Nový výrobní závod Swoboda CZ v Polné

Zobrazeno: 273x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Dispoziční řešení objektu vychází z celkové orientace areálu, výrobní plocha je umístěna tak, aby jakákoliv část výrobní, skladové či jiné technologické plochy byla dosažitelná z úrovně upraveného terénu. Umístění skladové haly do středu dispozice umožňuje plynulé zásobování výrobních ploch. Doplňkové prostory hygienického vybavení, administrativy přímo spojené s výrobou, kontroly, denních místností zaměstnanců a strojoven spojených s fungováním objektu a strojoven spojených s výrobou, jsou umístěny ve třech menších hmotách podél severní fasády hlavního objektu, které jsou propojeny krytou chodbou pro vstup zaměstnanců do šaten. Vstupy do objektu jsou samostatné pro zaměstnance a hlavní vstup pro vedení společnosti a návazné úseky. Tento vstup je kontrolován vrátnicí společně s hlavním vjezdem do areálu. Doplňkový je vstup je pro provoz výdejny jídla. Základ dispozice je tvořen přímou vazbou výrobních a skladových prostor, k této dispozici jsou doplněny prostory pro zaměstnance, šatny, hygienické zázemí, pobytové místnosti. S ohledem na konfiguraci terénu jsou šatny umístěny ve 2.NP, na výrobní plochu se schází po schodišti. Vstup od zastávky a parkoviště je veden přímo do 2.NP. strojovny VZT jsou s ohledem na charakter rozvodů ve 2.NP, ostatní strojovny a technické místnosti jsou následně umístěny na 1.NP.

 • Architektonické řešení

  Celý závod je rozdělen do několika hmot, hlavní část tvoří dvě výrobní haly s pilovými světlíky a jedna skladová hala, ostatní objekty doplňují tyto tři hlavní objemy – administrativní, strojovny, nástrojárna a vývojová dílna. Fasády výrobních hal a skladové haly jsou provedeny ze stříbrných fasádních plechových sendvičových panelů v kombinaci s prvky světlíků a vybraných panelů v modré barvě. Fasády administrativních částí jsou realizovány z hladkých plechových kazet v barvě šedé. Na vybraných fasádách halových objektů jsou napnuty vodící prvky pro ozelenění objektu, takto upraveny jsou fasády, které jsou maximálně slunečně zatěžovány, zároveň došlo k optickému zmenšení objemu haly. Barevné řešení objektu reaguje na firemní barvy provozovatele. Administrativní části z důvodu zdůraznění funkce a významu v rámci celku byly navrženy v tmavě šedém odstínu, převýšené výrobní haly a skladová hala ve světlém stříbrném odstínu. Dílčí prvky jsou v modrém odstínu (např. střešní světlíky). Před jižní fasádou hlavní výrobní haly předsazena vypínací konstrukce pro pnoucí zeleň. Jedná se o nerezovou konstrukci, která je kotvena po jednotlivých modulech do nosných železobetonových sloupů, u atiky je vynášecí konstrukce pro vypnutí jednotlivých segmentů. Do této konstrukce byla vpletena lanková konstrukce pro zeleň. Součástí systému je zavlažovací potrubí, které je napájeno z akumulační nádrže.

 • Dispoziční řešení

  Dispoziční řešení objektu vychází z celkové orientace areálu, výrobní plocha je umístěna tak, aby jakákoliv část výrobní, skladové či jiné technologické plochy byla dosažitelná z úrovně upraveného terénu. Umístění skladové haly do středu dispozice umožňuje plynulé zásobování výrobních ploch. Doplňkové prostory hygienického vybavení, administrativy přímo spojené s výrobou, kontroly, denních místností zaměstnanců a strojoven spojených s fungováním objektu a strojoven spojených s výrobou, jsou umístěny ve třech menších hmotách podél severní fasády hlavního objektu, které jsou propojeny krytou chodbou pro vstup zaměstnanců do šaten. Vstupy do objektu jsou samostatné pro zaměstnance a hlavní vstup pro vedení společnosti a návazné úseky. Tento vstup je kontrolován vrátnicí společně s hlavním vjezdem do areálu. Doplňkový je vstup je pro provoz výdejny jídla. Základ dispozice je tvořen přímou vazbou výrobních a skladových prostor, k této dispozici jsou doplněny prostory pro zaměstnance, šatny, hygienické zázemí, pobytové místnosti. S ohledem na konfiguraci terénu jsou šatny umístěny ve 2.NP, na výrobní plochu se schází po schodišti. Vstup od zastávky a parkoviště je veden přímo do 2.NP. strojovny VZT jsou s ohledem na charakter rozvodů ve 2.NP, ostatní strojovny a technické místnosti jsou následně umístěny na 1.NP.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Z hlediska materiálového řešení je počítáno s maximálním využitím plechových sendvičových tepelně izolačních panelů z minerální vlny s povrchovou profilací odrážející vnitřní provoz výroby - navržen typ povrchu s jemnou profilací pro výrobní provozy a designový rovný povrch se zvýrazněnými spárami pro administrativní provozy.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění 

Nový výrobní závod v Polné byl navržen a realizován v moderním a přesto funkčním designu za požití kvalitních a moderních materiálů a technologií pro maximální komfort a pohodlí všech zaměstnanců. Oproti jiným podobným provozům bylo myšleno s důrazem na detaily a propracování interiérů s moderní prvky obslužných systémů a technologií. Výrobní závod malému a rozvíjejícímu městu přinesl mnoho pracovních míst místním obyvatelům.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru