Rekonstrukce pavilonu „A“Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely

Zobrazeno: 2392x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSkanska a.s., závod Brno
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelDomov důchodců Ždírec
Druhý architektStavotherm spol. s r.o, Havlíčkův Brod
Hlavní projektantIng.Pavel Křehlík
Hlavní zhotovitelSkanska a.s., závod Brno

Více o stavbě…

Architektonické a urbanistické řešení

Objekt od svého uvedení do provozu v roce 1897 sloužil pro zdravotnické účely. Ve třicátých letech minulého století byla provedena nástavba operačního sálu a objekt sloužil jako chirurgické oddělení s lůžkovou částí a ambulancemi. Po přestěhování oddělení do nové části nemocnice byl nevyužíván. Stávající stav objektu odpovídal stáří objektu i tomu, že objekt nebyl již několik let využíván. V objektu se netopilo a nevětralo. V 1.P.P. docházelo k pronikání vody vlivem absence svislé hydroizolace. Okna ve všech podlažích byla v havarijním stavu, vnitřní instalace byly nefunkční. Vnitřní a vnější omítky byly na mnoha místech poškozeny, nebo úplně chyběly.Vlivem některých nefunkčních dešťových svodů docházelo k zatékání do objektu- místy byly mokré mapy a plísně na omítkách.

Dispoziční řešení

Budova má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. V suterénu se nacházejí sklady zdravotnického materiálu, pokoj pro rodinné příslušníky, pokoj pro dobrovolníky, šatny + sociální zázemí pro personál, technická místnost a místnost pro zemřelé. Hlavním vstupem do budovy se dostaneme do prvního nadzemního podlaží, kde se v severní části objektu nachází hospic, který skýtá 3 pokoje o celkové kapacitě 6 lůžek včetně sociální zázemí. Ve zbývající části budovy se nachází denní místnost pro personál, ošetřovna , pracoviště lékaře, desinfekční místnost,centrální koupelna, výdejna jídel, 3 pokoje o celkové kapacitě 8 lůžek včetně sociálního zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází jídelna, centrální koupelna, sesterny, 5 pokojů o celkové kapacitě 16. lůžek a desinfekční místnost. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází centrální koupelna, sesterny, 7 pokojů o celkové kapacitě 21.lůžek a desinfekční místnost. Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází 3 kanceláře vedoucích pracovníků + sociální zařízení, zbytek jsou půdní prostory, kde je umístěna i strojovna výtahu. V objektu se nachází výtahová šachta. Nově byl dodán lůžkový výtah.

Konstrukční a materiálové řešení

Rekonstrukce byla provedena kompletně v celém rozsahu. Bourací práce zahrnovaly vybourání oken, příček, podlah, stropních konstrukcí.( zůstaly zachovány pouze klenby) , demontáže instalací, kompletní otlučení fasády, demontáž střešní krytiny, vybourání komínových těles. K objektu bylo přistavěno nové požární schodiště.V suterénu a nepodsklepené části 1.N.P. byly provedeny rozsáhlé sanační práce, které zahrnovaly sanační omítky, injektáží clony, hydroizolace podlah, hydroizolace stěn vnitřních a vnějších, vnější drenážní systém, kanálkový a plošný větrací systém. Nově byly provedeny kompletní rozvody instalací včetně přípojek, stropní konstrukce - I nosníky + trapézový plech, vnitřní omítky, zateplení fasády, SDK příčky minerální podhledy. Vyměnily se poškozené prvky krovu a střecha se pokryla krytinou BRAMAC. Provedly se nové klempířské konstrukce, kompletní podlahové konstrukce, včetně nášlapných vrstev. Byly dány nové obklady, provedena nová výmalba, vnitřní požární konstrukce a nové výplně otvorů – hliník + plast. Dále byly provedeny nové komunikace kolem objektu včetně parkovacích stání.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší ocenění?

Rekonstrukcí byl zachráněn objekt, který architektonicky zapadá do stávajícího areálu nemocnice Havlíčkův Brod. Budova se nachází v centru města, ale zároveň ji obklopuje relaxační zóna v podobě parku. Objekt bude využíván pro sociální účely jako domov důchodců a zčásti – 6ti lůžky, jako hospic.Budova poskytne seniorům prožití pozdní části života v příjemném prostředí.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru