Mateřská škola a tělocvična Moravec

Zobrazeno: 421x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelObec Moravec
MajitelObec Moravec
ProvozovatelZŠ Moravec, Moravec
Hlavní architektIng. arch. Zuzana Dvořáková, Moravec
Hlavní projektantIng. Petr Dvořák, Moravec
Hlavní zhotovitelStylstav s.r.o., Křižanov

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Pozemek mateřské školy se nachází v mírně svažitém terénu v centrální části obce Moravec. Severozápadní hranice pozemku přiléhá k místní pozemní komunikaci, z níž je veden sjezd na nové parkovací plochy u tělocvičny. Ta svým umístěním tvoří hlukovou bariéru pro mateřskou školu. Mateřská škola natočená k jihovýchodní hranici pozemku nabízí výhled k fotbalovému hřišti a do rozvolněné zástavby rodinných domů. Novostavba mateřské školy a tělocvičny je propojena novým krčkem se stávajícím objektem základní školy.

 • Architektonické řešení

  Architektonické řešení respektuje umístění ve svažitém pozemku pod pozemní komunikací. Tělocvična v nejvyšší části pozemku je zasazena do terénu. Objekt tělocvičny tvoří jednoduchá hala s pultovou střechou. K lepšímu začlenění objektu tělocvičny do původní zástavby centra obce je plocha fasády strukturovaná dřevěným obkladem. Budova MŠ tvoří kontrast jak hale tělocvičny, tak i ke stávající historické budově základní školy. Objekt mateřské školy je jednopodlažní se zaobleným tvarem obvodového zdiva s plochou střechou. Netradiční hmotové řešení připomíná hravost předškolních dětí. Použitím tlumených pastelových barev na fasádním obkladu komunikuje s venkovským prostředím a nevytváří výraznou dominantu.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní vstup do všech objektů je vyřešen nově navrženou halou ve spojovacím krčku, v němž se nachází také technická místnost. Ze šatny mateřské školy, která je společná pro obě oddělení, se vstupuje jak do hygienického zázemí tak i do denních místností. Současně jsou zde umístěny vstupy do zázemí učitelek a ostatního personálu. Denní místnosti jsou řešeny tak, aby umožňovaly prostor pro pracovní činnosti, hry i odpočinek. Možnost složení a odklizení lehátek zvětšuje plochu pro hru. V budově mateřské školy jsou umístěny taktéž toalety se vstupem z venkovního prostředí k využití v době pobytu na hřišti či zahradě a skladovací prostor pro hračky na písek apod. Propojení budov umožňuje průchod žáků ze základní školy do šaten tělocvičny a samotného prostoru tělocvičny. Samostatný vstup do šaten z exteriéru nabízí nezávislé využití tělocvičny veřejností. Tělocvična má velikost 19,8x12,2m, dětem je k dispozici například ke hře florbalu, basketbalu, volejbalu a kopané, je plně vybavená tělocvičným nářadím a sklady náčiní pro školu a samostatně pro veřejnost.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Základové konstrukce tělocvičny tvoří prefabrikované kalichy v monolitických roznášecích patkách, objekt mateřské školy je na základových pasech. Tělocvična má železobetonový skelet s opěrnými stěnami, mateřská škola a zázemí tělocvičny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic v tl. 300mm, středové nosné sloupy jsou opět provedeny v železobetonu. Nenosné příčky jsou sádrokartonové s příslušnými požadavky na požární bezpečnost a akustické vlastnosti. Konstrukce střešního pláště je tvořena ze železobetonových krokví se skládaným střešním pláštěm z trapézového plechu, vrstvené izolace polystyrenu a minerální vaty a hydroizolační folie mPVC. Mateřská škola má provětrávanou fasádu z cementovláknitých desek, fasáda tělocvičny je zateplena sendvičovými PUR panely a jek krytá dřevěným opláštěním z horizontálně montovaných palubek ze sibiřského modřínu Výplně otvorů oken jsou plastové, vstupní dveře hliníkové

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba velmi chyběla v naší obci a dokonale zapadla do okolí. Navíc se můžeme pyšnit tím, že návrh provedli místní manželé a jejich 4 děti spolu s ostatními mohou tuto krásnou budovu navštěvovat.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru