Rekonstrukce biofarmy – výstavba faremních jatek Sasov, Jihlava

Zobrazeno: 3373x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč
MajitelJosef Sklenář
ProvozovatelBIOFARMA Sasov
Hlavní projektantIng. Vlastimil Šťasta
Hlavní zhotovitelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Jedná se o rekonstrukci jednopodlažní zemědělské stavby v hospodářském areálu Biofarmy Sasov 2- Jihlava, na pozemku parcely čís.st. 93, k. ú.- Sasov. V západní části areálu je bývalá stáj pro dojnice, nyní vepře, která je předmětem rekonstrukce. Nově je přistavena příjmová rampa pro přísun dobytka,místnosti pro kůže, bachory, odpady, pro mytí WAP, chladící místnost a v konečné řadě je expedice( nakládka masa) a příjem zákazníka.

Architektonické řešení

Navrhnuté řešení splňuje plánovanou produkci porážky prasat a skotu, zásady technologického postupu pro jateční opracování skotu a prasat a v neposlední řadě dodržuje veterinárně-hygienické požadavky, pravidla osobní hygieny, bezpečnost strojních zařízení a platnou legislativou.

Dispoziční řešení

Prostorové a dispoziční uspořádání jatek vyplývá z jednotlivých pracovních činností a jejich vazbou, oddělení čistých a tzv. špinavých cest (porážka), se zřetelem na ochranu surovin a potravin živočišného původu před kontaminací v průběhu bourání, skladování v chladu, zrání, balení a expedice masa.

Konstrukční a materiálové řešení

Bourací práce –spočívali v odstranění stávajícího přístavku na západní straně,betonových soklů,č ástečně podkladních betonů z důvodu nové kanalizace a nových soc. zařízení. Dále jsou vybourány stávající okna a dveře a nahrazeny novými popř. jsou otvory zazděny. Také došlo k odstranění některých vnitřních příček dle PD. Výkopové práce a základy se týkaly především přístavby. Základové pasy navrženy z prostého betonu C12/15. V interiéru je část nosné konstrukce vynesena i na nových základových patkách z betonu C15/20. Svislé konstrukce- nové obvodové konstrukce v tl. 37,5 a 30 cm a vnitřní v tl.25 cm jsou navrženy z tvárnic Porotherm.Příčky v tl. 10 a 15 cm a vnitřní zdivo tl.30 cm jsou navrženy z cihel plných.Nové stěny chladíren jsou navrženy v tl. 6 a 8 cm z polyuretanových panelů. Vodorovné konstrukce- podhled je tvořen z „PUR" panelů v tl. 10 cm, pouze ve stájích a prostoru pro porážku ponechány stávající hliníkové KOB panely. Podlahy- v provozních místnostech a chladírnách navrženy bezesparé lité podlahy Monile. Keramické dlažby se vyskytují v prostorách kanceláře, sociálních zařízení , šatnách a denní místnosti. Betonová mazanina s protiskluznou rýhovanou úpravou povrchu je na příjmové rampě. Výplně otvorů – tvoří plastová okna s izolačním dvojsklem a interiérové dveře chladírenské-nerezové, dále ocelové oboustranně oplechované zateplené, dveře vnítřní hladké plastové (alt. dřevěné) a vrata průmyslová rolovací s pohonem. Součástí díla jsou nerezové zámečnické výrobky, strojní technologie, vzduchotechnika,zdravotně technická instalace a elektroinstalace.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Rekonstrukcí biofarmy, výstavbou faremních jatek, vznikl nový provoz s kapacitou plánované porážky 50 ks prasat denně a 15 ks skotu v jednom dni v týdnu. Produkcí porážky jsou vytěžené produkty, ze kterých se zpracovávají masné bioprodukty, kterými je BIOFARMA SASOV proslulá. Mezi speciality se řadí bio uherák, bio šunka, bio uzeniny, bio vepřové maso, bio hovězí maso, bio jehněčí maso a další bio výrobky (bio zelenina, bio víno a další bio dobroty). Ekologická farma nabízí zemědělský systém, který pracuje v souladu s přírodou.

Ocenění

  • CENA VEŘEJNOSTI

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru