Rekonstrukce budovy MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

Zobrazeno: 1489x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
MajitelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
Hlavní projektantIng. Luboš Vetešník
Hlavní zhotovitelPKS INPOS, a.s., Žďár nad Sázavou
Druhý zhotovitelB & J Holding, a.s., Praha

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Budova Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem se nachází na ulici Příční cca 100 m od Masarykova náměstí. V blízkostí stojí další objekty občanského vybavení města (základní škola, střední zemědělská škola, sokolovna). Z náměstí je budova MěÚ zpřístupněna rovněž přes obchodní pasáž.

Od roku 2003 je část objektu využívána pro některé agendy MěÚ a v části sídlilo zemědělské učiliště. Po sloučení a přestěhování střední zemědělské školy a zemědělského učiliště došlo v roce 2010 a 2011 k celkové rekonstrukci budovy. Do budovy byly přestěhovány všechny agendy Městského úřadu, které dříve byly dostupné ve třech nevyhovujících budovách na náměstí a v budově domu s pečovatelkou službou.

Architektonické řešení

Architektonické řešení je dáno minulým využíváním objektu pro účely školství. V rámci rekonstrukce došlo k výměně oken, zateplení budovy. K již stávajícímu bezbariérovému výtahu byl v 1.NP vybudován hlavní vstup do budovy, který nahradil vstup z 1.PP. V okolí budovy byly provedeny drobné parkové úpravy.

Dispoziční řešení

V rámci rekonstrukce došlo k modernizaci dispozice celého objektu tak, aby vyhovoval centralizaci celého městského úřadu v budově.

Do 1NP. Je situován hlavní vstup s halou, velká zasedací místnost pro konání zastupitelstev města a kanceláře vedení města. V dalších nadzemních podlažích došlo k odstranění některých příček a provedení nových, úpravě povrchů, k provedení oprav povrchových úprav a podhledů pro zakrytí rozvodů IS. Nově vzniklo 5.NP vestavbou do půdního prostoru. Do 1. PP byly umístěný archivy MěÚ.

Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení vychází ze stávajícího objektu. V rámci rekonstrukce byly použity na vestavbu podkroví sádrokartonové konstrukce, na venkovní schodiště a podestu byla použita tryskaná žula. V rámci parkových úprav byly instalovány před budovu městského úřadu dvě sochařská díla studentů Umělecko průmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Rekonstrukcí budovy MěÚ Bystřice n.P. získali občané města bezbariérový objekt, ve kterém jsou nyní umístěny veškeré agendy úřadu, které byly dříve rozmístěny do pěti budov z nichž tři byly problematicky přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rovněž prodejem dvou budov na Masarykově náměstí došlo k nepřímé podpoře podnikéní ve městě. Soukromí majitelé zde umístili své podnikatelské záměry a dochází k celkové rekonstrukci těchto budov a tím i zlepšení vzhledu nedávno rekonstruovaného Masarykova náměstí.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru