III/01926, III/,01928, III/01929 v Nové Cerekvi

Zobrazeno: 1242x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný Závod dopravní stavby Východ
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelKrajská správa a údržba silnic Vysočiny
Hlavní projektantWAY project s.r.o., Jindřichův Hradec
Hlavní zhotovitelSWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice

Více o stavbě…

Jedná se o stavební úpravy vozovek průtahů silnic III/01926, III/01928 a III/01929 v Nové Cerekvi. Součástí stavby jsou také částečné stavební úpravy chodníků, parkovacích stání a autobusové zastávky. Stavební úpravy silnice III/01926 jsou rozděleny na povrchovou úpravu a rekonstrukci vozovky. Stavební úpravy silnice III/01928 tvoří celková rekonstrukce vozovky v délce cca 295m. Stavební úpravy silnice III/01929 tvoří celková rekonstrukce vozovky, jejíž součástí jsou dvě větve – A a B.

Na náměstí Městyse Nová Cerekev byla provedena nová autobusová zastávka. Vznikla pomocí nového napojení stávající místní komunikace na silnici III/01926 a vozovkou propojující tyto komunikace. Tato vozovka tvoří samotnou autobusovou zastávku. Součástí stavby je zrušení mostů ev. č. 01926-2 a 01928-1 a výstavba nových propustků v místech stávajících mostů. Součástí stavby jsou i stavební úpravy části stávajících chodníků a výstavba nových chodníků podél výše zmiňovaných silnic. Dále je to výstavba nových parkovacích stání. Součástí stavby jsou také překládky podzemních vedení, doplnění chrániček a zahloubení sdělovacích a silových kabelů, vodovodu.Přemístění sloupů lamp VO včetně přilehlých částí napájecích kabelů a sloupy nadzemního vedení NN.

Členění dle stavebních objektů:

 • SO 101 – Silnice III/01926, úsek 1
 • SO 102 – Silnice III/01926, úsek 2
 • SO 103 – Silnice III/01926, úsek 3
 • SO 104 – Silnice III/01926, úsek 4
 • SO 105 – Silnice III/01928
 • SO 106 – Silnice III/01929
 • SO 107 - Silnice III/01926, chodníky a parkovací stání
 • SO 108 – Autobusová zastávka
 • SO 109 – Silnice III/01929 – chodníky
 • SO 110 – Propustek v Km 0,044
 • SO 301 – Rekonstrukce dešťové kanalizace
 • SO 302 – Odvodnění
 • SO 401 – Překládky sdělovacích kabelů

Konstrukce vozovky:

 • asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11, tl. 40 mm
 • postřik spojovací z asfaltu, PS, A, (0.25 kg/m2),
 • asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 16+, tl. 70 mm
 • štěrkodrť ŠDA 0-32 mm, tl. 150 mm
 • štěrkodrť ŠDA 0-32 mm, min. tl. 150 mm

celkem min. tl. 410 mm

Konstrukce chodníků:

 • dlažba z vibrolisovaného betonu DL, I, tl. 60 mm,
 • lože z kameniva drceného 4-8 mm L, tl. 30 mm,
 • štěrkodrť ŠDA 0-32 mm, min. tl. 150 mm,

celkem min. tl. 240 mm

Konstrukce parkovacího pruhu a pásu:

 • dlažba z vibrolisovaného betonu DL, I, tl. 80 mm,
 • lože z kameniva drceného 4-8 mm L, tl. 40 mm,
 • podkladový beton, PB II tl. 120 mm,
 • štěrkodrť ŠDA 0-32 mm, min. tl. 150 mm,

celkem min. tl. 390 mm

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Zrealizovanou stavbou se v městyse Nová Cerekev výrazně zlepšila infrastruktura místní dopravy i dopravy migrující přes městys Nová Cerekev. Novými povrchy se výrazně snížila hlučnost v městyse , vylepšily se odtoky dešťových vod vybudováním nové kanalizace . Na náměstí vzniklo parkoviště s větší kapacitou, zároveň se zlepšilo i stání linkových autobusů. Celkově se zlepšil vzhled v celém průjezdu městysem Nová Cerekev a tento stav kladně kvituje i zastupitelstvo městyse Nová Cerekev .

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru