Zobrazeno: 1978x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPodzimek a synové s.r.o., Třešť
MajitelMHA, s.r.o., Humpolec
Provozovatelfabrika hotel
Hlavní architektIng. arch. Luděk Rýzner
Hlavní projektantOK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Humpolec
Hlavní zhotovitelPodzimek a synové s.r.o., Třešť

Více o stavbě…

Architektonické a urbanistické řešení

Stavba je umístěna v centru města Humpolce, v zastavěné části poblíž Havlíčkova náměstí. Prostory slouží jako stravovací a ubytovací provoz a část komplexu je vymezena pro konference. Hlavní vstup do budovy je z ulice Školní s orientací na západ.

Dispoziční řešení

Novostavba je postavena v místě, kde se původně nacházely objekty, které byly kompletně zbourány, a zároveň navazuje na stávající zrekonstruované sousední objekty, které jsou odděleny požárními stěnami a uzávěry. Celý objekt je šestipodlažní s jedním podzemním podlažím. Podzemní podlaží především slouží jako hromadná garáž pro osobní vozidla. V prvním a nadzemním podlaží je restaurace se zázemím a prostory pro centrální správu objektu. Druhé nadzemní podlaží slouží jako konferenční sál s předsálím, s kapacitou pro 120 osob. V prostorách třetího až pátého nadzemního podlaží jsou hotelové pokoje se zázemím a wellness, šesté nadzemní podlaží ústí na terasu. Celková ubytovací kapacita je 40 lůžek.

Konstrukční a materiálové řešení

Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonová konstrukce – sloupy, stěny, stropy, průvlaky. Do této konstrukce jsou provedeny z části vyzdívky z cihelných bloků tl. 200, 300 a 400mm – po obvodových stranách (parapety, zdivo vestavku, zdivo 1NP). Vnitřní dělící příčky a dělící stěny jsou tvořeny keramickými příčkovkami SUPERTHERM a vnitřními příčkovkami YTONG. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny litými železobetonovými stropy, které jsou místně zesíleny železobetonovými průvlaky.

Trojramenné schodiště je řešeno jako železobetonové separované od ostatních konstrukcí pryžovými podložkami se stěnami v úpravě pohledového betonu se stupni s protiskluznou stěrkou. Ramena i stupně dvojramenného schodiště jsou řešeny jako prefabrikované a kompletní schodiště je řešeno v úpravě pohledový beton.

Střecha nad celým objektem je navržena plochá, jejíž nosná konstrukce je železobetonová monolitická deska. Skladby střech nad jednotlivými částmi jsou řešeny jako fóliové (lodžie + nepochozí části objektu) a inverzní střechy s hydroizolací z asfaltových modifikovaných pásů přitížené kačírkem (pochozí části střechy – terasa 4NP a 6NP).

Povrch pohledových betonových konstrukcí je ošetřen čirým transparentním nátěrem. Na zděné stěny jsou použity štukové omítky s interiérovými malbami. Keramickými obklady jsou obloženy stěny provozního zázemí hotelu (kuchyně, šatny...). Koupelny a toalety hotelových pokojů jsou obloženy skleněnou mozaikou. Obklad ve wellness a jemu přiléhajících místností je navržen ze štípané břidlice. Stropní konstrukce jsou podhledové sádrokartonové zavěšené na profilech z pozinkovaného roštu (restaurace, konference, pokoje). V gastro provozu a konferenčním sále jsou kazetové podhledy otíratelné. Podlaha v restauraci je dřevěná dubová třívrstvá, po celcích oddilatována korkovým dilatačním tmelem. V konferenčním sále a pokojích jsou položeny kobercové čtverce Desso Neo.

Fasádu tvoří zateplovací systém s celoprobarvenou stěrkovou omítkou, se zrnitostí omítky 2mm a s tepelným izolantem z minerální fasádní vaty. Na tento fasádní systém je zčásti namontován předvěšený hliníkový tahokov a zčásti černé plechy ALUCOBOND. Plechy ALUCOBOND tvoří lemování oken a sokl kolem celé stavby do výše 1NP. Výplně otvorů jsou z hliníkového systému. Zasklení čirým tepelně izolačním bezpečnostním dvojsklem. Stávající objekty a nový objekt rozděluje samonosná posuvná brána a vjezd do garáží je zajištěn sekčními garážovými vraty. Vnitřní prosklené stěny jsou s otevíravými dveřmi z hliníkových profilů a z bezpečnostního skla. Celý objekt je prosvětlen několika tubusovými světlovody.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Jedná se o architektonicky neotřele řešenou stavbu. Celkový design stavby je zajímavě řešen s ohledem k typu okolní zástavby. Objekt působí velmi svěže a moderně, i přes svůj vzhled nenarušuje okolní ráz stávajících staveb. Přesto na první pohled zaujme a výraznou měrou se podílí na oživení celého prostranství ulic Školní, Žižkova a Husova.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru