Rekonstrukce interního pavilonu Nemocnice Jihlava

Zobrazeno: 879x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPodzimek a synové s.r.o., Třešť
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava
Hlavní projektantIng. arch. Jaromír Homolka, CSc., ATELIER PENTA v.o.s., Jihlava
Hlavní zhotovitelSdružení Interna PSJ a.s. a Podzimek a synové
Druhý zhotovitelPSJ, a.s., Jihlava
Třetí zhotovitelPodzimek a synové s.r.o., Třešť

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Beze změn. Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce interiéru zdravotnického pavilonu, tedy stávajícího objektu v komplexu budov Nemocnice Jihlava, u nějž nedošlo ke změně v hmotě, prostorové kompozici ani vnějším vizuální pojetí.

 • Architektonické řešení

  Rekonstrukce se týkala pouze dispozičního řešení interiéru pavilonu E (interna), a to všech podlaží budovy od 1.PP po 8.NP, včetně kompletních rozvodů a sítí. Dotčený objekt je obdélníkového tvaru o celkových maximálních rozměrech 63,86 m x 38,42 m. V budově se nachází jedno podzemní podlaží, pod kterým jsou ještě umístěny technické koridory a nasávací kanály, dále sedm plnoplošných nadzemních podlaží pro nemocniční provoz a poslední technické nadzemní podlaží, situované pouze na části půdorysu. Interní pavilon je ve třech úrovních propojen s dalšími objekty v areálu – objektem H a A – v úrovni 1.PP dochází k propojení technické infrastruktury, zásobování a zázemí personálu, prvním nadzemním patrem vede spojovací koridor pro pacienty a veřejnost a 2.NP poskytuje potřebné lékařské napojení.

 • Dispoziční řešení

  V rámci rekonstrukce téměř nedošlo k zásahu do obvodového pláště budovy a rovněž byly minimalizovány zásahy do její nosné konstrukce. V maximální možné míře byla využita stávající instalační jádra a prostupy, nové byly provedeny tak, aby neovlivnily statiku objektu. K zásadním změnám došlo ve vnitřním dispozičním uspořádání jednotlivých pater. Z velké části byly zbourány stávající příčky a vystavěny nové za účelem přeskupení jednotlivých ambulantních bloků dle aktuálních požadavků vysokého hygienického standardu nemocničního provozu, bezbariérovosti a oddělení čistých a špinavých toků pacientů, materiálů i odpadu. Cílem nového uspořádání je efektivnější návaznost jednotlivých provozních úkonů, ucelení funkcionality každého jednotlivého podlaží a zajištění funkčních toků v rámci oddělení i celého pavilonu. Unifikace jednotlivých podlaží umožnila již během rekonstrukce, stejně jako do budoucna, bezproblémové přesuny různých oddělení mezi jednotlivými patry. Některá oddělení jsou nově umístěna v jiných patrech než doposud. V 1.PP se nacházejí přebudované šatny zdravotnického personálu, sklady prádla, dílny a jejich zázemí. V 1.NP sídlí oddělení urologie a kožní, v 2.NP kardiologie a dále po patrech výše interní, chirurgické, onkologické, neurologické, plicní a ORL oddělení. 8.NP je vyhrazeno pro technické prostory strojovny výtahů, nově byly tyto prostory rozšířeny o prostor centrální strojovny VZT.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konstrukčně se jedná o skelet tvořený ocelovými kruhovými sloupy a zvedanými železobetonovými deskami s předpjatými hlavicemi u sloupů, vždy dvě desky na jedno podlaží. Tuhost objektu je zajištěna dvojicí železobetonových jader, které slouží jako komunikační vertikály s výtahy pro personál a pacienty a schodiště. Obvodový plášť budovy je tvořen vyzdívkou z keramických dutinových tvárnic tloušťky 300 mm a v nedávné době prošel výměnou všech výplní otvoru včetně stínících prvků. Stávající rekonstrukcí nebyl téměř dotčen. Zásadní změnou prošly nenosné dělící konstrukce, kdy stávající zděné příčky z keramických dutinových příčkovek, popř. z plných cihel, byly vybourány a nové dispozice byly vystavěny z maloformátových keramických cihelných bloků, v případě stávajícího zdiva, a z velkoformátových pórobetonových boků. Části interiéru jsou rovněž odděleny montovanými stěnami. Coby nové nášlapné vrstvy podlah byly položeny povlakové krytiny na bázi PVC a keramické dlažby. Interiéry jednotlivých oddělení jsou výmalbou, podlahovými krytinami i dlažbou a obklady sladěny vždy do jedné barvy – zelená, hnědá, žlutá, červená, oranžová, modrá a fialová, což nejen zvyšuje jejich přívětivost, ale rovněž usnadňuje orientaci v rámci pavilonu

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Starý nemocniční pavilon sloužil téměř na hranici životnosti bez výraznějších oprav více než 35 let a připravil realizačnímu týmu během rekonstrukce nejedno nepříjemné překvapení ve svých útrobách. Tou největší výzvou, nejen pro stavaře, bylo zvládnutí rekonstrukce za plného provozu celé nemocnice, kdy se směrem od nejvyšších pater budovy k suterénu v mračnech prachu, hromadách suti a hluku bouracích prací postupně kompletně rekonstruovala a stěhovala jednotlivá patra tak, aby sterilní, klidný a sofistikovaný nemocniční provoz v těch ostatních nebyl narušen. Tento logisticko- provozně-realizační gordický uzel byl úspěšně a hladce rozetnut za pomoci všech dotčených subjektů, včetně zdravotnického personálu a pacientů.

Pro zajímavost pár čísel: celková plocha omítek v interním pavilonu je 65 000 m2 (což je téměř dvojnásobná plocha Masarykova náměstí v Jihlavě). V pavilonu je 1 570 kusů dřevěných dveří a 151 kuchyňských linek. Použito bylo na stavbě 45 kilometrů silnoproudých kabelů. Plocha podlah jednoho podlaží je 2 300 m2.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru