Vzorkovna SAPELI, a.s., Jihlava

Zobrazeno: 1771x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelARCHICON, s.r.o.
MajitelSAPELI, a.s., Polná
Hlavní architektIng. arch. David Titz, Ing. arch. Zbyněk Svoboda
Hlavní projektantARCHICON, s.r.o., Brno
Hlavní zhotovitelIMOS Brno, a.s., Brno

Více o stavbě…

Potřeba vyšší kultury prezentace, stále se zvyšující požadavky zákazníků na poskytované služby a již funkčně a esteticky nevyhovující výstava výrobního sortimentu vedly společnost SAPELI, a. s. k rozhodnutí o vybudování nové vzorkovny a odpovídajícího zázemí pro obchodní a marketingové oddělení.

Urbanistické řešení

Původní vzorkovna byla provozována ve stávající administrativní budově při vjezdu do areálu na ulici Pávovské v průmyslové zóně na severu Jihlavy, v části Bedřichov. Nároky na budoucí výstavní prostor a zázemí pracovníků nebylo možné v tomto objektu odpovídajícím způsobem zajistit. Proto byla navržena rekonstrukce a nadstavba stávající budovy o jedno podlaží a dostavba nové expozice. Z marketingových i provozních důvodů bylo výhodné nový výstavní sál umístit co nejblíže ulici Pávovské. Zásadní byla podmínka zachování polohy vjezdu.

Architektonické řešení

Dostavěná jednoduchá, elegantní a účelná hmota vzorkovny vyvýšená na sloupech respektuje okolní zástavbu a splňuje podmínku zachování maximálního průjezdného profilu pro nákladní automobily. Dění uvnitř výstavního prostoru odhalují prosklené fasády. Veřejný vstup do vzorkovny je ocelovým tubusem ve firemních barvách. Zrekonstruovaná administrativní budova nadstavěná o jedno podlaží s plochou střechou poskytuje komfortní pracovní podmínky. Vzhled staré a nové části je sjednocen tvarem nadstavby, použitými materiály na fasádách a barevným řešením. Hlavními použitými materiály jsou beton, kov a sklo. Vně i uvnitř areálu je dostatek nových parkovacích míst. Stavbu dotváří nová výsadbou zeleně a venkovní odpočinkové plochy s lavičkami a květinovými záhony.

Dispoziční řešení

Zákazníci vstupují přímo do vzorkovny červeným tubusem, který se vynořuje z jezírka. Výstavní prostor vzorkovny je volný, pouze malá část plochy je stavebně oddělena pro zázemí. Ze vzorkovny ústí na volné prostranství v areálu venkovní evakuační schodiště. Zaměstnanci používají ke vstupu do administrativní budovy i celého areálu vrátnici, která obsluhuje také vjezd do areálu. Původní vrátnice byla z architektonických a konstrukčních důvodů zbourána a znovu vybudována. Přízemí administrativní budovy, původně využívané jako vzorkovna, doznalo dispozičních změn a nyní slouží jako kanceláře. Druhé pod­laží zůstalo provozně téměř zachováno. V novém, třetím podlaží jsou kanceláře vedení společnosti, Všechna podlaží sjednocují shodně použité druhy povrchových materiálů, i když v barevných variantách. Administrativní budova je se vzorkovnou propojena výtahem s nástupem ve vrátnici a spojovacím krčkem v úrovni druhého podlaží.

Konstrukční a materiálové řešení

Původní sedlová střecha administrativní budovy byla nahrazena nadstavbou třetího podlaží s lehkou plochou střechou z trapézových plechů. Svislé nosné konstrukce nadstavby jsou železobetonové. Obvodový plášť nadstavby je zateplený s pásovými hliníkovými okny. Fasádu doplňují protisluneční předsazené hliníkové žaluzie na ocelové konstrukci, která v nejvyšším podlaží nese pochůzí plochu. Vzorkovnu nese železobetonový skelet v modulu 9,0 x 7,5 m s prefabrikovanými otvory odlehčenými sloupy 900/300 mm. Založení je plošné, patkách. V 2.NP jsou navrženy železobetonové stěny na kratší straně obdélníkového půdorysu po obvodu stavby. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové desky tloušťky 300 až 350 mm spojené tuze se železobetonovými stěnami na obou koncích objektu. Prostorová tuhost budovy je zajištěna železobetonovým jádrem výtahové šachty. Děrovaným plechem opláštěná prostorová příhradová konstrukce tubusu je mostní konstrukcí, která je v dolní části uložena v jezírku na jednosměrně pohyblivých ložiscích, na horním konci kloubově na železobetonovou nosnou konstrukci vzorkovny. Únikové schodiště ze vzorkovny je ocelové, opláštěné děrovaným plechem ve firemních barvách.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Rekonstrukce a dostavba vzorkovny Sapeli v Jihlavě, je výjimečná hned z několika důvodů. Investor přistoupil na odvážnou a nezvyklou koncepci, která vznikla na základě jeho provozních požadavků. Originální architektonický výraz a jednotlivé – na první pohled jednoduché stavební prvky (vstupní tubus, „vzorkovna ve vzduchu" a razantní přestavba stávající administrativní budovy), vyžadovaly dokonalé a odvážné technické řešení a precizní provedení. Celkově se tedy dle našeho názoru podařilo vytvořit technicky vyspělé stavební dílo s nadčasovým charakterem, které svým výrazem vyjadřuje svou funkci, pro kterou bylo vytvořeno. Stavba vzorkovny dotváří své okolí a to jak architektonicky, tak urbanisticky a rovněž vytváří kvalitní pracovní zázemí pro své uživatele. Naopak nevšedním zážitkem je podle našeho názoru návštěva vzorkovny pro klienty a partnery společnosti Sapeli, což bylo od začátku cílem snahy všech realizačních subjektů, co se na stavbě podílely.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru