Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů

Zobrazeno: 3643x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelS.O.K. stavební, s.r.o., Třebíč
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelMuzeum Vysočiny Třebíč
Hlavní architektIng. Lubomír Krechler
Hlavní zhotovitelS.O.K. stavební, s.r.o., Třebíč

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Původním objektem bylo střední odborné učiliště postavené v 80. letech 20. století. Muzeum je situováno v zastavěné jižní části města Třebíče na rohu ulic Kosmákova a Znojemská. Hlavní vstup do budovy je z ulice Kosmákova, dopravním sjezdem je nemovitost napojena do ulice Znojemská.

Architektonické řešení

Původní stavba zůstala zachována jako třípodlažní celopodsklepená s plochou střechou. V rámci stavebních úprav objektu byla ponechána svislá nosná část objektu, stropy, střecha a obvodový plášť. V jednotlivých podlažích jsou umístěny depozitářové prostory, které jsou v maximální míře orientovány na severní – dvorní stranu s minimálním počtem oken. V nadzemních podlažích se nacházejí kanceláře se zázemím pro správce depozitářů. V přízemí, v blízkosti vstupu, jsou situovány prostory pro vědeckou veřejnost – studovna a konferenční místnost. V budově jsou všechny veřejné prostory bezbariérově přístupné (veřejná chodba, kanceláře, studovna, konferenční místnost). Vstup je tak umožněn přes dvorní trakt, kde je terén upraven, a výškové rozdíly jsou propojeny bezbariérovou rampou. V objektu je přes všechna podlaží proveden výtah.

Dispoziční řešení

Hlavní vstup do objektu je orientován z jižní strany z ulice Kosmákova, druhý technický vstup z ulice Znojemská do vnitřního dvora.

V objektu se nachází vstupní vestibul s výstavní chodbou a otevřeným schodišťovým prostorem propojeným k výtahu, recepce se zázemím, studovna a konferenční místnost pro širší vědeckou veřejnost, kancelář knihovnice, depozitáře a knihovna, technické prostory elektro a serverovna, kanceláře správců sbírek, botanická dílna, fotokomora, technické prostory budovy, dílny konzervace muzejních předmětů a zoologické preparace, ve dvorní přístavbě navážecí sklad a karanténa (slouží k umístění nových předmětů před jejich zařazením do evidence muzea). Bývalé prostory krytu CO byly využity jako archeologický depozitář, který má samostatný přístup zvenčí.

Konstrukční a materiálové řešení

Stávající objekt je řešen jako železobetonový montovaný skelet se skrytými průvlaky MS-OB, ztužujícími stěnami a panelovým zavěšeným keramickým obvodovým pláštěm. K tomuto skeletu je z ulice Znojemské přistavěný zděný půdorysně atypický přístavek z keramických tvárnic se zastropením z keramického systému Hurdis do ocelových "I" profilů. Tento přístavek je podsklepen ještě druhým suterénem ze železobetonových monolitických stěn a stropu, který dříve sloužil jako úkryt CO. Celý objekt je zastřešen plochou zateplenou jednoplášťovou střechou s atikami vyspádovanou dovnitř dispozice. Novým konstrukčním prvkem je vybudování monolitické výtahové šachty ze zadního traktu.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší ocenění?

Budova slouží jako depozitářový objekt Muzea Vysočiny, kde jsou uloženy muzejní sbírky a předměty. V ČR je jen několik málo obdobných staveb. Velice efektivně bylo využito bývalých prostor školy pro nové účely depozitáře včetně vytvoření prostor pro odbornou veřejnost, a tím pádem zpřístupnění muzejních archiválií veřejnosti. Z technického hlediska byl kladen důraz na speciální elektronicky řízenou klimatizaci. Ta je umístěna ve většině místností a vedle usměrňování teploty slouží i k hlídání požadované vlhkosti vzduchu, která je nezbytná pro archivaci.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru