Rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže, Jihlava

Zobrazeno: 7107x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStatutární město Jihlava
MajitelStatutární město Jihlava
Hlavní architektIng. arch. Martin Laštovička - Atelier Na Stoupách, Jihlava
Hlavní zhotovitel1. etapa - ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Třebíč
Druhý zhotovitel2. etapa - CS Lyon Praha s.r.o., Praha

Více o stavbě…

Kostel Povýšení sv. Kříže patří mezi nejvýznamnější české gotické památky. Byl založen v polovině 13. století, v samých počátcích královského kolonizačního města Jihlavy, spolu s dalšími jihlavskými gotickými kostely - farním kostelem sv. Jakuba a minoritským kostelem Matky Boží. V porovnání se zmíněnými kostely vykazuje kostel Povýšení sv. Kříže mimořádně progresivní gotický styl se skoro čtvercovým gotickým trojlodím, jehož architektonické pojetí předbíhá dobu vzniku téměř o jedno století. Proto je tento kostel mimořádně oceňován historiky umění a zaujímá jedno z výsadních postavení mezi českými gotickými památkami.

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení rekonstrukce vycházelo z co nejcitlivějšího začlenění kostela do přilehlého okolí. Dlažba z žulových odseků vymezuje kostel vzhledem k přilehlému parkovišti na jižní straně kostela.

Architektonické řešení

Po téměř 230 letech došlo rekonstrukcí ke znovu sjednocení prostor a částí kostela. Hlavní prostory kostela, síňové trojlodí a presbytář, byly zbouráním dělící stěny propojeny a sjednoceny v jeden prostor. Hlavním architektonickou myšlenkou rekonstrukce kostela bylo objemové sjednocení prostor kostela tak, aby nové konstrukce dohromady se zachovalou původní cennou gotickou architekturou vytvořily jeden celek a prostorově navodily původní monumentální dílo. Jako nové konstrukce, které pomohly sjednotit mimořádný gotický prostor kostela, byly realizovány konstrukce šestidílné klenby presbytáře (prostorová ocelová konstrukce s pnutou matnou fólií Barrisol), konstrukce oltáře (ocelová konstrukce s pnutou matnou fólií Barrisol) a konstrukce nového čela kůru (zděná konstrukce s hladkou omítkou). Tyto nové architektonické prostorové prvky napomohly objemově sjednotit bohaté gotické stěny presbytáře s úžasným klenutým gotickým trojlodím. Nové prvky jednoduchým objemem (klenba presbytáře je bez žeber a jen objemově v novém neutrálním materiálu napodobuje původní zřícenou šestidílnou klenbu s paprsčitým závěrem, oltář je jednoduchý hranol, čelní stěna kůru je jednoduše, jakoby z jednoduchých neukončených hranolů členěna) zdůrazňují zachovalou mimořádnou gotickou architekturu stěn presbyteria a zaklenutého síňového trojlodí. Celkovému sjednocení napomáhají nové jednoduché kružby v oknech polygonálního závěru presbytáře a v oknech jižní lodi, nová cihelná podlaha materiálově a rozměrově totožná s nálezy archeologického průzkumu, stejný odstín stěn presbytáře, lodi a kůru, dále nové dřevěné masivní výplně dveří s kováním ve tvaru kříže a moderní koncepce osvětlení navazující na nové architektonické prvky.

Architektonicky i funkčně bylo obnoveno vřetenové gotické schodiště na půdu. Chybějící zasypaný prostor schodiště byl vytěžen, obnoven a gotické stupně byly doplněny masivními vřetenovými dřevěnými stupni.

Vnější rekonstruovaná podoba kostela vychází z hlavní myšlenky sjednocení, objemů, pohledů a prvků. Střecha chrámu byla sjednocena se střechou přístavků. U jižní střechy nad přístavky došlo k zjednodušení jejího objemu. Svody a oplechování je jednotné. Bylo doplněno sjednocení vnějších kružeb gotických oken a jejich zasklení. Dále byl proveden jednotný povrch omítek a kamenných prvků s nátěrem. Jednotný ráz si rekonstrukcí zachovaly spodní barokní okna s kovanými mřížemi a všechny masivní výplně dveří s kováním. Bylo také provedeno odlehčení gotického západního kamenného portálu od zbytečného dodatečného zděného oblouku a následně byl gotický portál oplechován olovem.

Dispoziční řešení

Došlo k propojení presbytáře a trojlodí kostela. Pod kůrem vzniklo nové zázemí kostela – wc ženy, invalidi a wc muži, kuchyňka s úklidovou komorou, sklad a rozvodna sítí a elektrického vedení. Kolumbárium církve československé husitské bylo přeneseno ze stěny kůru a lodi do prostoru bývalé sákristie – místnost u předsíně (jižní strana presbytáře). Architektonicky i funkčně bylo obnoveno vřetenové gotické schodiště na půdu. Komunikačně se propojila s kostelem dříve nepřístupná půda. Do kostela vede za oltářem nový bezbariérový vstup. Kostel je po rekonstrukci využíván veřejností k bohoslužbám, ke koncertům vážné hudby, k vystoupením pěveckých sborů a k výstavám uměleckých děl.

Konstrukční a materiálové řešení

Kostel je odvlhčen vnitřními a vnějšími na sobě nezávislými větracími kanály. Větrací systém je provětráván komínovým efektem. V návaznosti na provětrání je kostel v zimním období temperován elektrickými odporovými dráty v podlaze tak, aby docházelo k přirozenému proudění vzduchu. Větrací systém kostela ústí větracími otvory na půdu, která je celkově společně se střechou odvětrávána. Materiály prvků, které dotváří gotický prostor kostela, jsou ruční cihelná dlažba podlahy, masivní dřevěné dveře a okna se symbolickým kováním, masivní dřevěné vřetenové stupně, kované větrací mřížky podlahy atd. Materiály nových architektonických konstrukcí a prvků jsou použity dle nové technologie pnuté fólie Barrisol jako kontrast k původním gotickým konstrukcím.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže po 230 letech zpřístupnila veřejnosti unikátní prostor významné české gotické památky a to novým architektonickým přístupem - kontrastu nové a původní architektury. Nové konstrukce architektury svojí jednoduchostí a neutrální formou objemově sjednocují původní gotické torzální a oddělené prostory a zdůrazňují tak jejich výjimečnost a monumentalitu. Na konstrukci nových prvků architektury (klenby presbytáře a oltáře) je zde použitá unikátní nová materiálová technologie, která je v souvislosti s gotickou architekturou použitá poprvé ve střední Evropě.

Virtuální prohlídka

jihlava-kostel-povyseni-svateho-krize-slavnosti-otevreni

Ocenění

 • titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2011

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru