými prvky v modré barvě, barevné řešení koresponduje s firemními barvami. Hala je propojena s ostatním výrobními objekty přesuvnou kolejových vozidel a technologickými kolejemi v areálu.

 • Dispoziční řešení

  Základním dispozičním celkem je montážní hala a třípodlažní přístavba, obsahující pomocné montážní provozy v přízemí a ve třetím podlaží a sociálním a administrativními provozy ve druhém podlaží. Hlavní vstup je ze západní strany objektu, pro dopravu montážních celků slouží řada vrat v severní fasádě. Hala je vybavena 4 portálovými jeřáby s nosností každý 25 t. Dále jsou v hale dvě montážní jámy. V hale jsou osazeny koleje, které jsou přes přesuvnu napojeny na další výrobní části areálu CZ LOKO, a.s.. Ve 2.NP jsou umístěny kanceláře mistrů, zasedací místnost, denní místnost s kuchyňkou, dále úklid a servnovna. Ve 3.NP jsou umístěny montážní prostory na kompletaci kabelových svazků a elektrodílna a kotelna. V každém podlaží jsou umístěny sociální zařízení

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nosná konstrukce je železobetonový skelet, založený na pilotách průměru 600 mm a hloubky 10-12 m. Obvodový plášť je sendvičových panelů. Podlahy jsou betonové s únosností 22 t/m2. Hala je vybavena 4 mostovými jeřáby do nosnosti každý 25 t, dále dvěma montážními jámami. Větrání a topení haly je VZT.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Nová hala kompletace byla navržena a realizována v moderním a funkčním designu za použití kvalitních a moderních materiálů a technologií pro maximální komfort a pohodlí zaměstnanců. Přinesla moderní prostředí při specifické výrobě lokomotiv v Jihlavě. Výstavba haly si vyžádala řešení mimořádných požadavků na stavbu, logistických řešení spojených s umístěním staveniště.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru