Transformace Domova Kamélie Křižanov I. – Třešť

Zobrazeno: 1020x
16
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 16 (před číslem je mezera) na tel. číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Objekt Domova Kamélie je, vzhledem k jádru města, umístěn v severní části Nádražní ulice, respektive na pohledové ose křížení ulic Nádražní a J. V. Sládka. Sestává ze dvou dvoupodlažních, částečně podsklepených objektů, umístěných na západní hranici obdélníkového pozemku. Domy svým vzhledem, kompozicí fasády i výškou zcela korespondují s okolní řadovou zástavbou, jejich střešní roviny do ulice a čelní fasády objektů navazují na uliční čáru. V zahradě rovnoběžně s hranicí pozemku, v místě bývalých garáží, nově vznikl objekt denního stacionáře. Hlavní vstup a vjezd do areálu z ulice Nádražní byl nově doplněn vjezdem bránou ze severovýchodní strany pozemku.

 • Architektonické řešení

  Dvoupodlažní, z části podsklepené řadové domy zachovávají směrem do ulice hmotu objektu i typ zastřešení sedlovou střechou. Směrem do dvora byly zvoleny střechy pultové v návaznosti na nově využité půdní prostory domů. Aktuální vizuální koncept budov, jejichž podobu v minulosti změnila řada přestaveb, citlivě reflektuje jejich umístění v městské památkové zóně Třešť a vychází z jejich zdokumentované historické podoby. Východiskem pro členění, rozměr i rozmístění výplní otvorů vyrobených z dřevěných profilů, byly dochované historické fotografie. Stejně tak v případě členění uliční fasády plastickými prvky. Sedlové střechy jsou zastřešeny skládanou, maloformátovou, drážkovou, keramickou pálenou krytinou v přirozené barvě střepu. Plochy uličních fasád jsou opatřeny vápennou omítkou a okrovým, respektive světle zeleným fasádním nátěrem. Nový jednopodlažní objekt denního stacionáře má obdélníkový půdorys a je zastřešený plochou střechou. Jeho bílý fasádní nátěr je zčásti doplněn dřevěným obkladem.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní vstup je orientován z ulice Nádražní. Ze vstupního prostoru zádveří – dnešního průjezdu – je zajištěn přístup přes vstupní haly do jednotlivých domácností na levé a pravé straně. Z haly jsou přístupné směrem k ulici obývací pokoje s kuchyní, směrem do dvorní části vždy dva jednolůžkové pokoje klientů s koupelnou a terasou. Další podlaží jsou přístupná po schodištích nebo výtahy. Ve 2.NP se nacházejí další čtyři pokoje klientů, koupelny a prostorná obývací hala s kuchyňským koutem. Obývací části disponují směrem do dvora východem na balkon. Podkrovní prostory objektů poskytují odpovídající zázemí pro personál, včetně samostatného sociálního zařízení, prádelny a technické místnosti pro kotel, ohřev TUV a vzduchotechniku. Samostatný objekt denního stacionáře poskytuje prostory pro denní programy i pro potřeby personálu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nové konstrukce jsou provedeny z cihelných bloků na zdící maltu. Obvodové stěny jsou vyzděny z bloků tloušťky 440 mm. Vnitřní nosné stěny tvoří akustické bloky tloušťky 300 mm a 250 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou postaveny z SDK mezibytových příček. Klenbové stropní konstrukce nad 1.NP objektu zůstaly zachovány. Ostatní stropní konstrukce 1.NP a 2.NP jsou nahrazeny novými ocelovými profily I200 se záklopem z trapézového plechu s nadbetonávkou vyztuženou deskou. Schodiště je provedeno jako ŽB monolitické. Zastřešení objektu je řešeno jako soustava sedlových střech se sklonem 28° v ose ulice, 40° a 22° ve dvorní části, 11° nad výtahovou šachtou. Krov je tvořen ocelovými vaznicemi na ocelových sloupcích a dřevěnými krokvemi. Z uliční strany byla realizována vápenná omítka bez zateplení. Ze dvorní strany byla provedena povrchová úprava fasády z minerální izolace ze skelných vláken v systému ETICS se silikátovou omítkou. Nové konstrukce denního stacionáře jsou vystavěny z broušených cihelných bloků na maltu pro tenké spáry. Obvodové stěny jsou tvořeny z bloků tloušťky 300 mm se zateplením a obvodová stěna v hranici se sousedním pozemkem z bloků tloušťky 440 mm s minerální izolací. Vnitřní nosná stěna z bloků tloušťky 250 mm a vnitřní nenosné příčky z bloků tloušťky 140 mm. Stropní konstrukce, zároveň nosná konstrukce střešního pláště, je navržena jako ŽB desková. Povrchová úprava fasád je provedena zčásti z minerální izolace v systému ETICS s probarvenou organickou omítkou, zčásti obložena dřevěným obkladem zavěšeným na dřevěný rošt. Venkovní terasy jsou kryty horizontálním slunolamem z hliníkových lamel s fixním natočením 45°.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Důmyslně realizovaný projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov v sobě snoubí řemeslně precizní rekonstrukci historických domů s citlivě zakomponovanou novostavbou dalšího ze souboru objektů, jejichž novým posláním je poskytnutí přívětivého a funkčního zázemí pro denní stacionář a nadstandardní sociální bydlení rodinného typu. Cílem konceptu je zvýšení dosavadního komfortu a kvality života klientů s mentálním a kombinovaným postižením vysokou mírou podpory.

Velkorysá idea, účelný koncept, vizuálně atraktivní provedení, odpovědný přístup a ušlechtilé poslání jsou společnými nositeli hodnoty Transformace Domova Kamélie Křižanov.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru