Předprostor ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

Zobrazeno: 104x
17
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 17 (před číslem je mezera) na tel. číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Předprostor tvoří nedílnou součást rekonstruovaného komplexu školních budov a je vymezen linií komunikace kopírující hradební zeď a půdorysnou stopou budov. Jedná se o plochu nepravidelného čtyřúhelníka. Po straně přilehlé ke komunikaci je ploše ponechán její význam jako pěší komunikace, v rozšiřující části je pomyslně situován nástupní prostor do budovy školy a před stravovacím traktem plocha pro zásobování. Úprava povrchu podporuje optické oddělení průchozího chodníku od nástupního prostoru.

 • Architektonické řešení

  Architektonické řešení vychází z charakteru staveb. Vstupy do budovy jsou determinujícími prvky, na něž bylo třeba navázat. Hlavní vstup tvořený proskleným portálem - bránou vědění, je hlavní inspirací pro charakter předprostoru. Ten tvoří nepravidelný čtyřúhelník, který je ve své širší části od přilehlé komunikace oddělený betonovou zídkou porostlou zelení. Součástí předprostoru je přirozená pěší trasa, která pokračuje ve formě chodníku. Virtuální oddělení je provedeno pomocí povrchové úpravy - betonové dlažby dvou barev a formátů. Předprostor je komplexně vyřešen - je vybavený masivními dřevěnými lavicemi a doplněný sochou Jana Amose Komenského. Celou plochu doplňuje trojice vlajkových stožárů.

 • Dispoziční řešení

  Předprostor plní několik významných funkcí – je to jednak nástupní a shromažďovací plocha před školou, zcela plnohodnotně ve své okrajové části plní funkci pěší trasy – chodníku se všemi aspekty komfortního provozu i pro osoby se zdravotním postižením, funkci rychlého zásobování jídelny a také funkci relaxační. Jasně jsou vymezeny jednotlivé zóny, čemuž bylo podřízeno rozmístění mobiliáře, sochy a stožárů.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Konfigurace terénu, hlavně jeho svažitost, vedla k nutnosti vybudování opěrných zdí, čehož bylo využito i pro celkový architektonický výraz. Zdi jsou z pohledového betonu a delší z nich funguje také jako zábradlí. Povrch plochy je tvořen kombinací velkoformátových a klasických dlažeb, které jsou rozlišeny i barevně.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Vytvoření vzdušného a bezpečného předprostoru, který svým prostorovým uspořádáním, elegantní povrchovou úpravou a v neposlední řadě vybavením mobiliářem se sochou J.A.Komenského vytváří adekvátní součást celého komplexu a zároveň je to prostor celoměstského významu.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru