Rekonstrukce ZŠ Rubešova, Havlíčkův Brod

Zobrazeno: 1840x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod
MajitelMěsto Havlíčkův Brod
Hlavní projektantProjekt centrum HB s.r.o., Havlíčkův Brod
Hlavní zhotovitelStavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Rekonstrukce stávajícího objektu, který byl postaven v 80. letech 19. století a přistavován v 80. letech 20. století, řeší opravu a dispoziční úpravy, které se odehrávají převážně uvnitř objektu. Ten je umístěn na kraji městského parku v památkově chráněné zóně. Využití a zastavěnost pozemku se nemění. V rámci rekonstrukce byla provedena úprava hlavního vstupu tak, aby byl zajištěn bezbarierový přístup do budovy. Objekt je zděný se suterénem, třemi nadzemními podlažími a půdou, kde je umístěna plynová kotelna. Budova sloužila jako základní škola, po rekonstrukci se tak změnilo užívání na mimoškolní zájmovou činnost dětí.

Architektonické řešení

Architektonické řešení vychází ze stávajícího designu budovy. Poněvadž se objekt nachází v památkové zóně, bude stávající fasáda vzhledově zachována. Štukatérské prvky fasády byly opraveny a povrch opatřen novým nátěrem. Stávající špaletová okna vybourána a nahrazena novými tak, aby byl zachován vzhled fasády. Detailní řešení z hlediska použitých materiálů a barevné provedení bylo konzultováno s pracovníky památkové péče.

Dispoziční řešení

Je řešeno v návaznosti na studii denního osvětlení a skutečného provozu a pohybu dětí a zaměstnanců v této části. V suterénu, jež má samostatný vstup, je zachována tělocvična, taneční spolek Kalamajka a šatny. Severní část suterénu využívá nízkoprahové centrum Ponorka.Pravou část budovy 1.PP až 3.NP využívá AZ centrum – zde jsou zřízeny učebny, herny, prostory pro zájmovou činnost dětí a keramická dílna. V levé části 1.NP je umístěno loutkové divadlo. Levou část využívá spolek Zvoneček, tj. matky s malými dětmi. Pedagogická knihovna a spolek Jasoň je umístěna v levé části 3.NP. Ve 4.NP v půdním prostoru je vestavěna plynová kotelna, která zajišťuje vytápění celého objektu a TUV.

Konstruční a materiálové řešení

V rámci rekonstrukce objektu ZŠ Rubešova je proveden bezbariérový vstup. Pro zajištění bezbariérového přístupu do 1.NP – 3.NP je vybudován osobní výtah s vybavením, které vyhovuje užívání osob s omezenou schopností pohybu. Při rekonstrukci došlo k zásahu do nosných zdí – jedná se zejména o vybourání otvoru pro hlediště, zdivo je vyneseno pomocí ocelového rámu. Vzhledem k nálezu při mykologickém průzkumu je část stropního záklopu chemicky ošetřena. Stávající dveře opraveny, aby byl zachován původní vzhled. Stávající špaletová okna nahrazena novými. Ve všech učebnách jsou namontovány nové sádrokartonové podhledy. Jsou provedeny kompletní nové rozvody ZT, ÚT a elektroinstalace. Na nových konstrukcích jsou zhotoveny povrchové úpravy – vápenné štukové omítky a keramické obklady.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Prostory této budovy slouží k využití volného času dětí, včetně dětí s hendikepem. Objekt postavený v 80. letech 19. století je svavbou památkového charakteru a jeho rekonstrukce byla provedena tak, aby zachovala svou historickou hodnotu.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru