Rekonstrukce budovy zámku a přístavba pro Ústav sociální péče Zboží

Zobrazeno: 2448x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Umístění ,měřítko a orientace nových objektů v prostorách zámeckého parku vychází z původní struktury založení obce Zboží a respektování hodnotné vzrostlé zeleně. Navržené objekty směřují svojí podélnou osou do pomyslného geometrického středu centrální části obce. Měřítko budov vychází z měřítka domů v prostorách návsi. Odtud je rovněž převzat typický podélný, obdélný půdorys hlavního objektu,který ve svém objemu nekonkuruje hlavní dominantě parku,návsi a celé vsi - zámku. Tento vztah pokory je opodstatněn i z hlediska vnitřní náplně budov. Oba nové objekty jsou provozně řešeny jako doplněk k hlavní budově Ústavu sociální péče. Přestože je rozšíření Ústavu sociální péče rozděleno do tří nových objektů tvoří tato stavba jeden kompoziční celek,který by měl nastartovat regeneraci celého zámeckého areálu.

Architektonické řešení

Stavba jako celek je tvořena čtyřmi hlavními stavebními objekty:

 • SO.01 Novostavba lůžkové části
 • SO.02 Novostavba – údržba
 • SO.03 Stavební úpravy zámku
 • SO.08 Novostavba objektu pro pracovní terapie

Nový objekt údržby je umístěn na severní straně pozemku. Provozně se jedná o budovu technicko hospodářskou,ve které je umístěna garáž a údržbářská dílna se zázemím. Tato budova je přízemní. Objekt lůžkové části má podélnou osu orientovanou ve směru severozápad - jihovýchod a má funkci převážně obytnou. Obě budovy mají pultové střechy s mírným spádem. Členění fasád a velikost otvorů vychází z kontextu s barokní fasádou zámku. Je použit pravidelný vertikální řád s obdélnými okny. Na několika místech jsou větší prosklené plochy s horizontálním členěním. Na objektu lůžkové části je minimalistický ráz fasády částečně narušen jednoduchým venkovním schodištěm na jihovýchodním štítě. Vnější vzhled zámku zůstal i po provedených stavebních úpravách zachován, změny se týkaly pouze vnitřní dispozice. Vzhled objektu pracovní terapie koresponduje s objekty novostaveb, pouze je zastřešený sedlovou střechou s měděnou krytinou.

Dispoziční řešení

 • SO.01 Novostavba lůžkové části – v objektu jsou převážně obytné buňky, dále pak jídelna s kuchyní,šatny, sklady, učebny a místnosti pro zdravotnický personál.
 • SO.02 Novostavba údržba – jedná se objekt, ve kterém je garáž,dílna , sklad, oddělená místnost pro zemřelé.
 • SO.03 Stavební úpravy zámku – v objektu jsou umístěny pokoje, sociální zázemí, kanceláře, šatny, společenská místnost a ostatní provozní prostory.
 • SO.08 Novostavba objektu pro pracovní terapie – slouží k pracovní terapii klientů ÚSP. Jsou zde dílny, sklady, společenská místnost a ostatní pomocné prostory, ve 2.NP potom převážně pokoje + sociální zařízení.

Konstrukční a materiálové řešení

 • SO.01 Novostavba lůžkové části – dvoupodlažní objekt zastřešený pultovou střechou. Uvnitř je řešen ve dvou třetinách jako klasický trojtrakt, v zbylé třetině jako dvojtrakt.
 • SO.02 Novostavba údržba - přízemní zděný objekt zastřešený pultovou střechou.
 • SO.08 Novostavba objektu pro pracovní terapie – dvoupodlažní zděný objekt s přízemím a obytným podkrovím. Je zastřešený sedlovou střechou.

Použité materiály jsou na všech třech nových objektech jednotné. Fasáda – dominují plochy z lícového zdiva, jsou použity obkladové pásky červené barvy. Některé části fasády jsou provedeny v klasickém přírodním štuku – přírodní omítka, šedo-okrová. Okna – jsou navržená dřevěná v odstínu vlašský ořech. Podbití pultových střech – obloženo vodovzdornou překližkou stejného odstínu. Podezdívky a sokl - z pohledového betonu – přírodně šedá. Zámečnické prvky jsou povrchově upraveny černou barvou. Fasáda zámku byla opravena do původního stavu, okna jsou dřevěná,špaletová – repliky oken původních. Krytina měděná. Kamenná zeď – stávající betonová zeď v západním průčelí zámku byla zbourána a nahrazena kamennou zdí. V ní jsou umístěna ocelová vrata. Zpevněné plochy v okolí nových budov a budovy zámku ,jsou provedeny z kamenné dlažby. Cestičky směřující do zámeckého parku budou pískové. Součástí okolních úprav bude i doplnění a úprava stávající zeleně.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba citlivě řeší problém začlenění moderních objektů novostaveb do stávajícího areálu ústavu sociální péče tvořeného památkově chráněným objektem zámku a zámeckým parkem. Rekonstrukce objektu zámku je provedena velmi zdařile s nadstandartním řemeslným zpracováním, při respektování náročných požadavků zástupců památkové péče a úspěšným zvládnutím komplikovaných statických problémů, které vyvstaly v průběhu vlastní realizace.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru