Rekonstrukce Zámku Herálec

Zobrazeno: 3051x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPSJ a.s., Jihlava
ProvozovatelChateau Herálec
Hlavní architektDr. ing. arch. Jaroslav Huňáček
Hlavní projektantFORTIS spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelPSJ a.s., Jihlava

Více o stavbě…

Úžasnou proměnou prošel pod rukama pracovníků PSJ zámek v Herálci na Havlíčkobrodsku. Dlouhodobě chátrající objekt, v němž naposledy sídlila zvláštní škola internátní, se proměnil v první pětihvězdičkový hotelový komplex na Vysočině. Tento historicky významný objekt dnes nese hrdý název „Chateau Herálec".

Památkově chráněný objekt po generální rekonstrukci získal novou tvář a funkci. Pětihvězdičkový Boutique Hotel & Club Resort Chateau Herálec v sobě snoubí historii s moderním interiérem. Hosté zde najdou klidné prostředí pro odpočinek, stylové místo pro pracovní i společenská setkání. Zámek láká na deset luxusních dvoulůžkových pokojů a devět apartmá. Všechny pokoje jsou nositeli vlastního příběhu. Královské a prezidentské apartmá nabízí kromě nevídané rozlohy navíc noblesu starých časů jako zrestaurované fresky, štukovou výzdobu nebo původní dřevěné obklady s bohatou řezbářskou výzdobou.

Součástí komplexu je též zámecká restaurace Honoria, bar, relaxační a sportovní centrum s bazénem, fitness se saunami a golfový trenažér. Nechybí ani plně vybavené kongresové a přednáškové prostory. V elegantních klenutých prostorách zámku našel své místo jak wellness, tak archivní vinný sklep s vinotékou ve sklepních prostorách pod původními valenými klenbami. Zdařilou úpravou prošlo zámecké nádvoří a vycházková komunikace v parku. Revitalizace se dočkal i rozsáhlý anglický park, který je dnes ideálním relaxačním místem.

Objekt zámku je dispozičně členěn na tři křídla, a to na severní, jižní a východní. Východní křídlo má v nárožích dva velké válcové „Donjony", tzv. obytné věže. Areál vnitřního dvora uzavírají dva souměrně řešené přízemními a novodobé přístavky s ohradní zdí. Tyto přístavky jsou umístěny na koncích bočních křídel směrem do zámeckého parku.

Stavební úpravy, odstrojovací a bourací práce zahrnovaly odstranění některých dodatečně provedených svislých a vodorovných konstrukcí, které se do dispozice dostaly v době nedávno minulé. V případě této rekonstrukce se jedná o navrácení dnes složité dispozice do původního stavu, resp. do stavu poslední velké přestavby zámku, a to na konci 19. století. Jako zásadní příklad těchto odstrojovacích prací lze uvést tzv. otevření prostoru renesanční haly v jihovýchodní části prvního podlaží, kde je dnes umístěna „Síň předků".

Součástí komplexní rekonstrukce bylo i minimálně nutné provedení nových prostupů, drážek a výklenků pro instalace zdravotní techniky, ústředního vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalace.

V rámci stavebních prací, a to při obvodových stěnách objektu byla provedena odkopávka pro potřebná sanační opatření a došlo i k odstranění stávajících novodobých zpevněných ploch na nádvoří zámku. Poškozené omítky napadené vlhkostí a negativním působením stavebně škodlivých solí bylo nutné okopat do vzdálenosti 1,5 násobku tl. zdiva.

Do stávajících kleneb ani do dřevěných trámových stropů 1. NP nebylo nijak zásadně zasahováno vyjma restaurátorských sond a zazdívek po vertikálních prostupech, které byly spojeny se stavebními úpravami, které v objektu zámku probíhaly v minulosti. Úpravy ve stropech nad 2. NP. byly prováděny v souvislosti s vestavbou kotelen do původního prostoru krovu.

Do stávající konstrukce krovu nebylo v zásadě zasahováno. V podkrovním prostoru byly vestaveny čtyři kotelny s komínovými tělesy. Nově došlo pouze k opětovnému zvýšení původních komínů, které byly dodatečně osazeny novými komínovými hlavami.

Každý zámecký trakt má své původní schodiště, přičemž schodiště jižního traktu jako jediné vede z 1.NP až do půdních prostorů. Tato původní schodiště byla zachována, jejich poškozené části byly opraveny a povrch byl repasován. V zásadě bylo stavebně upraveno pouze polotočité schodiště do podzemí. Vlastní provedení stavebních úprav jednotlivých schodišťových stupňů bylo uskutečněno tedy z plných pálených cihel kladených do cementové malty na svislo. Nové ocelové vřetenové schodiště bylo doplněno, a to jako propojení stávajícího půdního prostoru, resp. kotelny severního křídla se zámeckou halou v 1.NP. Tuto vynucenou stavební úpravu si vyžádalo nové požární evakuační schéma zámku.

Stávající výplně okenních otvorů byly vyměněny za nové a jednotlivá okenní křídla byla vyrobena jako přesné repliky těch původních. Jednotlivá křídla oken byla doplněna o izolační dvojsklo a celkově pak byla jednotlivé okna vyrobena s akcentem na původní charakter vnějšího vzhledu zámku. Vnitřní dveře, a to s požadovanou požární odolností, byly vyrobeny nově s naléhavým apelem na tvarosloví původních výplní. Stávající vnější dveře a vrata byla repasována a doplněna o nové zasklení. Vnitřní parapetní dřevěné desky byly repasovány, případně byly doplněny o kopie původních.

Izolace proti zemní vlhkosti byla vytvořena z asfaltových pasů. Jednotlivé dlažby a úpravy povrchů podlah, které vycházely z návrhu interiéru, byly realizovány po odsouhlasení s pověřenými pracovníky památkové péče. To se týkalo i původních fragmentů keramických podlah z konce 19. století a jejich případného doplnění. Zvláštní úpravou pak prošla samotná vstupní hala s centrálním schodištěm, kde byly zachovány původní fragmenty ornamentální terasové podlahy, které byly zakomponovány do zcela nové keramické dlažby.

Nové zděné konstrukce byly opatřeny štukovou omítkou. Omítka stávajícího zdiva byla budˇ ponechána, vyspravena a potažena novou štukovou vrstvou nebo při větším rozsahu poškození byla zcela odstraněna a zdivo nově omítnuto. Výsledný charakter původních a nových omítek důsledně odpovídá požadavkům památkové péče. Omítnuté povrchy byly po řádném vyschnutí vymalovány barvou, která rovněž podléhala sválení orgánu památkové péče. V těchto konkrétních případech byla určující podmínkou samotná barevnost jednotlivých hotelových pokojů, které byly přizpůsobeny dle obrazových předloh, a to jak v nábytku, tak i na stěnách pokojů.

Na zámeckém nádvoří byly provedeny nové kamenné dlažby s částečným využitím stávajících nepoškozených kamenných desek, které byly doplněny novou skladbou z kamenných odseků. V jihozápadním a severozápadním rohu nádvoří u stávajících přízemních přístavků byla vytvořena tzv. zákoutí, kde na kamenných podstavcích mohou být případně umístěna některá výtvarná díla. V centrální části nádvoří byla vytvořena zelená plocha nízko střiženého anglického trávníku, která ve svém důsledku zpříjemňuje mikroklima zámeckého nádvoří.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Za ojedinělou proměnu významného a historicky cenného památkově chráněného objektu zámku v Herálci, v němž naposledy sídlila zvláštní škola internátní, na první pětihvězdičkový hotelový komplex na Vysočině - Chateau Herálec.

Původní objekt zámku získal po komplexní rekonstrukci novou tvář a hlavně novou funkci. Pětihvězdičkový Boutique Hotel & Club Resort Chateau Herálec v sobě snoubí historii s moderním interiérem. Zámek láká na deset luxusních dvoulůžkových pokojů a devět apartmá. Všechny pokoje jsou nositeli vlastního příběhu. Královské a prezidentské apartmá nabízí kromě nevídané rozlohy navíc i noblesu starých časů.

Virtuální prohlídka

Herálec-zámek

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA KRAJE VYSOČINA 2011

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru