Výstavba baseballového hřiště a sociálního zázemí, Třebíč

Zobrazeno: 2230x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelS.O.K. stavební, s.r.o., Třebíč
MajitelTřebíč Nuclears baseball & softball
Hlavní architektIng. arch. A. Písařík
Hlavní zhotovitelS.O.K. stavební, s.r.o., Třebíč

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Sportovní areál se nachází v jižní části města v lokalitě Horka-Domky v místě zvaném Na Hvězdě. Společně se zelení tvoří bariéru, která chrání přilehlé sídliště i pozemky určené k bytové zástavbě. Pěšími komunikacemi potom propojuje sousedící části území. Využití pozemků tímto způsobem je v souladu s územním plánem. Místo sloužilo ke sportovním účelům i v historii. Budova je nízká a nijak výrazně neovlivňuje pohledové ani hmotové řešení území.

Architektonické řešení

Sportoviště je převážně tvořeno travnatými plochami. Vnitřní pole je zhotoveno z antukového krytu. Lokalita bude působit jako park. Výraznějším prvkem je patrová provozní budova se sociálním zázemím. Z uličního pohledu je fasáda určována nepravidelně rozmístěnými okny a fasádními cementotřískovými deskami. Fasáda je provedena s přiznanými spárami. Základní barva desek je přírodní – šedocementová, doplňkové desky jsou opatřeny nátěrem s metalickým efektem (modrá, rezavooranžová) a minimalizovanými deskami s povrchem z nerezového plechu. Střídání barev a povrchů spolu s melírováním základních panelů a různou velikostí vytváří nepravidelnou mozaiku a oživuje tak plochou provozní budovu. Dvorní a štítové fasády jsou řešené obdobně jako hlavní uliční fasáda. Fasáda k hřišti je navíc doplněna komunikační přestřešenou pavlačí.

Dispoziční řešení

Provozní budova:

Objekt je dvoupodlažní nadzemní a tvoří přístup na baseballové hřiště. Přízemí je řešené jako dvě části oddělené průchodem. V levé části, z pohledu od hřiště, je umístěn bufet se skladem a šatnou pro personál, která je doplněna sprchou a WC. Dále je zde umístěno WC pro veřejnost – poslouží pro diváky a jiné uživatele sportovišť. V pravé části přízemí jsou prostory správce, šatna rozhodčích, sprcha a WC pro správce a rozhodčí, technická místnost, šatna domácích a sprchy, dále WC ženy, muži a WC imobilní. Na pravém konci objektu jsou dvě skladové kontejnerové buňky. Objekt je doplněn venkovním schodištěm, kterým je přístup na ochoz ve 2. NP. Z částečně krytého ochozu jsou přístupné všechny prostory 2. NP – šatny a sociální zázemí hráčů, klubové zázemí hráčů a prostor pro hlasatele.

Baseballové a softbalové hřiště:

Baseballové hřiště je v pravém poli doplněno vestavěným hřištěm na softbal. Na obou hřištích jsou umístěny dvě lavičky pro hráče, u baseballu obsahují navíc malé příruční sklady. Zámezí hřiště je v oplocené části doplněné o potřebné rozcvičovací a tréninkové prostory, tedy dva pálící tunely a dva rozhazovací boxy (bullpeny). Hřiště je u provozní budovy a tribuny doplněné podzemními jímkami na závlahu.

Konstrukční a materiálové řešení

Baseballové hřiště má rozměry po krajních čarách 102 m a středem 122 m, v protilehlém rohu je situováno hřiště na softbal. Antukové plochy jsou lemovány plastovým obrubníkem. Provozní budova s tribunou je navržena jako ocelový skelet. Hlavní nosné konstrukce jsou navrženy jako ocelové rámy – sloupy a příčle. Svislé konstrukce jsou tvořeny dřevěnou nosnou konstrukcí z vnitřní strany opláštěnou sádrokartonem, z vnější strany opláštěnou z povrchově upravených fasádních desek. Stropy jsou navrženy s dřevěnou konstrukcí, mezi ocelové příčle jsou osazeny dřevěné hranoly. Doplňkové kovové konstrukce jsou ponechány bez nátěru, a to v povrchu žárového zinkování. Okna jsou plastová šedá, dveře natírané modré.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Realizací stavby došlo k vytvoření multifunkčního areálu, kterému dominuje baseballové hřiště evropských parametrů, jež bude sloužit mladým začínajícím sportovcům i aktivním hráčům. Areál zvýšil přitažlivost místa i pro místní nesportovní občany. Výstavbou nastalo zkulturnění prostoru mezi sídlištěm a obchodní zónou, vytvořilo se v jednom směru propojení pro pěší a ve druhém směru bariéra mezi navazujícími pozemky a dopravní komunikací. Zázemím se baseballové hřiště vyrovnává nejlepším klubům v republice. Při stavbě byly splněny všechny potřebné evropské normy pro jeho realizaci. Baseballové hřiště v Třebíči je první v kraji Vysočina, které má tyto evropské parametry. Důkazem toho je brzké konání Mistrovství Evropy v baseballu kadetů. V období od 19. do 23. července 2011 se na hřišti uskuteční několik zápasů včetně zahajovacího i finálového. Pro celý kraj Vysočina je to velmi prestižní událost, které se zúčastní nejlepší evropské týmy. Baseballový šampionát takovéto úrovně proběhne v našem kraji poprvé.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru