Zobrazeno: 2670x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelGREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí
ProvozovatelKoupelny Gremis
Hlavní architektIng. arch. Darja Štolová
Hlavní projektantIng. Miroslav Štola
Hlavní zhotovitelGREMIS, s.r.o., Velké Meziříčí

Více o stavbě…

Architektonické a technické řešení navržené přístavby prodejny stavebnin navazuje na dispoziční řešení stávajícího objektu firmy Gremis, s.r.o. Požadavkem investora byl maximální rozšíření prodejny stavebnin, vytvoření jednací místnosti a dispoziční úprava sociálního zařízení a technické místnosti prodejny.

Přístavba prodejny, ve které se nachází showroom, využívá plochu pozemku v maximální míře, tzn, že půdorysem přístavby je lichoběžník. Druhá část přístavby - jednací místnost má půdorys ve tvaru obdelníku. Je přístupná z 2. np stávající budovy a nosná konstrukce podlahy tvoří závětří (strop) stávajícího vchodu do budovy firmy Gremis, s.r.o.. Objekt jednací místnosti je nesen dvěma ocelovými pilíři a částečně také nosnou zdí přístavby showroomu. Obě části přístavby jsou tepelně izolovány a obloženy dřevěnými prvky kotvenými do roštu. Mají ploché střechy. Střecha nad showroomem je pochůzí, částečně zelená s extenzívní zelení a dlažbou na podložkách. Přístavba má hliníkové okna a výkladce, venkovní parapety, oplechování. Stávající hliníkové výkladce a okna byly v dobrém stavu a byly znovu použity. K oknům v jednací místnosti je instalována předokenní roleta. Pouzdro pro navinutí rolety není přiznáno do fasády, je součástí nadokenního překladu za dřevěným fasádním obkladem. Pochůzí střecha je přístupná z přístavby jednací místnosti.

Přístavba záměrně tvoří kontrast ke stávajícím objektům firem jak svým tvarem, tak fasádou - dřevem.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Nelehkým úkolem architekta bylo navrhnout rozšíření budovy v duchu současných trendů v architektuře zároveň s ohledem na stávající budovy v průmyslovém areálu. Výsledkem je kontrastní stavba bez ambicí rozbít či zastínit původní stavby, která zákazníky koupelnového studia nepřímo vyzývá k hledání nových a nekonvenčních přístupů k řešení jejich interiérů.

Ocenění

  • Čestné uznání

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru