Silnice I/34 Květinov – most

Zobrazeno: 5271x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelEUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Jihlava
MajitelŘeditelství silnic a dálnic ČR
Hlavní projektantPONTEX, spol. s r.o., Praha
Hlavní zhotovitelEUROVIA CS, a.s., Praha
Druhý zhotovitelEDIKT a.s., České Budějovice

Více o stavbě…

Rekonstrukce zahrnovala 2 hlavní objekty – přeložku komunikace a výstavbu nového mostního objektu.

Hlavní trasa je přeložka silnice I/34 v délce 800 m, kategorie S11,5/80 pro třídu dopravního zatížení III, návrhovou úroveň porušení vozovky D0.

Do objektu bylo zahrnuto zřízení a následné odstranění přístupových komunikací do prostoru stavby, na zařízení staveniště a k mostním pilířům v údolí Perlového potoka. Součástí SO 101 byly hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky a také práce spojené s ochranou kabelových vedení firmy ASAP s.r.o. na začátku úpravy vlevo. Návrh nivelety vycházel z výškových poměrů na stávající silnici I/34 a konfigurace terénu v údolí Perlového potoka, který silnice přechází mostním objektem.

Most převádí silnici I/34 přes údolí Perlového potoka v katastru obce Květinov. Cílem bylo odstranit nevyhovující místo na silnici I.třídy – starý most. Most je trvalý přepjatý nosník konstantního řezu o 6 polích s rozpětími 15,5+22,5+3x32+22,5 m. Most je v přímé a výškovém oblouku. Opěry jsou založeny plošně, pilíř č.2 založen plošně, ostatní pilíře hlubinně na vrtaných pilotách.

Základní údaje o mostě

 • délka přemostění: 155,400 m
 • délka mostu: 177,970 m
 • délka nosné konstrukce: 158,100 m
 • šířka mostu: 11,50 m
 • výška mostu: cca 10,70 m

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Výstavba nového mostu zrychlila a hlavně zpřehlednila průjezd údolím přes Perlový potok. Jízda je nyní mnohem bezpečnější, neboť starý mostek již nevyhovoval normovým požadavkům a svojí šířkou umožňoval přejezd pouze jediného vozidla v daný moment. Vliv rekonstrukce silnice se nedotýká žádné obytné zástavby a technické řešení stavby zmírňuje dopady na území na minimum, protože most přechází nad údolím v dostatečné výšce.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru