Cyklostezka Lipky, Nadýmák a lávka „Od nikud nikam...“

Zobrazeno: 137x
20
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 20 (před číslem je mezera) na tel. číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Telč
MajitelMěsto Telč
Hlavní architektJiří Ondráček, Jaroslav Svoboda, Ondřej Ondráček, ARCHOO s.r.o., Telč
Hlavní projektantARCHOO s.r.o., Telč
Hlavní zhotovitelEurovia CS, a.s., Praha
Druhý zhotovitelSTARKON a.s., , Bohuslavice
Třetí zhotovitelLemonta s.r.o., Sokolov

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Řešená cyklo a inline stezka reflektuje historické komunikace v území. Cyklostezka a inline stezka je vedena od centra města chráněnou lipovou alejí, dále pokračuje podél dubové aleje k rybníku Nadýmák. U rybníka Nadýmák byla vybudována lávka, která vytváří důležité propojení části města Štěpnice s řešenou cyklostezkou. Cyklostezka se stala důležitým stavebním kamenem rozvoje lokality Lipky. Jde jednak o propojení turistických cílů v lokalitě: Panský dvůr, rekreační areál u rybníka Roštejn, Muzeum techniky, areál Ranč, naučné stezky, singletrailový areál Lipky aj. Dále důležité je propojení na návazné cyklostezky Telč – Řásná, Telč – Lhotka.

 • Architektonické řešení

  Snahou bylo umístit cyklostezku v území, respektovat historické komunikace, zvolit vhodné povrchy cyklostezky vzhledem k charakteru území a dalšímu využití stezky. Vybudované lávky jsou ve stejném technickém řešení s kombinací ocelové a dřevěné konstrukce. Součástí stavby bylo rovněž doplnění doprovodného mobiliáře – lavičky, stojany na kola.

 • Dispoziční řešení

  Řešená cyklo a inline stezka je vybudována v šíři 2,5 – 3,5m. Je řešena jako společná stezka pro cyklisty a pěší. Celková délka stezky je 3,2 km. Z toho stezka vhodná pro inline – 2,8 km. Lávka přes rybník Nadýmák má délku 21m.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stezka je jednak z části s povrchem asfaltovým (úsek v lipovém stromořadí) v délce 1,1km. Dále navazuje cyklostezka s povrchem - cementobetonový kryt v délce 1,7km. Následuje lávka v délce 7,5m, která je navržena jako kombinace ocelové konstrukce s pochozím dřevěným roštem a dřevěným zábradlím s ocelovým madlem. Pokračuje dlážděný úsek v ul. Batelovská (napojení na cyklostezku Batelovská). Kolem rybníka Nadýmák je stezka s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva v délce 373m. Lávka přes rybník Nadýmák v délce 21m je řešena obdobně jako kratší lávka Lipky a to jako kombinace ocelové konstrukce s pochozím dřevěným roštem a dřevěným zábradlím s ocelovým madlem.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Přidanou hodnotou stavby je množství nových stromů, ale i propojení významných krajinných prvků. Na jedné straně památné lipové aleje a na straně druhé nové dubové aleje (výsadba v roce 2010). V rámci stavby došlo k výsadbě 40 nových stromů (dub letní) a tím k propojení obou alejí. Na převážné části cyklostezky Lipky byl navržen povrch – cementobetonový kryt, aby bylo umožněno využívat stezku pro inline. Cementobetonový kryt je z pohledu životního prostředí vhodnější řešení než asfaltové povrchy (neobsahuje ropné látky). Cementoberonový kryt je rovněž odolný vůči kořenovým systémům přilehlých stromů, tedy nedojde v budoucnu k možnému poškození cyklostezky. Cyklostezka vedená kolem rybníka Nadýmák je řešena přírodním propustným materiálem.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Zvolené technické a architektonické řešení plně reflektuje potřebu území. Stavba významným způsobem přispěla k rozvoji aktivit v lokalitě Lipky v Telči. Propojuje turistické cíle, vytváří volnočasovou infrastrukturu pro občany a návštěvníky města. O počátku vzniku se stezka stala přirozeným cílem vyznavačů inline, cyklistů, pěších či běžců.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru