Novostavba rodinného domu – vila manželů Vránkových

Zobrazeno: 6644x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelIng. Bohuslav Vránek, CSc.
Majitelmanželé Vránkovi
Hlavní architektADAM architects, s.r.o., Brno
Hlavní zhotovitelIng. Jaromír Pospíchal, Nížkov

Více o stavbě…

Novostavba vícegenerační vily manželů Vránkových řeší jak aktuální, tak zejména perspektivní potřebu vícegeneračního bydlení. Architekt stavby se pokusil skloubit zadání na moderní bydlení současné velké rodiny investora se zadáním nalézt řešení výhledově odděleného bydlení 2-3 generačně rozdílných rodin s pokud možno malými nebo žádnými stavebními úpravami budované rodinné vily. To vše s ohledem na dodržení vysokého standardu jak z hlediska úrovně bydlení, tak také z hlediska použitých materiálů, ergonomie, ekonomiky provozu i úrovně ochrany životního prostředí.

Vlastní pozemek na kterém vila stojí se nachází v obytné čtvrti rodinných domů na ulici Bezručově 120/73 v katastrálním území Zámek Žďár. Pozemek je součástí rozsáhlého chráněného území a sousedí s chráněnou krajinnou oblastí. Významný jak z hlediska památkové ochrany, tak z hlediska ochrany krajiny je též nedaleký cisterciácký klášter a lokalita Zelená hora. V minulosti byl pozemek zastavěn nepoužívaným výrobním objektem s nádvořím.

Charakter řešení byl určen dvěma, dalo by se říci protichůdnými, požadavky: zachovat uliční čáru a nenarušit hmotovou konfiguraci okolí a zároveň vyhovět hygienickým požadavkům souvisejícím s blízkostí silnice I. třídy a existencí autobusové zastávky MHD přímo před objektem.

Obnovené původní uliční průčelí původního objektu je architektonizováno výrazným rytmickým použitím zeleně na trelážích, umístěných mezi zazděné okenní otvory původního objektu. Vlastní objem vily je odsunut hlouběji východním směrem. Stavba svým výškovým osazením západní části svého objemu koresponduje s hmotami rodinných domů podél ulice Bezručovy, východní částí se výškově přiřazuje k rodinným domům na ul. Zelenohorské. Nezastavěné plochy jsou osázeny zelení. Komunikačně a přípojkami je stavba napojena na městské inženýrské sítě na ulici Bezručovu.

Samotná stavba vily reaguje na svažitý terén odstupňováním úrovně přízemí. Na výškové poměry okolí (terénní i stavební) odpovídá také vertikální hmotové odstupňování tří podlaží objektu. Půdorysně z hlavní hmoty vystupuje dvoupodlažní jihovýchodní křídlo, tvořící soběstačný (i když s hlavním objektem provozně propojený) celek. Zásady architektonického řešení jsou podpořeny i materiály a konstrukcemi – hmotnost zděných částí je zdůrazněna režným zdivem, lehkost a dynamičnost zastřešení je získána konvexními šikmými plochami stupňovitě nasazených střech s plechovou krytinou a dřevěným podbitím.

Svou koncepcí je vila rozdělena na tři základní části (objekty): v prvním objektu se nachází hlavní vstup, společné prostory, technické a technologické zázemí, parkovací a skladovací prostory, bazénová hala (propojena s letní terasou), společné fitness (herna) se zázemím a také denní obytná část domu s přilehlou ložnicí rodičů s prostorným příslušenstvím a šatnou; tento objekt v podstatě vytváří velmi prostorný dvoupokojový byt s rozsáhlým příslušenstvím určený v případě potřeby pro samostatné bydlení rodičů.

V jihovýchodním křídle (druhém objektu vily) se nachází v přízemí objektu pracovna, samostatný vstup z terasy a solární skleník sloužící k ekologickému vytápění celého objektu. V prvním nadzemním podlaží je umístěna ložnicová část se dvěma ložnicemi přístupnými ze schodišťové haly a příslušenstvím. Střecha nad ložnicí je využitelná jako pobytová přestřešená terasa. Tato část stavby umožňuje zcela oddělené bydlení jedné rodiny v prostorném bytě kategorie 2+1.

Ve třetí části vily je po schodišti z hlavního vestibulu a hydraulickým výtahem dosažitelný třetí byt umístěný v objektu a to samostatná bytová jednotka 3+1 s možností ubytování vícečlenné rodiny s dětmi. Byt obsahuje tři prostorné pokoje z nichž ložnice je spojena se samostatnou koupelnou, druhá prostorná koupelna, oddělené WC, šatna vytvářejí

Stavba je provedena klasickou zděnou technologií, založena na betonových pasech a patkách, převážně svislé nosné i nenosné konstrukce, střešní konstrukce z dřevěných sbíjených vazníků. Stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami se skrytými průvlaky.

Při celkovém řešení objektu byla velká pozornost věnována všem prvkům snižujícím energetickou náročnost budovy při zachování vysokého komfortu životních podmínek uživatelů budovy. Důraz byl kladen na vysoký koeficient tepelné odolnosti jednotlivých stavebních konstrukcí s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu. Ohřev vody je zajištěn především tepelným čerpadlem a doplněn elektrokotlem. Vytápění je zajištěno moderním tepelným čerpadlem švédské výroby IVT projektovaným a instalovaným brněnskou firmou VESCOM s počítačovým řízením teplotních charakteristik. Ve spojení s nízkotepelným řešením podlahového vytápění je dosažená energetická náročnost domu mimořádně nízká. Podlahové vytápění je doplněno v některých místnostech o topná tělesa a fancoily. Jednotlivé části domu – byty - jsou z hlediska vytápění a klimatizace řešeny jako oddělené systémy a umožňují samostatnou regulaci s cílem dosažení energetických úspor odpojením soustav, které např. není nutné v danou chvíli provozovat. Teplovzdušným větráním je vybavena bazénová hala.

Pro vysoký komfort bydlení jsou všechny prostory klimatizovány moderním systémem firmy GEA s rekuperací tepla a řízeny elektroinstalačním systémem EIB s počítačově ovládaným systémem úspor energií. Spotřeby energií (např. teploty a osvětlení jednotlivých místností, spotřeba elektrické energie a další parametry) jsou systematicky sledovány a korigovány směrem k jejich minimalizaci.

Významným požadavkem investora bylo také zajištění možnosti aktivního odpočinku přímo v areálu objektu a to jak z hlediska provozování těchto aktivit ve vlastním objektu (fitness, bazén, sauna, vířivka), tak také v obytné zahradě vily. 

V zadání se též objevil požadavek na zajištění krytého stání vozidel v objektu a také možnosti parkování vozidel jednotlivých rodin a příležitostných návštěv na vlastním pozemku bez jakéhokoliv nároku na parkování na přilehlých veřejných pozemcích, které je značně omezené. Neposledním požadavkem bylo vyřešení společných pomocných prostor, které mají zajistit služby pro až tři ve vile žijící rodiny.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění ?

Vila reaguje na svažitý terén odstupňováním úrovně přízemí. Na výškové poměry okolí (terénní i stavební) odpovídá také vertikální hmotové odstupňování tří podlaží objektu. Půdorysně z hlavní hmoty vystupuje dvoupodlažní jihovýchodní křídlo, tvořící soběstačný ( i když s hlavním objektem provozně propojený) celek. Zásady architektonického řešení jsou podpořeny i materiály a konstrukcemi – hmotnost zděných částí je zdůrazněna režným zdivem, lehkost a dynamičnost zastřešení je získána konvexními šikmými plochami stupňovitě nasazených střech s plechovou krytinou a dřevěným podbitím.

Oproti výrobnímu účelu původního objektu došlo výstavbou obytné budovy ke zlepšení vlivu stavby jak na životní prostředí tak na estetičnost celé lokality.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru