Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč

Zobrazeno: 1875x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
Hlavní projektantATELIER PENTA v.o.s. Jihlava
Hlavní zhotovitelOutulný, a.s., Náměšť nad Oslavou
Druhý zhotovitelIMOS Brno, a.s.

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Pavilon je navržen na části půdorysu dřívějšího objektu interny a laboratoří, které byly v roce 2006 demolovány. Komunikačně bude navazovat na schodiště a výtahy střední části pavilonu MIO, nově bude vytvořeno schodiště v JZ části novostavby, bude řešen nový hlavní vstup do nemocnice ze západní strany.

Architektonické řešení

Pavilon pro matku a dítě řeší dostavbu stávajícího objektu MIO nemocnice, který byl dostavěn v roce 2003 a tento pavilon je jeho logickým pokračováním, doplňuje a propojuje jednotlivé objekty.

Zároveň tvoří vstupní objekt pro celý areál, je v něm těžiště nemocnice- hala s doprovodnými službami a přístupem do rozhodujících lůžkových pavilonů.

Dispoziční řešení

 • 1.PP - prostory lékárny, bufetu, šaten a strojoven VZT a bazénové technologie.
 • 1.NP - prostory rehabilitace a vodoléčby.
 • 2.NP - prostory dětí do 6 let, dětské ambulance, inspekční pokoje a JIP.
 • 3.NP - prostory šestinedělí, porodnice.
 • 4.NP (neužitné podlaží) – schodišťový prostor, strojovna VZT

Vertikálně je objekt propojen jedním vnitřním schodištěm a jedním vnitřním v první etapě výstavby objektu. Dále jsou navrženy lůžkové evakuační výtahy (tyto jsou součástí již vybudovaného objektu MIO).

Konstrukční a materiálové řešení

Zděná konstrukce v kombinaci se železobetonovým skeletem, stropy monolitické ,zastřešení na části pultové střechy, na části monolitické s vnitřními svody. Plášť vyzdívaný s tepelnou kontaktní izolací, respektive na části skládaný plášť s povrchem z cementové pohledové desky nebo vlnitého plechu.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba Pavilonu pro matku a dítě maximálně zvýšila komfort zdravotní péče pro pacienty v celé spádové oblasti. Zároveň se podařilo vytvořit objekt, který je zdařilým monumentem vstupu do areálu a zvyšuje úroveň doprovodných služeb nemocnice.

Ocenění

 • Čestné uznání

Generální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru