Nástavba administrativního zázemí společnosti DAFE - PLAST Jihlava

Zobrazeno: 3233x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelSTAVOSPOL, spol. s r.o., Jihlava
MajitelDAFE - PLAST Jihlava, s.r.o., Polná
Hlavní architektDr. ing. arch. Jaroslav Huňáček
Hlavní projektantFORTIS spol. s r.o., Jihlava
Hlavní zhotovitelSTAVOSPOL, spol. s r.o., Jihlava

Více o stavbě…

Zadáním tohoto architektonického řešení byl jednoduchý požadavek investora o vytvoření nového administrativního centra v Polné, které bude sloužit výhradně potřebám vedení firmy a bude využíváno pro její obchodní a reprezentační činnost.

Ve druhé polovině prvního desetiletí 21. století nastala potřeba vytvořit nové, nevšední sídlo firmy, která se v posledním desetiletí dvacátého století velmi expanzivně rozvíjela svou činností hrála velmi důležitou roli nejen na českém trhu, a to hlavně v oblasti, která je pro stavby nových objektů velmi důležitá. Tedy ve výrobě okenních a dveřních prvků a prosklených fasád z plastů a z hliníku.

Hlavní obchodní produkt firmy DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. byl tedy tím důležitým článkem, který měl vytvořit novou tvář moderní firmy. Na již existující objekt jídelny a šaten mělo být nastaveno již zmíněné reprezentační centrum. Nový mozek a srdce firmy nástavby. Nové obchodně-administrativní centrum se opírá o několik zde předdefinovaných požadavků a již dříve použitých stavebních materiálů, kterými byly reflexní sklo, trapézový plech a stávající barevnost novostavby vycházející ze základních barev hliníku. Bylo nutné orientovat hlavní kancelář vedení firmy tak, aby z ní bylo vidět na celkové dění v severovýchodní části výrobního areálu a aby její dominantní postavení vytvořili jednoznačný a nezaměnitelný pohled na novou tvář firmy, tedy na nově přetransformované vedení.

V tomto okamžiku jsme přistoupili k vizualizaci nového obchodně-administrativního centra firmy. K vytvoření neformálního architektonického řešení, u kterého jsme požili jako základního fenoménu myšlenku jakési vlajkové lodi a kapitánského můstku uvnitř. Tvář celého jihovýchodního nároží nového objektu jsme podřídili této myšlence. Předsadili jsme definovaný tvar nástavby, který se opravdu podobal kýlu lodi tak, aby svou významnou částí přečníval do volného prostoru. Celou předsunutou část nástavby jsme podepřeli jednoduchým příhradovým vazníkem ve tvaru obráceného jehlanu. Jeho jednoduchou kompaktní hmotu jsme co do výrazového prostředku podřídili tmavě kovové barevnosti tak, aby okenní otvory, žaluzie a plášť budovy tvořily jednolitou hmotu, kterou jsme v její jihozápadní části prolomili do dispozice a takto uvolněný bok jsme doplnili mohutnou horizontálně členěnou žaluzií. Tento čistý výrazový prostředek jsme zakomponovali i na druhé, jihovýchodní straně nástavby. Zbývající část nástavby jsme opláštili trapézovým plechem, do kterého jsme v jeho severovýchodní části prolomili pět kruhových okenním otvorů a severní nároží jsme odlehčili prosklením. Horizontální liniové prosklení pokračuje i na severní fasádě nástavby, která je zhruba uprostřed prolomena příhradovým ocelovým mostem pro přímé napojení nadzemního podlaží na stávající terén. Mohutný lodní kýl nástavby je ve svých prosklených plochách doplněn o výrazné horizontální žaluzie, které celkový vjem podtrhují.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2009

  • CENA HEJTMANA

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru