Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě – I. etapa

Zobrazeno: 2452x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelStatutární město Jihlava
MajitelStatutární město Jihlava
Hlavní projektantSPA spol. s.r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelDYBS Plzeň s.r.o

Více o stavbě…

Urbanisté řešení

Jedná se o rekonstrukci stávajících a vybudování nových dětských hřišť ve vybraných lokalitách města Jihlavy. Při situování jednotlivých hřišť byly respektovány stávající inženýrské sítě včetně ochranného pásma a samozřejmě i stávající zeleň. Hřiště jsou navržena pro děti věkové skupiny 3 -14 let. Veškeré herní prvky odpovídají platným normám. Všechny pozemky k vybudování hřišť jsou v majetku města. Jedná se o lokality:ul. U Koželuhů, ul. Na Stoupách, ul. Demlova, Helenín a ul.Slavíčkova

Architektonické, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení

 • U Koželuhů - herní sestava „Managua" stávající se ze 3 zastřešených věžiček, skluzavky, tunelu, závěsného mostu a lanového prvku, 2x pružinová houpadla, pískoviště, dvoumístná houpačka, 4x lavička s opěradlem, lanový kolotoč
 • Na Stoupách - herní sestava „Aruba" se skluzavkou, 2x pružinová houpadla, pískoviště, 4x lavička s opěradlem
 • Demlova - herní sestava „Porto" se skluzavkou a s 2 věžičkami propojených závěsným mostem, 2x pružinová houpadla, pískoviště, vahadlová houpačka, dvoumístná houpačka, 6x lavička s opěradlem
 • Helenín - herní sestava „Alicante" se skluzavkou lanovým prvkem a pohyblivou kladinou, pískoviště, lávka s kmitajícími trámky, dvoumístná houpačka, vahadlová houpačka, 2x pružinová houpadla, 5x lavička s opěradlem
 • Slavíčkova - herní sestava „Porto" – multifunkční sestava se skluzavkou a s 2 věžičkami propojených závěsným mostem, 2x hračka na pružině, pískoviště, dvoumístná houpačka, kolotoč

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Jedná se o unikátní projekt statutárního města Jihlavy, jehož cílem je dlouhodobý a trvalý rozvoj občanské vybavenosti ve městě. Realizace projektu je zacílena především rodiče s malými dětmi a mládež. Projekt podporuje aktivní trávení volného času rodičů společně s dětmi a dále mládeže, a tím umožňuje získání kladného vztahu ke sportu a dalším pohybovým aktivitám, podporuje zdravý způsob života a správné sociální návyky dětí v kolektivu. Tento projekt můžeme považovat za jeden ze základních pilířů při prvotním formování osobnosti dítěte, a tím v budoucnu předcházet sociálně patologickým jevům, které ohrožují mládež při nedostatečně aktivním způsobu života a smysluplném trávení volného času.

Tento projekt je pouze jednou z etap, kdy po dokončení celkové regenerace a výstavby dětských hřišť v Jihlavě, bude obyvatelům města k dispozici 15 nových dětských hřišť.

Ocenění

 • Čestné uznání

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru