Novostavba expedičního skladu Prost a.s., Náměšť nad Oslavou

Zobrazeno: 2275x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč
MajitelPROST a.s., Náměšť nad Oslavou
Hlavní architektProjekční kancelář Ing. Pavel Šedivý, Náměšť nad Oslavou
Hlavní projektantIng. Pavel Šedivý, Náměšť nad Oslavou
Hlavní zhotovitelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Novostavba expedičního skladu je navržena v prostoru výrobního areálu firmy PROST a.s. na ulici Třebíčská v Náměšti nad oslavou. Stavba je umístěna na západním okraji areálu na pozemku parc. č. 907/2 a bude navazovat na stávající výrobní objekty. Jako příjezdová komunikace bude sloužit stávající manipulační plocha – vjezd do areálu se stávajícím napojením na st. silnici I/23.

Architektonické řešení

Expediční hala je objekt o půdorysných rozměrech 25,7 m * 12,5 m o zastavěné ploše 321 m2 a celkové výšce 5,4 m, resp. 7,1 m. Využitelná skladovací výška cca činí 4,0m. Hala je rozdělena kvůli výškové konfiguraci stávajícího terénu na dvě části s převýšením 1,7 m. Obě části haly jsou propojeny vnitřní šikmou rampou. Expedice bude řešena sekčními vraty na severní straně objektu, které navazují na stávající zpevněnou plochu v areálu firmy.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení se týkalo především začlenění expedičního skladu mezi stávající výrobní objekt na východní straně a stávající skladovací objekt na západní straně. Od stávajícího výrobního prostoru je nová expediční hala oddělena dvoukřídlovými dveřmi v protipožárním provedení a stávající skladovací prostor s novou halou je propojený průchodem.

Konstrukční a materiálové řešení

Založení objektu – hala je založena na železobetonových patkách. Svislé konstrukce – nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy obdélníkového průřezu vetknuté pomocí kotevních šroubů do základových patek. Soklová podezdívka je provedena z betonových tvárnic (tzv. bednící) s konečnou povrchovou úpravou. Obvodový plášť je řešen z ocelových sendvičových panelů s minerální výplní izolací tl. 100 mm. Střešní konstrukce – zastřešení haly tvoří ocelové příhradové sedlové vazníky. Střešní plášť je proveden z ocelových sendvičových panelů s minerální izolací tl. 120 mm. Podlahy-průmyslová litá podlaha s minerálním vsypem a strojně hlazeným povrchem. Výplně otvorů- tvoří atypická plastová okna se zasklením Diterm a sekční zateplená vrata včetně pohonu.Vstupní dveře jsou ocelové,zateplené, totožné s opláštěním. Ve střešní konstrukci jsou osazeny ploché světlíky z polykarbonátových prosvětlovacích pásů. Klempířské výrobky – oplechování střešních prvků – střešní žlaby a svody, závětrné lišty apod. se vyrobí z lakovaného ocelového plechu Lindab.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Expediční hala firmy PROST a.s. v Náměšti nad Oslavou provozně spojuje stávající výrobní prostory a stávající skladovací prostory firmy. Výstavbou expedičního skladu vznikla snažší manipulace s výrobky, pohodlné nakládání a export. Objekt slouží k manipulaci, skladování a expedici výrobků firmy, která se zabývá výrobou prostředků na ochranu rostlin a na hubení škůdců (škodlivý hmyz a škodliví hlodavci).

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru