Sportovní areál ZŠ Kostelec

Zobrazeno: 2131x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelTERNI s.r.o., Jihlava
MajitelObec Kostelec
Hlavní projektantAteliér ALFA, spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelTERNI s.r.o., Jihlava

Více o stavbě…

Areál je umístěn v ideální lokalitě pro podobné aktivity a to v sousedství ZŠ a již užívaného regulérního fotbalového hřiště, v blízkosti obytné zóny. Plocha staveniště je mírně svažitá směrem k západu. Povrch byl neudržovaný trávník. Na staveništi se nacházely vzrostlé stromy – topoly a břízy. Nové objekty byly navrženy tak, aby nezasáhly žádný z těchto stromů a nebyl ohrožen ani jejich kořenový systém. Při západním okraji staveniště již byla dříve postavena budova šaten a sociálního zařízení. V době zahájení prací již delší dobu nevyužívaná a značně zchátralá. Byla zrekonstruována tak, že ji v současnosti mohou plnohodnotně užívat dvě mužstva.

Areál je tvořen především hřištěm pro míčové hry velikosti 44 x 24 m. Povrch tvoří umělá tráva třetí generace. Hřiště je osvětleno. Oplocení je do úrovně +1,2 m z dřevěných fošen, do výšky 6 m je zavěšena síť. Lajnováním je přizpůsobeno k hraní malé kopané, nohejbalu, tenisu, volejbalu a košíkové.

Druhou výraznou částí areálu je hřiště pro skateboard. Umělé překážky jsou položeny na asfaltové ploše velikosti 31,85 x 10 m. I toto hřiště je oploceno.

Celý areál je, jak ukázalo již v době od kolaudace do jara 2010, využíván především mládeží z přilehlé školy, navštěvují ho děti z blízké MŠ a v podvečerních a i večerních hodinách zde sportují obyvatelé Kostelce všech věkových kategorií.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Do soutěže přihlašujeme tuto stavbu proto, že se podařilo do již existujícího areálu začlenit dvě nová sportoviště bez vážného zásahu do stávající zeleně, naopak s jejím využitím, a proto, že je opravdu celodenně a celoročně využíván k všemožných pohybovým aktivitám

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru