Sportovní areál Tomáše Dvořáka, Bystřice nad Pernštejnem

Zobrazeno: 2725x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
MajitelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
ProvozovatelZákladní škola Bystřice nad Pernštejnem
Hlavní architektIng.arch Vladimír Pokluda, Zlín
Hlavní zhotovitelBeton SPH, s.r.o, Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Navržené řešení vychází ze snahy o kontextuální doplnění a modernizaci areálu ZŠ Nádražní v souladu s územním plánem města s cílem vytvoření vhodných podmínek pro sportovní aktivity všech věkových kategorií občanů města popřípadě sportovně zaměřených návštěvníků města.

Architektonické řešení

Areál je situován u ZŠ Nádražní s přímým napojením na Gymnázium Bystřice n.P. a mateřskou školu. Areál je členěn na dvě samostatná sportoviště – atletických ovál (včetně jednotlivých sektorů pro atletické disciplýny) uvnitř s umělým trávníkem a víceúčelové hříště pro různé druhy míčových her.

Dispoziční řešení

Sportoviště obsahuje atletický oval o délce 300 m se čtyřmi běžeckými dráhami. Uvnitř oválu je situováno fotbalové hřiště s umělým trávníkem, volejbalové hřiště a sektor pro atletické disciplýny. Víceúčelové hřiště je uzpůsobeno pro různé druhy míčových her (volejbal, tenis, nohejbal, malou kopanou, basketbal, házenou, badminton). Celý areál je navržen pro bezbariérový přístup osobám se sníženou schopností pohybu včetně sociálního zařízení a šaten, které byly nově vybudovány v prostorách základní školy. Areál je vhodně doplněn zelení.

Konstrukční a materiálové řešení

Atletický ovál a sektor skoku do výšky je proveden ze stříkaného dvouvrstvého tartanu tl. 10-3 mm v červenohnědé barvě. Fotbalové hřiště je provedeno z umělého trávníku s křemičitým vsypem a gumovým granulátem. Pod celým povrchem areálu byl proveden systém odvodnění spočívající ve sběrné kanalizaci z perforovaných drénů PVC DN 100 ve spádu 0,5%, která je zaústěna do svodového drénu PVC DN 160 ve spádu 1% Sporovní areál je oplocen do výšky 5m a osvětlen osvětlovací soustavou s 12 asymetrickými světlomety, které jsou instalovány po třech svítidlech na stožárech 14m nad hrací plochou.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Sportovní areál je přístupný široké veřejnosti, která má zájem trávit volný čas pohybovými aktivitami. Vzhled k vhodné poloze v blízkosti školy budovy gymnázia a mateřské školky, je areál využíván k hodinám tělesné výchovy i studenty gymnázia a rovněž k hrám našich nejmenších občánků. Záštitu nad sportovním areálem a své jméno propůjčil při slavnostním otevření mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák, který svým přístupem ke sportu a tréninku může sehrát pozitivní motivační roli. Jedním z prvních výsledků bylo uspořádání nultého ročníku bystřického sedmiboje (Pravda over 30 cup) volně přístupného pro zájemce o atletiku starších 30 ti let, ve kterém soutěžící (za pomocí rozhodčích z řad učitelů tělesné výchovy bystřických škol) mohli poměřit odhady svých výkonů s realitou bodovanou podle desetibojařských tabulek.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2009

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru