Rekonstrukce Masarykova náměstí Bystřice nad Pernštejnem

Zobrazeno: 3001x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
MajitelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
Hlavní projektantAQUAVITA spol. s.r.o., Ing. Karel Kundera
Hlavní zhotovitelDIRS Brno, s.r.o.

Více o stavbě…

Urbanisté řešení

Prostor Masarykova náměstí je historické centrum města sloužící k setkávání a shromažďování lidí. Navržené řešení zachovává stávající vazby na okolí. Přesunutím části dopravy mimo centrum vzniká na náměstí prostor pro zvětšení klidových ploch, které jsou využitelné pro odpočinek a rekreaci a pro pořádání kulturních společenských akcí. Rozšířením okrasné zeleně po celé délce náměstí se podstatně zlepší mikroklimatické a hygienické podmínky na náměstí, zanedbatelný není ani psychologický efekt a estetický vzhled náměstí. Zlepší se tak vazby mezi stávající zástavbou, obytnými domy a obchody a komunikační zónou. Další funkcí okrasné zeleně je zastínění městského mobiliáře – laviček po celé délce náměstí. Zachovány jsou komunikační zóny, pěší zóny a jejich návaznost na okolí včetně přechodů pro chodce. Jednotlivé pěší trasy jsou bezbariérové a navazují na páteřní trasy, které jsou zpracovány v Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Bystřice nad Pernštejnem.

Architektonické řešení

Spojujícím motivem celého náměstí jsou dělící pásy z kamenné dlažby napříč náměstím, které ho opticky zkracují a vytváří na náměstí rytmus, na který navazuje hlavní osa náměstí od Mariánského sloupu přes kašnu, osa se zatáčí směrem ke kostelu stejně jako dělící pásy. Změny v plochách náměstí jsou znatelné především v rozšíření chodníků na minimální šířku 3,0 m a jejich prodloužením k jednotlivým přechodům. Barevné a materiálové provedení chodníků je rozdílné od pojízdných ploch. Novým prvkem na náměstí je střídající se rytmus nových okrasných stromů s novým veřejným osvětlením podél levé strany náměstí, který spojuje okrasnou zeleň náměstí na horním a spodním konci. Nově jsou v prostoru náměstí umístěny vodní prvky. Spojení podél hlavní osy náměstí od Mariánského sloupu směrem ke kašně a dále ke kostelu zvýrazňuje vodní kaskáda mezi Mariánském sloupem a kašnou, podél které je alej z okrasné zeleně. Na tento vodní prvek navazuje v parku pod křižovatkou fontánka a pítko, které jsou součástí prostoru pro pořádání kulturních akcí města. Kapacita amfiteátru je cca 200 sedících.

Dispoziční řešení

V horní části náměstí bylo vytvořeno menší parkoviště včetně míst pro tělesně postižené před budovou pošty. V celém prostoru náměstí byly vytvořeny čtyři vyvýšená místa (příčné prahy) pro bezpečné přecházení chodců. V centrální částí mezi Mariánským sloupem a kašnou je umístěna vodní kaskáda. Realizace vodní kaskády byla podmíněna vymístěním starého novinové stánku s prodejem zmrzliny, který byl v minulých dobách nevhodně umístěn do této plochy. Ve spodní částí náměstí vznikl nový prostor parku a před víceúčelovou budou byl vybudován amfiteátr pro konání kulturních a společenských akcí města. Rovněž bylo navrženo nové oplocení kostela. Na ploše náměstí je z původních 80 parkovacích míst zachováno 53 parkovacích míst a 5 stání pro ZTP. Část parkovacích míst je přesunuta na nově vybudované centrální parkoviště, které má kapacitu 140 parkovacích míst a 8 stání pro ZTP a které je přístupné z centrální části náměstí nově vybudovaným bezbariérovým průchodem v budově městské tržnice. Ve střední části náměstí byl vytvořen záliv pro zastávku městské hromadné dopravy.

Konstrukční a materiálové řešení

Zpevněné plochy na Masarykově náměstí jsou sjednoceny materiálem, pěší zóny jsou provedeny ze žulové kostky drobné světle šedé kladené do vějíře s kamennými obrubníky. Komunikace a parkovací plochy jsou provedeny ze žulové kostky střední světle šedé kladené podélně. Podél komunikace je lem z velkých žulových kostek světle šedých, za kterými je žlab ze střední žulové kostky. Chodníky jsou prodlouženy až k přechodům a jsou doplněny vodícími pásky pro nevidomé, které jsou provedeny z kamenné dlažby v okrovém odstínu. Vodní kaskádu tvoří železobetonová vana s obkladem kamennými deskami a technologická šachta. Řešení cirkulace vody je v uzavřeném okruhu. Dopouštění vody je plně automatické přes senzory v akumulační nádrži. Veřejné osvětlení je navrženo pomocí svítidel SHC 70 a 100W s výložníky Osvětlení přechodů pro chodce je navrženo specifickými stožárovými svítidly s výbojkovými zdroji HQI 100W. Městský mobiliář obsahuje litinové lavice s dřevěnými sedáky a opěradly, litinové odpadkové koše s vrchním krytem, stojany na kola. Nově jsou provedeny do všech objektů na náměstí kanalizační i vodovodní přípojky.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Komplexní revitalizací veřejných prostranství na náměstí v Bystřici n.P. město vytvořilo kvalitnější podmínky pro vnímání náměstí jako společenského a kulturního centra pro občany a návštěvníky města a zlepšilo podmínky pro rozvoj podnikaní. Revitalizací veřejných prostranství se podařilo odstranit dlouhodobé závady na náměstí (bariérovost, chybějící zastávka městské hromadné dopravy, chybějící zeleň, úprava křižovatky v dolní části náměstí, vymístění novinového stánku s prodejnou zmrzliny do městské budovy na náměstí). Téměř rok po slavnostním otevření náměstí, na kterém byl přítomen i prezident republiky Václav Klaus, vnímáme stále pozitivní reakce od občanů a návštěvníků města, rovněž místní podnikatelé využívají nových podmínek a za poslední rok vzniklo nebo bylo upraveno na náměstí několik nových obchodů, kavárna, rychlé občerstvení).

Virtuální prohlídka:

Bystřice náměstí

Ocenění

  • CENA HEJTMANA

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru