Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 258x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelMěsto Žďár nad Sázavou
Hlavní architektIng. František Laštovička, UNI PROJEKT Žďár nad Sázavou
Hlavní projektantIng. František Laštovička, UNI PROJEKT Žďár nad Sázavou
Hlavní zhotovitelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou
Druhý zhotovitelAQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Nová technická infrastruktura pro průmyslovou oblast zóny Jamská, jenž se nachází při jihovýchodním okraji města, je definována coby stěžejní průmyslová oblast města Žďáru nad Sázavou. Propojka vyřešila spojení dvou velmi frekventovaných ulic Novoměstská a Jamská. Došlo zde k vybudování přibližně 500 metrů dlouhého úseku, který na ulici Jamská vyústil naproti odbočce mezi firmami Teleflex a Cooper Standard a na Novoměstské ulici přibližně 150 metrů pod čerpací stanicí. V jižní části navazuje na silnici III / 354 a v severní části navazuje na silnici 19.

 • Architektonické řešení

  Při vybudování nové technické infrastruktury byla vytvořena desetihektarová zasíťovaná průmyslová zóna. Vybudováno bylo celkem 489 metrů asfaltového povrchu, společně s přilehlým obslužným chodníkem a asfaltovým vyústěním jízdní komunikace do stěžejních míst. Dále bylo součástí zhotovení tří retenčních zádržných nádrží, zcela nová dešťová a splašková kanalizace, zcela nový rozvod elektřiny s napojení na 16 nových lamp veřejného osvětlení. Infrastruktura je zároveň plynofikována a veden je v sítích rovněž vodovod, teplovod a sdělovacích kabelů. Součástí stavby byla rovněž realizace 28 stromů.

 • Dispoziční řešení

  Nová technická infrastruktura navazuje v jižní části na silnici III / 354 a v severní části na silnici 19. Východní část průmyslové zóny tvoří volný terén, v západní části jsou výrobní a provozní objekty společností ICE, Střechokomplex, LS mont a aktuálně ve výstavbě stavebniny DEK, dále zde navazuje prostor na rybník Posměch.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Hlavní komunikace je realizována coby hlavní páteřní s jednotlivými sjezdy budoucích výrobních areálů z asfaltového betonu brusného se spojovacím postřikem v emulzi. Jednotlivé komunikace chodníků jsou realizovány z betonové zámkové dlažby se spárami plněnými křemičitým spárovacím pískem.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Nová technická infrastruktura byla vybudována v rekordním čase deseti měsíců, stejně tak jako příprava a výkup jednotlivých pozemků ze strany investora. Novou průmyslovou zónu se aktuálně město snaží začlenit do krajiny tak, aby její dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Je proto vydán manuál, který klade zájemcům o plochy podmínky pro zvýšení ekologické hodnoty celého území. Díky propojce vzniknul další vnitroobchvat města, společně s obslužnou chodníkovou komunikací pro kratší cestu obyvatel sídlících v jihovýchodní části města pro jejich cestu za prací do průmyslové zóny.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru