Centrum kultury, sportu a zájmových činností, Osová Bítýška

Zobrazeno: 3067x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelATIKA-LYSÝ, s.r.o., Velké Meziříčí
MajitelObec Osová Bítýška
Hlavní projektantIng. Jiří Brychta, Brno
Hlavní zhotovitelATIKA-LYSÝ, s.r.o., Velké Meziříčí

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavba se nachází v areálu základní školy Osová Bítýška. Stavba je vybudována v souladu s územním plánem obce. Staveniště je ohraničeno z jihozápadu areálem základní školy.

Architektonické řešení

Architektonické řešení je podřízeno zadávacím podkladům, možnostem zastavované lokality, provozním potřebám a požadavku propojení se stávající základní školou. Architektonický koncept tedy vycházel z prostorových a situačních podmínek základní školy. Areál základní školy v Osové Bítýšce neměl tělocvičnu ani víceúčelový sál, který by využívali jak žáci školy, tak širší veřejnost. Žáci museli cvičit mimo areál školy v místní sokolovně. Tyto prostory nevyhovovaly současným požadavkům na sport i kulturu. Byly také dosti vzdáleny od areálu školy. Jednání většího počtu osob se také často konalo ve školní jídelně. Po zavedení plynu do obce a instalaci plynové kotelny základní škole se uvolnil prostor bývalé kotelny na tuhá paliva. Jednalo se o prostor o rozměrech 18 mx12 m a výšce 4,8 m.

Dispoziční řešení

Při realizaci, jak už bylo řečeno , bylo využito prostoru bývalé školní kotelny a po specifických úpravách a přístavbě dalších částí vzniká víceúčelová hala, která je využívána hlavně k výuce tělesné výchovy žáků školy , ale i nemalou měrou k volnočasovým aktivitám sportovního a kulturního charakteru občanů obce Osová Bítýška a veřejnosti z širokého okolí.. Sociální zázemí haly se nachází v přístavbě půlkruhového tvaru. Zde je umístěn hlavní vstup, komunikační chodba, WC návštěvníků, WC pro tělesně postižené, úklid. komora, nářaďovna, dále dvě šatny, každá pro 24 hochů nebo dívek, sprchy a WC. Celá přístavba je propojena se školním areálem prosklenou chodbou. Chodba je vedena při jihozápadní fasádě víceúčelového objektu . Jak již bylo řečeno, tento objekt je využíván hlavně žáky základní školy ,ale i občany obce Osová Bítýška a veřejností z širokého okolí. Proto jsou prostory školy odděleny od objektu uzamykatelnými dveřmi. Užitková plocha včetně prostor informačního centra je 890,5 m2. Informační centrum vzniklo rekonstrukcí stávajícího skladu. Je vybavené počítači, internetem, videem a propagačními a informačními materiály obce Osová Bítýška. Toto informační centrum slouží jak žákům a obyvatelům obce, ale i návštěvníkům sportovních a kulturních akcí pořádaných v této víceúčelové hale.

Konstrukční řešení

Rekonstrukce objektu se dotkla jak venkovního vzhledu budovy, tak vnitřních prostor. Víceúčelová hala je ze železobetonového montovaného skeletu. Stávající skelet bývalé kotelny byl po úpravách zachován, staticky zajištěn, sloupy byly prodlouženy. Protože došlo ke zvětšení výšky haly i ke změnám směru namáhání stáv. skeletu, bylo zapotřebí jeho zesílení. Ke stávajícímu skeletu byla přistavěna ještě tři skeletová pole o osové vzdálenosti sloupů ve směru podélném po 6 m a v příčném 18 m. Tak vznikl skelet haly o celkových osových rozměrech skeletu 18 m x 30 m. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové montované sloupy, rozměru 400 x 500 mm, doplněné mezi sloupy, průřezu 300 x 400 mm, v místě napojení na původní loď stávající dvoulodní haly ZIPP, která je dále v novém dispozičním řešení využívána.

Vodorovnou nosnou konstrukci nové haly s pěti trámy po 6,00 m tvoří dřevěné střešní vazníky na rozpon cca 18,00 m, ukládané na montovaná podélná ztužidla ze železového betonu, osazená na hlavách sloupů haly a řádně se sloupy haly zmonolitněna. Stávající zdivo bylo nadezděno novým zdivem z tvárnic POROTHER 30 P+D, Části fasády, římsy a čela krovu jsou dřevěného obložení - moření sibiřský modřín. Stropní konstrukce je tvořena sádrokartonovým podhledem. Okna jsou vyrobena z dřevohliníkových rámů EURO v provedení olše.Podhled je uchycený na spodních přírubách střešních dřevěných vazníků a zateplený minerální izolací Rockwool vloženou mezi příruby vazníků. Podlaha ve sportovní hale je palubková PARKET Sport Profesional v provedení buk.

V objektu je jedno jednoramenné železobetonové schodiště. Schodiště je umístěno ve spojovací prosklené chodbě pro vyrovnání rozdílu výškových úrovní. Všechny příčky jsou navrženy jako nenosné, s pružným uložením pod stropní konstrukcí, aby dokázaly přenést deformace nosných konstrukcí a jsou postaveny z tvárnic Porotherm. Podlahové konstrukce byly provedeny jako plovoucí, tzn. že mezi svislé obvodové konstrukce a podlahu byl vložen zvukoizolační pás kladený svisle od úrovně akustické příp. tepelné izolace do výšky povrchu nášlápné vrstvy.

Střechy jsou vazníkové se sbíjených příhradových vazníků .Vazníky jsou uloženy na montovaných podélných ztužidlech skeletu haly a do ztužidel kotveny. Střecha šaten a sociálního zázemí je také vazníková .Střešní krytina střech je tvořena hliníkovým profilovaným plechem systému KALZIP. Tímto systémem jsou řešeny veškeré detaily, prostupy a odvodnění střechy.S távající střecha nad plynovou kotelnou , a informačním centrem zůstala zachována. Bylo provedeno jen odstranění stávající střešní krytiny a položena nová krytina.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší ocenění?

Jedná se o stavbu kde byly použity moderní technologie a materiály. Přístavbu centra v moderním a odvážném designu se podařilo architektonicky zakomponovat do okolí stávající budovy. Svým účelem a charakterem provozu se jedná o jednu z mála staveb v regionu , ale svou potřebou a důležitostí jistě stavbou velmi hodnotnou. Nová víceúčelová hala je navržena tak , aby se drobnými a jednoduchými úpravami přeměnila na sál pro pořádání kulturních akcí - koncerty, plesy, taneční zábavy. Svým vnitřním vybavením poskytuje celou škálu využití sportovního charakteru. Je zde umístěna lezecká stěna o rozměrech 2,2 x 5,5 m. Hala je připravena pro tenis, volejbal, basketbal, badminton. Z toho je patrné , že svým pojetím, vybavením a poskytovanými službami je nejen přínosem v oblasti školní výchovy dětí, sportovního a kulturního vyžití obyvatel obce a přilehlého okolí ale i reprezentativní budovou pro budoucí stavby podobného zaměření.

Ocenění

 • CENA HEJTMANA

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru