Pobytové schody a pódium v Bystřici nad Pernštejnem

Zobrazeno: 561x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Dominantou spodní části Bystřického náměstí je polyfunkční budova knihovny s lávkou, přístavbou toalet a komínem/věží pro sušení hadic. Dle původního projektu z počátku 90. let minulého století měl být objekt doplněn ještě o druhé křídlo-budovu radnice směrem do náměstí. K tomuto záměru však nebylo již nikdy přistoupeno. Při rekonstrukci náměstí bylo v jižní části postaveno hlediště a k budově osazeno provizorní montované pódium. Jeho využití a umístění v tomto prostoru se v průběhu let osvědčilo i když dočasná konstrukce postupně morálně a technicky zestárla. Zadáním investora byl požadavek na návrh a vyřešení nového podia a nalezení vhodného způsobu na jeho těsnější zapojení do kontextu náměstí a veřejného života.

 • Architektonické řešení

  Přístavba pobytových schodů a pódia v návaznosti na stávající amfiteátr nově definuje a dodává společenský význam prostoru před městskou knihovnou. V závěru rušného náměstí, na pozadí budovy městské knihovny, vzniklo nové klidné místo. Je kde posedávat, potkávat se, povídat si nebo třeba odpočívat s knížkou v ruce. Město má své slávy, výročí, pořádá sezónní venkovní akce, koncerty, letní kina a představení, která zde nacházejí své diváky a posluchače. A bude tady rušno i před volbami. Zodpovědní představitelé města odsud ubezpečí měšťany o svých bohulibých vizích.

 • Dispoziční řešení

  Základním prostorem určujícím celkovou dispozici stavby je zastřešené podium. Pro potřeby celoročního využití je stavba pojata formou veřejného prostoru s pobytovými schody a zastřešenou terasou. Prostor pod podiem slouží jako sklad pro potřebu účinkujících a pořadatele sezónních akcí. Sociální zázemí pro účinkující zajišťuje budova knihovny, se kterou je podium komunikačně propojeno. Jedním ze základních kritérií bylo zajištění celoročního využití.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nosná konstrukce pódia i střechy je ocelová, barevné řešení pracuje s černou barvou na ocelových i klempířských prvcích. Dřevo na obklad pobytových schodů je modřínové, do podhledu z překližky jsou integrovány kotvící prvky pro aparaturu a osvětlení. Výrazná červená barva kotvících chytů vytváří akcent v celkové kompozici. Povrchová úprava dřevěných prvků je olejová v šedo stříbrném odstínu. Pódium je z voděodolné překližky. Pro potřeby vystoupení a vytvoření podia jsou pod střechou osazeny tmavé rolety, kterými se při vystoupeních vymezí prostor pro účinkující. Střecha je opatřena vegetační vrstvou s extenzivní zelení. Zelená střecha byla volena pro pohledovou exponovanost nové konstrukce z náměstí a z vyššího patra knihovny. Zeleň zároveň upravuje mikroklima celého prostoru. Snižuje přehřívání střechy v letních měsících, zajišťuje zadržení vody, sníží její odtok a zajistí postupné odpaření.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba vhodným způsobem dotváří a definuje řadu desetiletí nedokončené předpolí knihovny a uzavírá spodní část náměstí. Dodává společenský význam místu, přivádí každodenní život a kulturní dění do dříve opomíjeného místa a stává se skutečným městským prostorem.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru