Kulturní dům Vlasenice - rekonstrukce

Zobrazeno: 3367x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelI. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou
MajitelObec Lhota-Vlasenice
Hlavní architektIng. arch. Luboš Štefl
Hlavní projektantIng. Jaroslav Rybář
Hlavní zhotovitelI. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Rekonstruovaný objekt byl původně využívaný rovněž jako objekt pro společenskou a kulturní činnost v obci. Urbanistické řešení vycházelo z původního rozsahu zastavěné plochy, stávajícího hmotového a výškového uspořádání a využilo též stávající komunikační napojení.

Architektonické řešení

Jedná se o nemovitost uzavřeného obdélníkového tvaru s vnitřním dvorkem (atriem), který je tvořen 4 navazujícími objekty, a tím vytváří uzavřený kompaktní areál. Objekt se má co nejvíce podobat tradičnímu venkovskému „kulturáčku", střecha obsahuje valby a vikýře. Fasády jsou dány požadavky architekta, cílem je skloubit tradiční tvar objektu s požadavky na moderní využívání volného času, architektonický výraz objektů má splňovat požadavky tradiční tvarové zajímavosti, plasticity a barevného řešení.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení vyplývá z předpokládaného způsobu užívání a charakteru provozu areálu. Přízemí je určeno především pro kulturní a společenské akce, podkroví bude využíváno k přechodnému ubytování. Vnitřní dispozici přízemí tvoří sál s pivnicí a jejím sociálním a technicko-provozním zázemím s kotelnou, prostory pro personál resp. hosty a jedna ubytovací jednotka s vybavením a přizpůsobením pro možnost využívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Podkroví je tvořeno prostorem pro umístění strojovny vzduchotechniky, společenskou místností pro hosty v ubytovacích jednotkách, technickým zázemím pro provoz a 4 ubytovacími jednotkami s vlastním sociálním zařízením.

Konstrukční a materiálové řešení

Objekt je navržen jako přízemní, nepodsklepený (pouze s lokálním sklepním prostorem) s využívaným podkrovím pod valbovou resp. sedlovou střechou. Pro svislé a vodorovné nosné konstrukce byl použit cihelný systém HELUZ. Nosnou konstrukci krovu tvoří dřevěná vaznicová soustava. Krytina je z pálené taškové krytiny. Okna byla navržena dřevěná, podlahy dle účelů místností z dlažeb příp. dřevěná.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

 • architektonická úroveň navrženého areálu a citlivé zakomponování do centra obce
 • skloubení požadavků na využití objektu (kulturní a společenské účely, přechodné ubytování)
 • kvalitní provedení prací v interiéru a naplnění záměru autora i z hlediska exteriéru

Ocenění

 • CENA HEJTMANA

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru