Černovice – Mariánské náměstí

Zobrazeno: 1546x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSATES ČECHY s.r.o., Telč
MajitelMěsto Černovice
Hlavní architektIng. arch. Petr Neřold, A91 STUDIO, Praha
Hlavní projektantIng. Jan Dudík, Vidov
Hlavní zhotovitelSATES ČECHY s.r.o., Telč

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  S ohledem na skutečnost, že se jedná o hlavní a velmi významný prostor města Černovice, bylo naším cílem vytvořit centrální městský prostor jako místo k setkávání lidí, komunikaci, obchodu, odpočinku, relaxaci a pořádání akcí pro obyvatele města i jeho návštěvníky. Náměstí je několikrát během roku využíváno na pořádání kulturních akcí a trhů, jak tomu bylo již v minulosti, kdy se na náměstí konaly významné jarmarky a dobytčí trhy. Tyto akce jsou veřejností hojně navštěvované dodnes. Z tohoto důvodu bylo potřeba vybudovat na náměstí klidovou zónu, kde obyvatelé mohou strávit svůj čas s pocitem bezpečí a komfortu.

 • Architektonické řešení

  Ve střední a východní části náměstí je zdůrazněna nově navržená diagonální osa ve směru západ – východ formou vysázeného stromořadí, zeleně a celkovou úpravou parteru. V této ose se zároveň nachází stávající pomník a nově vybudovaná kašna s přesunutým původním Mariánským sloupem do jejího středu. Mariánský sloup tvoří určitou protiváhu ke stávajícímu pomníku. Tato diagonální osa akcentuje zvonici a kostel jako architektonické dominanty prostoru náměstí.

 • Dispoziční řešení

  Celé náměstí je řešeno v jedné úrovni, bezbariérově. Území stavby se nachází ve středu města. Při rekonstrukci došlo k oddělení silničního provozu od pěších tras, bylo třeba zrealizovat taková opatření, která zvýší bezpečnost a komfort obyvatel a návštěvníků města. Jsou zde umístěny lavičky a dostatek stojanů na kola, vzhledem k poměrně významnému pohybu cykloturistů v letní sezóně.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Průjezdné komunikace II.třídy mají živičný povrch, ostatní zpevněné plochy náměstí jsou dlážděné z kamene. Materiálové řešení je s ohledem na historický význam tohoto prostoru provedeno z přírodního materiálu - žuly. Funkční plochy jsou rozlišeny lišícím se povrchem, případně formátem a barevností. Hlavním materiálem, který byl použit na dláždění povrchů náměstí, byla žula z lomu Sumrakov a Ctětín, jejímž výrobcem je dodavatel stavby SATES ČECHY s.r.o.. K zadláždění náměstí byly použity dlažební kostky, varovné a signální pásy v kombinaci s vodícími liniemi pro nevidomé, desky, obrubníky a kámen na výrobu kašny, která byla náměstí navrácena, jelikož se zde v minulosti nacházela.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Rekonstrukce náměstí je provedena velmi zdařile a s nadstandartním řemeslným zpracováním. Podařilo se nám do jednotvárných prostor znovu vdechnout nový život a obnovit důležitou součást městského centra a života obyvatel Černovic.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru