Investiční vestavba půdního prostoru ZUŠ G. Mahlera, Humpolec

Zobrazeno: 1356x

Na stavbě se podíleli

MajitelMěsto Humpolec
ProvozovatelZUŠ G. Mahlera, Humpolec
Hlavní projektantJosef Příhoda, Humpolec
Hlavní zhotovitelAGOS stavební a.s., Pelhřimov

Více o stavbě…

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o vestavbu do podkroví budovy v ulici Školní 701, Humpolec. Pro přístup do podkroví bylo prodlouženo schodiště ze 3.n.p. do 4 n.p. (podkroví). V úrovni vazných trámů je zhotoven nový strop dimenzovaný na zatížení podle účelu místností. V půdním prostoru je provedena vestavba dělicích příček, osazení střešních oken a zateplení podkroví. Byla provedena vestavba výtahu, který umožňuje přístup vozíčkářů a starších osob po budově ZUŠ.V podkroví je vybudován koncertní a výstavní sál vybavený vzduchotechnikou, WC oddělené podle pohlaví a pro invalidní občany, šatna a malý bar pro občerstvení. Ve vnější podobě jsou osazena okna do plochy střechy, na dvorní straně je nově zbudovaný krov pro zastřešení výtahové šachty.

Dispoziční řešení

je provedeno s ohledem na prodloužení stávajícího schodiště, umístění výtahové šachty a rozmístění trámů původního krovu.

Konstrukční a materiálové řešení

V podkroví objektu je vybudován nový strop v úrovni vazných trámů, dimenzovaný na požadované zatížení. Strop tvoří ocelové nosiče „I" profilu, trapézový plech a železobetonová deska. Dělicí příčky tl. 100 a 150 mm jsou zhotoveny systémem YTONG na lepidlo. Zateplení podkrovních místností tvoří izolace ORSIL tl. 200 mm včetně parotěsné a difuzní fólie. Podhledy šikmých stěn jsou provedeny sádrokartonovou konstrukcí. Viditelné konstrukce krovu včetně plných vazeb jsou opatřeny transparentním protipožárním nátěrem Promadur. Ve střeše jsou osazena střešní okna VELUX 780/1400 včetně doplňků a elektrického ovládání. Prodloužené schodiště z 3.n.p. do podkroví je obloženo žulou. V nově zbudované výtahové šachtě zbudované ze suterénu do podkroví je osazen hydraulický výtah velikosti 1600/1800 mm. Šachta je zakončena novým krovem a krytinou. V přízemí v prostoru zadního vstupu je vybudována rampa pro přístup imobilních občanů s napojením na vnější komunikace. Vzhledem k vestavbě výtahu je v jednotlivých patrech provedena výstavba nového sociálního zázemí pro žáky školy – nové příčky, podlahy a obklady stěn.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění

Vestavba doplňuje chybějící koncertní a výstavní sál v budově ZUŠ přístupné pro širokou veřejnost, včetně imobilních osob. Technicky zajímavá je konstrukce nového zpevněného stropu a přizpůsobení místností vzhledem k zachování původního krovu.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru