KP VZP ČR Jihlava

Zobrazeno: 2053x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelAS PROJECT CZ s.r.o., Pelhřimov
MajitelVšeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Praha
Druhý architektAS PROJECT CZ s.r.o., Pelhřimov
Hlavní zhotovitelSTRABAG a.s., Praha
Druhý zhotovitelPrvní litomyšlská stavební a.s., Litomyšl

Více o stavbě…

Urbanistické, architektonické řešení

Budova a provoz Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Jihlavě je navržen tak aby plnil smysl novodobé (moderní) koncepce staveb, které na straně jedné mají vypovídat svou architekturou o době ve které vznikaly a na straně druhé vnímat a respektovat okolní zástavbu se kterou by se měly snažit vytvářet harmonické spojení. Dále byla brána v úvahu skutečnost aby byl architektonický výraz díla v souladu s technicky dobře proveditelným řešením, které zajistí provozu budovy dlouhou životnost a technická úroveň použitých materiálů a výrobků únosné provozní náklady.

Vlastní budova KP VZP v Jihlavě o půdorysných rozměrech cca 44x19 m je navržena jako osmipodlažní (sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží), ukončena rovnou střechou zakrývající předmětnou část „plného" šestého a zbývající část neúplného sedmého podlaží.

Provozní řešení

Objekt administrativní budovy má půdorysné rozměry (v osách sloupů) 42x18 m. Jedná se o železobetonový skelet (prefabrikované železobetonové sloupy v modulu 6x6 m v kombinaci s filigránovými vodorovnými železobetonovými monolitickými deskami. Celkem má navrhovaná budova 8 podlaží (7 nadzemních a 1 podzemní). Objekt je ukončen rovnou střechou (výška atiky je cca 22,6 m nad úrovní upraveného terénu).

 • 1.PP podzemní parkoviště pro 26 OA (z toho 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu)
 • 1.NP skladové a provozní prostory, technické vybavení, komunikace, sociální zázemí
 • 2.NP klientské podlaží, prostory pro styk s veřejností, komunikace, společenské prostory, technické vybavení, sociální zázemí
 • 3.-4.NP administrativní podlaží, kanceláře, společenské prostory, komunikace, technické zázemí, sociální zázemí
 • 5.NP administrativní a ředitelské podlaží, společenské prostory, komunikace, technické zázemí, sociální zázemí
 • 6.NP společenské podlaží – velkoplošná kancelář, jednací prostory, sklady, komunikace, sociální zázemí, jídelna, zázemí gastro
 • 7.NP technické a ubytovací podlaží, inspekční pokoje, společenská místnost, společná kuchyňka

Všechna podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm a oboustranně přístupným výtahem. Obvodový plášť – fasáda – je navržen jako kombinace pevných a otevíravým výplní otvorů – hliníkových oken a prosklení – s obvodovým provětrávaným fasádním pláštěm – betonové desky vyztužené skleněnými vlákny (sklovláknobetonové fasádní desky).

Dispoziční uspořádání

1. PP a 1. NP je pevně dané (parking, skladovací plochy). Od 2. NP do 6. NP je možno v modulu 1,5 m upravovat dispozici dle vývoje poskytovaných služeb (menší či větší kancelářské prostory). Objekt bude vybaven v potřebné míře vzduchotechnickým zařízením a bude klimatizován. Pro zajištění pohody pracovníků jsou na rozhodujících částech objektu instalovány venkovní elektricky ovládané žaluzie. Technologie postupu výstavby je předurčena tvarem budovy a použitými stavebními prvky (vertikální členění, převažující použití prefabrikovaných stavebních prvků, „suchý" způsob výstavby).

Stavebně konstrukční řešení

Objekt administrativní budovy má půdorysné rozměry modulově v osách sloupů 42m x 15,60m. V návrhu se jedná o železobetonový skelet z prefabrikovaných železobetonových sloupů 400 x 400mm a zmonolitněných vodorovných stropů z filigránových desek s prostorovou výztuží. Ztužení skeletu v příčném i podélném směru bude zabezpečeno schodišťovým železobetonovým modulem tvořeným svislými železobetonovými stěnami tl. 400mm, dvěma jádry výtahových železobetonových šachet a železobetonovými schodišťovými rameny, vše zmonolitněno se stropní filigránovou konstrukcí. Navržený objekt administrativní budovy bude mít celkem 8 podlaží, z toho 7 nadzemních a 1 podzemní. Objekt je ukončen rovnou střechou, výška atiky je cca 22,6 m nad úrovní upraveného terénu.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Vhodným způsobem se „recyklovalo" území bývalých kasáren v zastavěné části města a nedošlo k dalšímu záboru zelených ploch. Při navržení budovy bylo využito stávající terénní nerovnosti k výškovému oddělení vstupních prostor zaměstnanců a klientů, kteří vstupují do klientské haly přímo z centrálního parkoviště přes lávku. Budova citlivě zapadá do stávající zástavby a její vzhled působí příjemně a moderně, nikoli honosně. Budova je ze severní strany kryta původními stromy a vyvolává dojem jako kdyby zde stála již delší dobu. Jsou využívány moderní technologie - prostory jsou nuceně větrány za pomoci vzduchotechnických jednotek s rekuperací pro zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu, místnosti jsou plně klimatizované, venkovní žaluzie snižují spotřebu energie na chlazení. Budova je energeticky úsporná a zároveň reprezentující svojí funkcí i formou nejenom VZP, ale také krajské město.

Ocenění

 • titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2011

Generální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru