Zobrazeno: 1395x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelI.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou
MajitelIZOFOL s.r.o., Žirovnice
ProvozovatelHotel Artaban
Hlavní architektIng. Milan Špulák
Hlavní projektantJPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec
Hlavní zhotovitelI.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Hotel Artaban byl navržen ve spodní části Havlíčkova náměstí v Žirovnici, v místech, které bylo zastavěno stávajícími nevyužívanými objekty. Půdorysně byl objekt navržen ve tvaru obdélníku, tak aby bylo možné využít co nejvíce parcelu pro zastavění.

Architektonické řešení

Při výstavbě objektu hotelu Artaban bylo používáno moderních technologií a materiálu s ohledem na vzhled a začlenění do prostoru náměstí města Žirovnice. Samotnou výstavbou, členěním a vzhledem se podařilo tento nový objekt zakomponovat do náměstí, čímž zajisté došlo i k vylepšení vzhledu spodní části náměstí.

Dispoziční řešení

Objekt je plně podsklepen a má tři nadzemní podlaží.

V suterénu (1.PP) je bowlingová dráha, bar, potřebné hygienické zázemí, včetně šaten pro ženy a muže. Dále zde jsou skladovací prostory a prostory nutné pro strojovnu vzduchotechniky a vytápění.

V přízemí (1.NP) je navržena restaurace, recepce, salonek, kuchyně s potřebným zázemím a toalety.

2.NP je dispozice upravena na jednotlivé pokoje pro hosty. Dále se zde nachází kancelář a sklad. V zadní části podlaží jsou navrženy prostory pro odpočinek a relax návštěvníků, masáže, solárium atd.

3.NP se již nachází pouze pokoje pro hosty, kancelář, sklad prádla. Všechny pokoje mají své hygienické zařízení a v každém pokoji je zaveden internet.

Každé podlaží má navrženou úklidovou komoru, případně skříň (1.NP). Propojení jednotlivých podlaží je zajištěno pomocí dvouramenného schodiště a výtahu. Pro provoz bowlingu v suterénu budovy je vpravo od vstupu do objektu navrženo další schodiště. Ve 2.NP se nachází 5 dvoulůžkových pokojů s vlastním hygienickým příslušenstvím, z toho jeden pokoj (č.5) je přizpůsoben pro pobyt invalidní osoby. V pokojích číslo 1-3 je možno instalovat přistýlku. Dále ve 2.NP je sklad čistého prádla a sklad špinavého prádla. Ve 2.NP jsou v zadní části situovány prostory rehabilitačního zázemí, které jsou určeny pro využití hosty ubytovanými v hotelu. Rehabilitační zázemí zahrnuje oddělené šatny mužů a žen obojí s hygienickým zázemím, prostor solária s vlastní předsíňkou, prostor pro masáže, saunu s kapacitou 3 osoby, ochlazovací sprchy a prostor s hydromasážní vanou. V 3.NP jsou situovány pokoje – celkem 7 dvoulůžkových, v 5-ti je možnost instalace přistýlek. V tomto podlaží jsou rovněž sklady čistého a špinavého prádla.

Konstrukční a materiálové řešení

Obvodové nadzemní zdivo je provedeno z cihelných bloků, zdivo suterénu je provedeno z betonových šalovacích tvárnic vylitých betonovou směsí a doplněno konstrukční výztuží. Vnitřní nosné prvky (sloupy, schodišťové stěny a stěny výtahu) jsou provedeny jako železobetonové. Příčky jsou provedeny z cihelných bloků, v prostorách ralexačních místností pak využito pórobetonových příčkovek. Vodorovné konstrukce (stropy) jsou monolitické železobetonové, překlady v cihelném zdivu keramické systémové, příp. železobetonové monolitické. Podhledy v místnostech jsou buď sádrokartonové nebo rastrové 600/600 mm. Nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí jsou tvořeny převážně keramickou dlažbou, v pokojích pro hosty kobercem. V suterénu v bowlingovém centru pak nášlapná vrstva tvořena linoleem. Hlavní schodiště dvouramenné železobetonové, pro provoz bowlingu v suterénu pak schodiště ocelové. Pro obslužnost jednotlivých podlaží je vedle hlavního schodiště umístěn výtah. Zastřešení objektu hotelu je pomocí sponkovaných dřevěných vazníků, střešní krytina provedena z předkorodovaného titanzinku, stejně jako veškeré klempířské prvky. Výplně otvorů jsou z dřevěných euro profilů opatřeny silnovrstvou lazurou, zasklení provedeno izolačním dvojsklem. Vnitřní prosklené stěny pak zasklené v kombinaci s bezpečnostním sklem. Celý objekt je zateplen tepelnou izolací z minerálních vláken a opatřen tenkovrstvou probarvenou omítkou. Sokl zdiva je obložen ze žulových desek.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

  • architektonická úroveň navrženého objektu a citlivé zakomponování do centra města
  • skloubení požadavků na využití objektu (kulturní a společenské účely, ubytování, stravování, relaxace)
  • kvalitní provedení prací v interiéru a naplnění záměru autora i z hlediska exteriéru

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru